W sierpniu 2005 r. dr hab. inż. Jacek Unold rozpoczął dwuletni pobyt w USA w ramach 3-letniego indywidualnego stypendium Marie Curie Outgoing International Fellowships, realizowanego w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej. Trzeci rok stypendium to faza reintegracyjna na AE.

Jest to pierwsze stypendium przyznane Polakowi w kategorii MC Outgoing, czyli odbywane poza krajami Unii Europejskiej. Opiekunami naukowymi są: ze strony polskiej – Pan Prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, a ze strony amerykańskiej – Pani Prof. Wita Wojtkowski z Boise State University w Boise, Idaho.

Temat zakwalifikowanego projektu: Structuring Collective Behavior in a Global Information System: Reaching Toward a New Paradigm of Rationality, to kontynuacja badań prowadzonych przez dra Unolda na Stypendium Fulbrighta w USA w latach 2001/2002 i opisanych w 2004 r. w rozprawie habilitacyjnej. Są to zagadnienia modelowania i strukturalizacji zachowań zbiorowych w systemie informacyjnym oraz związane z tym próby rozszerzenia tradycyjnego, optymalizacyjnego paradygmatu racjonalności o aspekt adaptacyjny.

Oprócz badań naukowych dr Unold będzie też prowadził wykłady na studiach MBA. Ważną częścią programu jest zdobywanie dodatkowych umiejętności, takich jak zarządzanie projektami unijnymi, poznawanie najnowszych metod badań naukowych oraz dydaktycznych, poznawanie tajników skutecznej komunikacji i publicznej prezentacji, uczestnictwo w tzw. szkole liderów, prowadzonej dla dyrektorów największych firm w Idaho, czy wreszcie praktyki menedżerskie w wybranych, czołowych przedsiębiorstwach stanu, m.in. Hewlett Packard czy Micron. Dr Unold będzie też uczęszczał na zajęcia z Literatury Amerykańskiej, kontynuując studia filologiczne rozpoczęte podczas Stypendium Fulbrighta.

Program stypendium będzie realizowany zasadniczo w College of Business and Economics (COBE) uniwersytetu Boise State, który jest zaliczany do ścisłej czołówki amerykańskich szkół wyższych, kształcących w dziedzinie biznesu i ekonomii. Oprócz tego projekt przewiduje aktywną współpracę z innymi uczelniami, m.in. Stanford University, Columbia University, Loyola Chicago czy Stern School of Business w New York University.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem