Wioletta Wolańska jest absolwentką Wydziału Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego i doktorem nauk ekonomicznych. Pracuje w Katedrze Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zajmuję się prognozowaniem, analizą wybranych procesów demograficznych oraz zastosowaniem metod ilościowych do analizy zjawisk ekonomicznych i społecznych. Prowadzi zajęcia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych. Na wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach komputerowych przekazuje studentom wiedzę z zakresu prognozowania, matematyki i metod statystycznych. Jest pasjonatką propagowania wiedzy matematycznej, ekonomicznej oraz statystycznej. Ukończyła warsztaty metodyczne  Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych „Sztuka prowadzenia zajęć dla dzieci” oraz w - ramach projektu „Młody Przedsiębiorca Społeczny” – odbyła cykl szkoleń dla edukatorów z zakresu ekonomii społecznej i praktycznych metod jej nauczania.


Temat/opis
Magia szeregów czasowych. Zapraszam na laboratoria komputerowe, na których uczniowie będą odkrywać prawidłowości ukryte w  wykresach szeregów czasowych wybranych zmiennych.  Analiza wykresów szeregów czasowych pozwala wyjaśnić kształtowanie się wielu zjawisk ekonomicznych i społecznych  oraz stwarza możliwość prognozowania przyszłych wartości analizowanych zmiennych.
Czas trwania: 45 min.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem