Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej (GPiAS)

Jednostka nadrzędna: Pion Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów
Typ: Katedra

ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

Kontakt:
E-mail:
Tel.: 71 36 80 177

Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Korenik

Sekretariat: inż. Beata Bielecka

Pracownicy: Doktoranci:

Informacje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KATEDRY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej została utworzona 1 października 2003 roku Zarządzeniem Rektora Akademii Ekonomicznej nr 39/2003. Problematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze dotyczy występowania procesów społeczno-ekonomicznych w współczesnej przestrzeni zarówno w przekroju międzynarodowym, krajowym, regionalnym, subregionalnym jak i lokalnym. Za jeden z podstawowych obszarów badawczych przyjmuje się także funkcjonowanie samorządu terytorialnego i wzrastającą jego rolę jako podmiotu kreującego wszelkie elementy rozwoju przestrzennego. Pracownicy naszej Katedry posiadają doświadczenie w wykorzystywaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej zarówno w obszarach: naukowo-dydaktycznym jak i praktycznym (dotyczy to programów Phare PIL i Tempus).
INFORMATION CONCERNING ACTIVITY OF DEPARTMENT OF SPATIAL ECONOMY AND SELF-GOVERNED ADMINISTRATION
Department of Spatial Economy and Self-governed Administration was created on 1st Ocotber 2003 year by Rektor of Wroclaw University of Economics` directive nr 39/2003. Problem of scientific researches carring on in Department concerns social and economic processes appearing in contemporary space as well as international, native, regional, subregional and local section. One of basic examining areas which are also taken into consideration is acting territorial self-government and its raising role as subject creating all elements of spatial development. Workers of our Chair have experience in use funds coming from European Union as well as scientific and didactic area and also practical one (as to Phare PIL and Tempus programme).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem