Uniwersytet Ekonomiczny beneficjentem „Regionalnej Inicjatywy Doskonałości” MNiSW

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt naszej Uczelni pt. „Program doskonałości naukowo-badawczej INTEREKON”, złożony w ramach programu Regionalnych Inicjatyw Doskonałości, otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 721 040  zł .
Za koordynację prac nad wnioskiem odpowiadała Pani prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów. Projekt ma charakter ogólnouczelniany i powstał we współpracy przedstawicieli wszystkich wydziałów oraz kluczowych jednostek administracyjnych tj.  Centrum Zarządzania Projektami oraz Centrum Obsługi Badań Naukowych.
W pracach zespołu opracowującego wniosek udział wzięli: dr Marek Wąsowicz, dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UE, dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, dr hab. Agnieszka Skowrońska, prof. UE, dr Aleksandra Szpulak, Anna Pluta, Justyna Morawska-Płoskonka.
Dzięki uzyskanemu wsparciu, UEW będzie prowadzić działania służące rozwojowi potencjału naukowo - badawczego, w szczególności w zakresie międzynarodowych i interdyscyplinarnych inicjatyw badawczych.
Cel główny projektu INTEREKON zostanie zrealizowany w obszarach badań, wpisujących się w konkretne specjalności naukowe zespołów badawczych UEW oraz regionalne inteligentne specjalizacje: Sieci współpracy, łańcuchy logistyczne i ekosystemy biznesu, FinTech i Big Data, Bioekonomia, ekonomia społeczna (pracy), ekonomia rozwoju, przedsiębiorczość i innowacje.
W zakresie projektu INTEREKON zostaną uruchomione ścieżki finansowania badań prowadzonych przez zespoły badawcze UEW, w formie:
  • PROGRAMU Inter TEAM - innowacyjne projekty badawcze w zespołach interdyscyplinarnych w UEW – Projekty flagowe – tj. wsparcie finansowe badań prowadzonych przez nowe zespoły badawcze UEW ukonstytuowane z pracowników reprezentujących różne dyscypliny i specjalności naukowe o najwyższych parametrycznych osiągnięciach naukowych;
  • PROGRAMU YOUNG Researcher - granty dla młodych naukowców - Young Researcher Grant (YRG) – tj. wsparcie finansowe badań prowadzonych przez młodych badaczy do 35. roku życia oraz wspieranie ich funkcjonowania w środowisku międzynarodowym.
  • PROGRAMU MINIGRANTY - granty dla naukowców w istniejących zespołach badawczych na realizację pojedynczych zadań naukowych (MG) – tj. wsparcie finansowe prowadzonych badań (wstępnych i zasadniczych) o wysokim znaczeniu dla rozwoju dyscyplin nauk ekonomicznych.
Ponadto w ramach projektu przewiduje się organizację szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz wdrożenie innych innowacyjnych form wsparcia badań służących poprawie jakości prowadzonych badań.
Realizacja projektu rozpocznie się na początku 2019 r. i potrwa do końca 2022 r.
O poszczególnych działaniach w ramach INTEREKON będziemy informować wkrótce.
Obsługę administracyjną INTEREKON będzie prowadzić Centrum Obsługi Badań Naukowych.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem