Katedra Systemów Informacyjnych (KSI)

Jednostka nadrzędna: Instytut Informatyki Ekonomicznej
Typ: Katedra

bud. Z, pok. 714
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

Kontakt:
E-mail:
WWW: http://ksi.ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 379

Kierownik: dr Artur Rot

Sekretariat: mgr Renata Gałaszkiewicz

Pracownicy: Doktoranci:

Informacje:
Profil badawczy Katedry w ścisłym związku koresponduje z jej nazwą, aczkolwiek indywidualne zainteresowania pracowników reprezentują szeroki wachlarz zagadnień obszaru informatyki gospodarczej. Główny nacisk badawczy Katedry położony jest na różne aspekty rozwoju systemów informatycznych zarządzania.
W ostatnim czasie Katedra realizowała i nadal realizuje dwa duże międzynarodowe projekty badawcze związane z aktywizacją osób starszych Independent Living (wraz z uniwersytetem w St.Gallen w Szwajcarii) oraz ActGo-Gate (Active Retiree and Golden Workers Gate) w programie Ambient Assisted Living (AAL) w ramach międzynarodowego konsorcjum 7 partnerów.
Profil dydaktyczny i naukowo-badawczy Katedry odzwierciedla obszary zainteresowań w typowych jednostkach naukowych zajmujących się systemami informacyjnymi na świecie. Dydaktyka w Katedrze prowadzona jest na trzech poziomach: Studia licencjackie (ang. Bachelor), Studia magisterskie (ang. Master) i Studia doktoranckie (ang. PhD). W ofercie Katedry są także różne studia podyplomowe ukierunkowane na absolwentów różnych kierunków studiów, którzy potrzebują uaktualnienia swojej wiedzy w różnych obszarach związanych z informatyką ekonomiczną.
W ramach porozumienia dotyczącego międzynarodowej wymiany studentów, Katedra współpracuje z wieloma Uczelniami zagranicznymi w ramach programu the International Exchange Network for students in Information Systems – IS:link
Z pomocą i w ramach IS:link, Katedra organizuje od 2012 roku coroczną Summer School w tematyce informatyki w biznesie.
Katedra organizuje studia podyplomowe Cybersecurity Management we współpracy z firmą IBM. Pracownicy Katedry prowadzą również zajęcia w języku angielskim dla studentów w ramach programu Erasmus+.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem