System zarządzania zmianą z wykorzystaniem barometru koniunktury

zestawienie_logtypow_poziome_kolor_zaakceptowane__maly_kolor_


ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i  przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


CEL PROJEKTU

Celem projektu jest stworzenie systemu zarządzania zmianą w oparciu o instrumenty szybkiego reagowania w celu skuteczniejszego wdrażania innowacji.


OPIS PROJEKTU

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia Systemu Zarządzania z użyciem Barometru Koniunktury Dolnego Śląska, jako instrumentu szybkiego reagowania, narzędzia dostarczającego informacji, celem budowania trwałego i efektywnego Systemu Zarządzania Zmianą oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych na terenie Dolnego Śląska, w tym przede wszystkim skutkom zmian wynikających z otoczenia ekonomicznego.

Idea projektu zakłada cokwartalny cykl zbierania, przetwarzania i publikowania informacji na temat ocen aktualnego i przewidywanego stanu koniunktury. Oceny odnoszą się do warunków gospodarowania, zmian poziomu inwestycji, wykorzystania mocy produkcyjnych, zatrudnienia, wynagrodzeń, zapasów, stanu koniunktury ogólnej i w swojej branży.

W ramach projektu powstanie sieć współpracy, której członkami będą przedstawiciele MŚP, JST oraz nauki.


GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw, głównie z sektora MŚP, a także do pracowników JST. Odbiorcami będą głównie podmioty gospodarcze, JST, analitycy rynkowi, media, publicyści.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.


DANE KONTAKTOWE 

kierownik projektu: dr Leszek Cybulski, 71 36 80 899; leszek.cybulski@ue.wroc.pl


STRONA INTERNETOWA PROJEKTU 

http://www.barometr.ue.wroc.pl/


NUMER UMOWY NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU

UDA-POKL.08.01.08-02-003/11

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem