Podwójne wyróżnienie dla Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Zasłużony dla miasta Jeleniej Góry” - ten zaszczytny tytuł otrzymał 26 czerwca 2018 r. na sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

medalZ kolei 28 czerwca 2018 r. na sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podjęto uchwałę o przyznaniu Wydziałowi Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. W uzasadnieniu podkreślono, iż działania Wydziału na rzecz Dolnego Śląska widoczne były od samego początku funkcjonowania uczelni. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, będąc członkami licznych zespołów eksperckich, powołanych przez organy lub instytucje państwowe, realizują działania na rzecz Dolnego Śląska związane m.in. z: opracowywaniem strategii rozwoju dla gmin, miast i powiatów Dolnego Śląska, programów naprawczych dla przedsiębiorstw w regionie, lokalnych programów rewitalizacji miast i gmin, studium wykonalności projektów itp. Wyniki badań pracowników naukowo-dydaktycznych WEZiT znajdują zastosowanie w rzeczywistości gospodarczej i społecznej Dolnego Śląska.
 


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem