Erasmus z krajami partnerskimi


REKRUTACJA NA ROK 2019/2020

Rekrutacja na wyjazdy do krajów partnerskich w roku akademickim 2019/2020
zostanie ogłoszona po złożeniu wniosku do Narodowej Agencji Programu Erasmus
o finansowanie mobilności i po zatwierdzeniu tego wniosku przez Agencję.
Szczegółowe informacje można uzyskać
u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus

Rok akademicki 2018/2019

Centrum Współpracy Międzynarodowej informuję, że wniosek w ramach akcji KA107 – Międzynarodowa Mobilność Studentów i Pracowników z Krajami Partnerskimi w roku akademickim 2018/2019 zastał zatwierdzony do realizacji.

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2018 r. – 30 września 2019 r.

Szczegółowych informacji w sprawie projektu udziela
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, mgr Iwona Przyłęcka

REKRUTACJA

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ.

Prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:
1. Podanie o wyjazd (podpisane przez kierownika osoby aplikującej oraz potwierdzone przez Dział Polityki i Zarządzania Kadrami).
2. Teaching Agreement – propozycja dokumentu sporządzona w oparciu o obszar naukowo-badawczy osoby aplikującej.
UWAGA! Na etapie przygotowywania Teaching Agreement prosimy nie kontaktować się w wybraną uczelnią partnerską.

Gotowe dokumenty prosimy złożyć u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus,
mgr Iwona Przyłęcka
budynek A1, pokój 16
do dnia 15 października 2018 r.

WYKAZ UCZELNI PARTNERSKICH ORAZ LICZBA DOSTĘPNYCH MIEJSC

PODANIE O WYJAZD

TEACHING AGREEMENT


WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH

Prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:
1. Podanie o wyjazd (podpisane przez kierownika osoby aplikującej oraz potwierdzone przez Dział Polityki i Zarządzania Kadrami).
2. Training Agreement – propozycja dokumentu sporządzona w oparciu o profil zawodowy osoby aplikującej.
UWAGA! Na etapie przygotowywania Traning Agreement prosimy nie kontaktować się z wybraną uczelnią partnerską.

Gotowe dokumenty prosimy złożyć u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus
mgr Iwona Przyłęcka
budynek A1, pokój 16
do dnia 15 października 2018 r.

WYKAZ UCZELNI PARTNERSKICH ORAZ LICZBA DOSTĘPNYCH MIEJSC

PODANIE O WYJAZD

TRANING AGREEMENTWYJAZDY STUDENTÓW W SEMESTRZE LETNIM 2018/2018

Centrum Współpracy Międzynarodowej, Sekcja Mobilności Studenckiej ogłasza nabór studentów na wyjazdy w semestrze letnim 2018/2019 w ramach programu Erasmus +, akcja KA107 do krajów partnerskich.
Minimalna średnia ocen dopuszczająca do ubiegania się o wyjazd wynosi 3,75.
Podanie o wyjazd wraz z potwierdzoną przez właściwy dziekanat średnią ocen prosimy składać u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus, mgr Iwona Przyłęcka,
bud A1, pok. 16 do dnia 15 października 2018 r.

Dokumenty:

WYKAZ UCZELNI ORAZ LICZBA DOSTĘPNYCH MIEJSC

PODANIE O WYJAZD
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem