XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa NO-RA 2016

Nazwa angielska: Financial assets
Data: 2016-11-07 - 08
Miejsce: Wrocław
Organizator: Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
Strona www: http://www.ue.wroc.pl/jednostki/katedra_rachunkowosci_finansowej_i_kontroli.htmlSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach konferencji.


Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizują 7 i 8 listopada 2016 roku we Wrocławiu XVI Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Normy Rachunkowości NO-RA na temat:

„Aktywa finansowe”

Główną przesłanką zorganizowania kolejnej konferencji stała się potrzeba publicznej dyskusji o problemach rachunkowych wynikających z faktu istnienia zróżnicowanych instytucji finansowych i niefinansowych, które posiadają różnorodne aktywa finansowe, pełniące odmienne funkcje.

Niejednolitość aktywów finansowych pozwala na różną ich klasyfikację i wpływa na odmienność stosowanych metod wyceny, wykonywanych na potrzeby transakcji i rozliczeń pomiędzy podmiotami, rozwiązywania sporów prawnych czy zarządzania przedsiębiorstwem.

Podczas obrad zostaną poddane dyskusji trudne kwestie ujęcia, wyceny i ujawnień aktywów finansowych w jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych, w tym wspólnych przedsięwzięć.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach konferencji. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać drogą mailową na adres: aleksandra.lakomiak@ue.wroc.pl do dnia 30 maja 2016 r. Artykuły będą przyjmowane do dnia 30 maja 2016 r. bezpośrednio przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://review.ue.wroc.pl, po wcześniejszym zarejestrowaniu się autora w systemie. Instrukcje dotyczące rejestracji, wskazówki edytorskie wraz z szablonem dokumentu znajdują się na stronie internetowej www.wydawnictwo.ue.wroc.pl. Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w Pracach Naukowych UE we Wrocławiu (10 pkt), jako wydanie pokonferencyjne. 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem