Krajowe Ramy Kalifikacji - Seminarium Bolońskie na naszym uniwersytecie


Serdecznie zapraszamy  pracowników naukowo-dydaktycznych  uczelni na  seminarium bolońskie poświęcone KRAJOWYM RAMOM KWALIFIKACJI (KRK), które odbędzie się na naszej Uczelni dnia 8 marca 2011 roku. Seminarium będzie prowadzone przez Ekspertów Bolońskich powołanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 Należy podkreślić, że wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji jest przewidziane w nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 Celem  seminarium będzie:
•    omówienie zmian w organizacji kształcenia, które są konsekwencją wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji,
•    zapoznanie pracowników szkół wyższych z zasadami budowania programów studiów na bazie efektów kształcenia,
•    zaprezentowanie sposobu przygotowywania programu studiów (curriculum) na bazie efektów uczenia się zdefiniowanych dla konkretnego obszaru studiów,
•    zaprezentowanie sposobu budowania programu zajęć (sylabusa) na bazie macierzy efektów uczenia się.
 Program seminarium obejmuje dwie części
•    sesję plenarną opisującą ramy kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego oraz budowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla różnych obszarów kształcenia
•    sesję warsztatową, w czasie której uczestnicy w podziale na grupy będą szkoleni z budowy programów studiów i programów zajęć dla poszczególnych obszarów nauk
•    W załączeniu przesyłamy  program seminarium. Formularz  rejestracyjny jest
 dostępny na stronie internetowej www.ekspercibolonscy.org.pl   

 
 Zobacz program seminarium (pdf). Informacje o seminarium udostępnione są także na stronie www.ekspercibolonscy.org.pl  
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem