Zasady aplikowania do konkursu OPUS 15 – warsztaty dla pracowników

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że w dniu 25.05.2018r. Centrum Obsługi Badań Naukowych uruchamia warsztaty dla pracowników dotyczące zasad aplikowania o grant w ramach konkursu OPUS 15. Konkurs umożliwia finansowanie badań podstawowych, w tym zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
W trakcie spotkania zapoznają się Państwo z warunkami aplikowania, zasadami planowania projektu a także wytycznymi do oceny wniosków.
Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników naszego Uniwersytetu, w tym eksperta o znaczącym dorobku w pozyskiwaniu dofinansowań ze środków NCN oraz pracowników COBN.
Program:
10.00-11.00 - prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Ocena potencjału projektu, kryteria oceny wniosku, dobre praktyki
11:00-11:30 – pytania do eksperta
11:45-12:45 - dr Cyprian Kozyra - Planowanie badań
13:00-15:00 - Joanna Marcinkowska - Analiza dokumentacji konkursowej i wymagań formalnych w ramach konkursu, zasady konstrukcji budżetu, prezentacja sytemu OSF, najczęściej popełniane błędy .
W ramach warsztatów wyjaśnimy, co się sprawdza przy konstrukcji wniosku oraz co robić w sytuacjach niestandardowych, podpowiemy jak zaplanować hipotezy badawcze i opisywać poszczególne elementy wniosku, aby zwiększyć swoją szansę na dofinansowanie.
Terminy i miejsce warsztatów:
25.05.2018 w godzinach 10:00-15:00
Sala 213 A

Rejestracja:
https://goo.gl/forms/hczu8ozzaSrYe28F3


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – 35 osób
Termin rejestracji na szkolenie upływa z dniem 23 maja, godz. 15:00

Sylwetki ekspertów prowadzących warsztaty:

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami
Pan Profesor Jajuga jest profesorem nauk ekonomicznych. W 2012 roku uzyskał tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz tytuł honorowego profesora Politechniki Warszawskiej.
Profesor Krzysztof Jajuga pełni liczne funkcje. Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk o Finansach PAN, członkiem Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, zastępcą przewodniczącego Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, członkiem Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członkiem Rady Nauki, członkiem Akademickiego Komitetu Doradczego oraz Komitetu Edukacji i Standardów PRMIA (Professional Risk Managers International Association) oraz prezesem CFA Society of Poland. Ponadto pełni funkcję członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego. Ponadto jest Redaktorem Naczelnym czasopisma „Argumenta Oeconomica”. Działalność naukowa Profesora Jajugi koncentruje się głównie na problematyce związanej z finansami, ekonometrią, statystyką, ubezpieczeniami, zarządzaniem ryzykiem i nieruchomościami. Jest autorem licznych publikacji i artykułów. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta w Stanford University. Wykładał w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Francji, Belgii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji.
Profesor Jajuga jest także członkiem Zespołu Ekspertów powołanego przez Radę Narodowego Centrum Nauki, odpowiedzialnym za ocenę wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie OPUS.

Dr Cyprian Kozyra, Katedra Statystyki

Pan dr Kozyra specjalizuje się w metodach analizy statystycznej w badaniach społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza w badaniach ankietowych, tematyce jakości, ochrony zdrowia, nierówności ekonomicznych. Jest współautorem statystycznym wielu publikacji w wysokopunktowanych czasopismach naukowych z zakresu medycyny.

Joanna Marcinkowska, Centrum Obsługi Badań Naukowych, Sekcja Badań Naukowych
Pani Marcinkowska od 8 lat zajmuje się między innymi rozliczaniem badań finansowanych z działalności statutowej i z dotacji na młodych naukowców oraz projektów finansowanych przez NCN, NCBiR i MNiSW. Wspiera doktorantów i naukowców UE w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych od strony formalnej i technicznej. Regularnie uczestniczy w warsztatach organizowanych przez NCN dotyczących wnioskowania i rozliczania projektów badawczych.
 
Więcej informacji udziela:
Justyna Morawska-Płoskonka
Centrum Obsługi Badań Naukowych
T: 71 36 80 171, M: justyna.morawska@ue.wroc.pl    
 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem