Rekrutacja do instytucji UE 

Nasilona rekrutacja do instytucji UE jest ukierunkowana na najlepszych europejskich studentów i absolwentów

W środę, 16 marca, rozpoczyna się druga doroczna rekrutacja na stanowiska „administratorów” w instytucjach UE, która ma na celu przyciągnąć najlepszych kandydatów z całej Europy do pracy w dziedzinach takich jak prawo, ekonomia oraz rozwój strategii politycznych. Zgodnie z założeniem, by do pracy w instytucjach UE rekrutować najbardziej utalentowanych, Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) po raz pierwszy dopuści do konkursu wnioski osób na ostatnim roku studiów licencjackich, co pozwoli UE konkurować z najważniejszymi pracodawcami z sektora publicznego i prywatnego.

Kolejną zmianą dotyczącą tegorocznej rekrutacji jest możliwość realizacji zasadniczej części procesu oceny w 23 urzędowych językach UE. Instytucje UE są zaangażowane w krzewienie kultury wielojęzyczności, w związku z tym kandydaci po raz pierwszy będą mieli możliwość zdawania testów sprawdzających rozumienie tekstu pisanego, operowania danymi liczbowymi i myślenia abstrakcyjnego w swoim głównym języku. Jest to niezwykle ważna zmiana, biorąc pod uwagę, że wszystkie główne procedury rekrutacji do instytucji UE są otwarte dla obywateli ze wszystkich 27 państw członkowskich.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji, ustosunkowując się do wspomnianych zmian wprowadzonych w ślad za modernizacją procedur rekrutacji w 2010 r., stwierdził:

„Instytucje UE oferują możliwości rozwoju zawodowego, dzięki którym powinny się plasować na samym szczycie listy miejsc pracy, gdzie utalentowani Europejczycy pragnęliby pracować. Bardzo się cieszę, że dzięki wprowadzonym zmianom możemy rekrutować najlepszych studentów z całego kontynentu oraz że dzięki naszym nowym wielojęzycznym testom potwierdzamy nasze przywiązanie do idei wielojęzycznej Unii, gdzie języki i talent mogą bez przeszkód przekraczać granice”.

Kolejną zmianą, jaką przyniesie 2011 r., będzie podział kandydatów na absolwentów oraz osoby z doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu osoby, które wykazują się ponad sześcioletnim doświadczeniem w danej dziedzinie, mogą rozpocząć pracę w wyższej grupie zaszeregowania.

Yves Quitin, przewodniczący zarządu EPSO i dyrektor ds. personelu w Parlamencie Europejskim, z zadowoleniem przyjął wprowadzenie nowej procedury doboru kadr oraz dodatkowych ulepszeń:

„Z punktu widzenia pracowników instytucji to znakomicie, że procedury doboru nowych urzędników UE są nieustannie rozwijane i usprawniane. Jestem szczególnie zadowolony, że będziemy rekrutować kandydatów na dwóch stopniach zaszeregowania: instytucje unijne potrzebują personelu o różnym profilu, zarówno entuzjastycznych absolwentów, jak i profesjonalistów z doświadczeniem. Chcemy, aby nasz personel reprezentował w pełni społeczeństwo europejskie i odzwierciedlał jego przekrój”.

Wspomniane zmiany stanowią kolejne ulepszenia w stosunku do radykalnej reformy procedur rekrutacyjnych, jaką EPSO przeprowadziło w 2010 r. W ramach reformy wprowadzono roczny cykl w odniesieniu do najważniejszych procedur naboru, dzięki czemu zainteresowani kandydaci uzyskali większą przewidywalność w stosunku do okresów składania wniosków. Położono również większy nacisk na kompetencje i umiejętności.

Ostatnia ważna zmiana dotyczyła przyspieszenia i poprawy skuteczności procesu składania wniosków. W jej wyniku skrócono realizację głównych procedur rekrutacji do zaledwie 10 miesięcy (zamiast 2 lat, jak miało to miejsce, gdy obowiązywał poprzedni system), zaś mniejszych procedur – do zaledwie 6 miesięcy.

David Bearfield, dyrektor EPSO, powiedział: „EPSO jest dumne ze swoich osiągnięć w ostatnim roku, które znacznie poprawiły doświadczenia kandydatów oraz pozwoliły instytucjom unijnym przyciągać najbardziej utalentowane osoby. Nie możemy jednak na tym poprzestać. Najważniejsze ulepszenia oraz dodatkowe drobne zmiany, takie jak zwiększenie liczby ośrodków testujących na całym świecie oraz testy autoselekcji dla kandydatów, dowodzą naszego zaangażowania w dalsze usprawnianie i modernizację”.

Procedura rekrutacji w 2011 r. ma na celu wyłonienie około 300 kandydatów, spośród których rekrutowani będą nowi urzędnicy UE, służący interesom ponad 500 milionów obywateli w całej Europie.

Dodatkowe informacje oraz możliwość złożenia wniosku dostępne są pod adresem www.eu-careers.eu. Rejestracja kandydatów zostanie zamknięta o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (czasu w Brukseli) dnia 14 kwietnia 2011 r.Bartosz Zadura
European Commission
Representation in Poland
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warsaw
Tel.:  +48 22 556 89 64
Fax.: +48 22 556 89 98

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem