Dofinansowanie Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich na ZIF

Interdyscyplinarny Program Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (SIS PhD Ekonomia+)

Decyzją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (konkurs POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich (Działanie 3.2 Studia Doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)) projekt SIS PhD Ekonomia+ otrzymał finansowanie w wysokości niemal 1,4 mln złotych. Wniosek został przygotowany przez pracowników Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów i wsparty dużym zaangażowaniem pracowników Centrum Zarządzania Projektami.

Celem Projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, poprzez opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o zasięgu krajowym, z uwzględnieniem komponentu międzynarodowego na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów.
Wsparcie otrzyma 11 doktorantów przygotowujących interdyscyplinarne rozprawy doktorskie w jednej z dyscyplin w dziedzinie nauki ekonomiczne oraz w drugiej dyscyplinie (informatyka lub prawo).

Rekrutacja na interdyscyplinarne studia doktoranckie SIS PhD Ekonomia+ odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2018 r.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Radosław Rudek, radoslaw.rudek@ue.wroc.pl  

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem