Współpraca Katedy Statystyki ze statystykami z Czech

Pracownicy Katedry Statystyki w ostatnim okresie podjęli współpracę z Czeskim Urzędem Statystycznym. Efektem tego jest współpraca redakcji naszego czasopisma Śląski Przegląd Statystyczny reprezentowanego przez redaktora naczelnego dr hab. Joannę Dębicką, prof. UE  z redakcją czasopisma Statistika: Statistics and Economy Journal https://www.czso.cz/csu/czso/2-statistika 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do publikacji w Śląskim Przeglądzie Statystycznym i czasopiśmie Czeskiego Urzędu Statystycznego Statistika: Statistics and Economy Journal. Casopismo Statistika jest indeksowane w bazach Web of Science i Scopus. Więcej informacji zamieszczono na stronie Katedry Statystyki.


spstatstat-page-001_1
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem