Poznaj zarobki absolwentów naszej uczelni

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - ELA

Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych jest praktyką sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem w wielu krajach europejskich, m.in. w krajach skandynawskich, w Hiszpanii, Austrii, na Litwie i na Węgrzech.

W Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdraża system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Polski system jest rozwiązaniem nowatorskim w skali Europy, który spotyka się z dużym uznaniem ze strony badaczy europejskich. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


BKA - Biznesowy Klub Absolwentów


Biznesowy Klub Absolwentów zrzesza osoby, które studiowały na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym.

Członkami klubu są młodzi biznesmeni posiadający własną firmy, osoby piastujące stanowiska kierownicze w małych i średnich przedsiębiorstwach lub będące wykwalifikowanymi specjalistami różnych dziedzin.

Poprzez swoją aktywność pragną dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu BKA oddziałuje na społeczność akademicką, wspiera studenckie oraz uczelniane inicjatywy. Pomaga również Uczelni w tworzeniu pozytywnego wizerunku oraz budowaniu wzajemnych relacji biznesowych.

Dołącz do Stowarzyszania


Zarobki absolwentów naszej Uczelni (po ukończeniu II stopnia) wśród wszystkich publicznych uczelni ekonomicznychbka_zarobki_absolwentow_1
Zarobki absolwentów studiów II stopnia w 3 roku po ukończeniu studiów kształtują się na poziomie 4 772 zł.

Opis wskaźnika - Średnie miesięczne wynagrodzenie - Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. W raporcie prezentowane są średnie, mediany i kwintyle tych wartości (z pominięciem tych absolwentów, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia).

bka_zarobki_absolwentow_2
Opis wskaźnika - Względny wskaźnik zarobków (WWZ) - Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika prezentowanego w raporcie jest równa średniej tych proporcji. Wskaźnik ten posiada bardzo intuicyjną interpretację. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej wynagrodzeń w ich powiatach zamieszkania2 , zaś wartości poniżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają poniżej średniej wynagrodzeń w ich powiatach zamieszkania. Wartość interpretacyjną względnego wskaźnika bezrobocia dobrze ilustruje poniższy przykład.


Pełne zestawienie przygotowane przez Stowarzyszenie Biznesowy Klub Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - pobierz

Opis wskaźników wykorzystanych przy przygotowaniu zestawienia - pobierz

Dowiedz się więcej o absolwentach:

  • poszukiwaniu pracy i bezrobociu,
  • wynagrodzeniach,
  • łączeniu dalszych studiów z pracą,
  • geograficznym zróżnicowaniu losów absolwentów,
na stronie www.ela.nauka.gov.pl


Adres WWW: http://ela.nauka.gov.pl/

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem