Wyjazdy nauczycieli akademickich - STA

Wyjazdy nauczycieli akademickich - STA

Nauczyciele akademiccy uprawnieni są do wyjazdu do uczelni partnerskich, z którymi Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu podpisał umowy na realizację wymiany kadry akademickiej w ramach Programu Erasmus +.

Wyjazdy w roku 2019/2020, realizowane będą w okresie od 1 czerwca 2019 do 30 września 2020 r.
Przypominamy, że wyjazdy w ramach Programu Erasmus mogą być brane pod uwagę w dorocznych ocenach pracowników naukowo-dydaktycznych oraz we wnioskach o nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Stosowne zaświadczenia o odbyciu międzynarodowej mobilności w ramach programu Erasmus wydaje na wniosek pracownika Uczelniany Koordynator Programu Erasmus.REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU 2019/2020

  Podanie o wyjazd (podpisane przez bezpośredniego przełożonego oraz potwierdzone w Dziale Spraw Personalnych)
oraz
dokument Teaching Agreement
potwierdzony przez wybraną uczelnię przyjmującą
prosimy składać u
Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus
PODANIA PROSIMY SKŁADAĆ DO DNIA
30 KWIETNIA 2019 r.
DOKUMENTY:

ZASADY WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ
WYKAZ UCZELNI PARTNERSKICH
PODANIE O WYJAZD
TEACHING AGREEMENT


REKRUTACJA NA WYJAZDY TYPU STA DO KRAJÓW PARTNERSKICH
ZOSTANIE OGŁOSZONA POD WARUNKIEM, ŻE ZŁOŻONY PRZEZ UCZELNIĘ WNIOSEK NA ROK AKADEMICKI 2019/2020, ZOSTANIE POZYTYWNIE OCENIONY
PRZEZ NARODOWĄ AGENCJĘ PROGRAMU ERASMUS


Zaświadczenia o odbytej mobilności w ramach programu Erasmus
wystawiane są na wniosek pracownika przez
Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus

UWAGA !!!
Informacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Prosimy o zapoznanie się z formami wsparcia jakie
 polskie służby konsularne oferują polskim obywatelom znajdującym się za granicą
Zobacz dokument:

ERASMUS + Z PAKIETEM INFORMACYJNYM MSZ

STRONA DO REJESTRACJI W SYSTEMIE ODYSEUSZ:

ODYSEUSZ


PODATEK DOCHODOWY OD STYPENDIÓW ERASMUS
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem