Wyjazdy studentów na studia - SMS

Studenci pobierający stypendium socjalne lub studenci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności proszeni są o kontakt z
Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus

lub z pracownikami Biura Erasmus ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKI 2018/2019

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STUDENTÓW Z PROGRAMU PO WER

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENCKICH W RAMACH WYMIANY EDUKACYJNEJ

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZA STUDIA
STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS


Miesięczne stawki stypendium:
I grupa krajów: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, – 500 Euro
II grupa krajów: Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 450 Euro
III grupa krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – 400 Euro.

Całkowite stypendium obliczane jest z dokładnością do jednego dnia, na podstawie wystawionego przez uczelnię przyjmującą zaświadczenia Attendance Certificate.
Wg zasad programu Erasmus każdy miesiąc liczy się jako 30 dni.

STUDENT GUIDEBOOK BY ERASMUS STUDENT NETWORK

  

PODATEK DOCHODOWY OD STYPENDIÓW ERASMUS


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem