Wyjazdy studentów na studia - SMS

Wyjazdy studentów na studia - SMS


Studenci pobierający stypendium socjalne lub studenci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności proszeni są o kontakt z
Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus

lub z pracownikami Sekcji Mobilności Międzynarodowej


ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW Z FUNDUSZY POWER (STUDENCI Z PRAWEM DO STYPENDIUM SOCJALNEGO ORAZ STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI)

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW W RAMACH WYMIANY EDUKACYJNEJ
ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU: POROZUMIENIE W CELU WYMIANY PRZEDMIOTÓW
ZAŁĄCZNIK 2 DO REGULAMINU: PODANIE O UZNANIE PRZEDMIOTÓW I OCEN
ZAŁĄCZNIK 3 DO REGULAMINU: ZAŚWIADCZENIE O ZALICZENIU WYJAZDU

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZA STUDIA
STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS


Miesięczne stawki stypendium:
I grupa krajów: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, – 500 Euro
II grupa krajów: Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 450 Euro
III grupa krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – 400 Euro

Całkowite stypendium obliczane jest z dokładnością do jednego dnia, na podstawie wystawionego przez uczelnię przyjmującą zaświadczenia Attendance Certificate.
Wg zasad programu Erasmus każdy miesiąc liczy się jako 30 dni.

  

PODATEK DOCHODOWY OD STYPENDIÓW ERASMUS
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem