Zadania Centrum Współpracy Międzynarodowej

Obowiązująca strategia internacjonalizacji naszego Uniwersytetu zakłada działania związane z internacjonalizacją w 9 obszarach. Centrum Współpracy Międzynarodowej odpowiedzialne jest za aż 7 z tych obszarów. Wykonując założenia strategii internacjonalizacji naszego Uniwersytetu CWM prowadzi działania w ramach następujących elementów strategii:
1.    Międzynarodowe akredytacje
2.    Udział zagranicznej kadry dydaktycznej
3.    Staże zagraniczne dla pracowników Uczelni
4.    Współpraca naukowa (konferencje, projekty, itp.) ze strategicznymi zagranicznymi partnerami
5.    Podwójne dyplomy
6.    Szeroka międzynarodowa wymiana studentów
7.    Studenckie projekty o zasięgu międzynarodowym

Katalog działań CWM to m.in.:
1. Kompleksowe prowadzenie procesów akredytacyjnych w ramach międzynarodowych akredytacji instytucjonalnych (patrz akredytacje międzynarodowe).
2. Współpraca z zagranicznymi instytucjami i organizacjami międzynarodowymi (patrz członkostwo).
3. Pozyskiwanie środków finansowych w ramach programu Erasmus + Akcja KA103 i KA107.
4. Obsługa pracowników naukowo – dydaktycznych wyjeżdzających w celu prowadzenia wykładów i w celach szkoleniowych na uniwersytety partnerskie w ramach programu Erasmus + i innych umów bilateralnych (mapa partnerów zagranicznych UEW).
5. Obsługa pracowników administracyjnych wyjeżdzających w celu prowadzenia wykładów i w celach szkoleniowych na uniwersytety partnerskie w ramach programu Erasmus + i innych umów bilateralnych.
6. Wsparcie udzielane zagranicznym profesorom wizytującym odwiedzającym UEW w celach prowadzenia wykładów i badań naukowych.
7. Stałe poszukiwanie zagranicznych uniwersytetów partnerskich w Europie i na świecie (coroczna strategia internacjonalizacji CWM zakładająca współpracę z kolejnym krajem i regionem; mapa współpracy).
8. Obsługa studentów UEW wyjeżdzających na studia i praktyki w ramach programu Erasmus + i innych umów bilateralnych (mapa parterów zagranicznych UEW).
9. Obsługa studentów UEW przyjeżdzających na studia w ramach programu Erasmus + i innych umów bilateralnych (mapa parterów zagranicznych UEW).
10. Prowadzenie działań promocyjnych za granicą zmierzających do rozszerzenia rozpoznawalności UEW na arenie międzynarodowej, w tym udział w targach edukacyjnych, misjach promocyjnych, współpraca z przedstawicielstwami i placówkami dyplomatycznymi na całym świecie).
11. Pozyskiwanie kandydatów na studia poprzez udział w targach rekrutacyjnych oraz współpracę z zagranicznymi agencjami.
12. Współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz MNiSW w ramach programów zagranicznych np. Ready, Study, Go! Poland.
13. Pośrednictwo w programie MIRAI (specjalny program dla studentów organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii).
14. Koordynowanie projektu Visiting Profesors we współpracy z Wrocławskim Centrum Akademickim (WCA).
15. Koordynacji we współpracy z Samorządem Studentów projektu Mentor. Jest on skierowany do obcokrajowców w czasie pierwszego roku studiów. To program, którego celem jest połączenie w pary nowych studentów obcokrajowców ze studentami z wyższych roczników UEW. Rolą mentora ma być pomoc w zaaklimatyzowaniu się na naszej Uczelni oraz w mieście.
16. Obsługa wyjazdów zagranicznych naszych pracowników naukowo – dydaktycznych i administracyjnych skierowanych na delegacje służbowe.
17. Wsparcie kontaktów kadry naukowo – dydaktycznej naszej Uczelni ze studentami zagranicznymi.
18. Stworzenie i utrzymywanie stron WWW w języku angielskim związanych z realizacją działań CWM oraz pomoc innym jednostkom Uczelni w tym zakresie.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem