Proces legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP w celu kształcenia się na studiach

Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował poradnik pt. „Proces legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia na studiach”. Publikacja poświęcona jest aspektom prawnym i praktycznym legalizacji pobytu obywateli państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podejmujących lub kontynuujących kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo w szkole doktorskiej, w tym także w formie niestacjonarnej, oraz uzyskania prawa pobytu przez obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin w wymienionych celach. W handbooku omówione zostały podstawowe formy i narzędzia legalizacji pobytu w celu kształcenia się na uczelniach wyższych – w przypadku cudzoziemców pochodzących spoza obszaru Unii Europejskiej oraz niebędących obywatelami Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz Szwajcarii zostały one omówione odrębnie dla form kształcenia stacjonarnego i niestacjonarnego.

Poradnik do pobrania (w wersji polskojęzycznej) „Proces legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia na studiach”
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem