Paweł Dobrzański jest adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Matematycznej). W ciągu ostatnich lat zrealizował wiele projektów badawczych dotyczących międzynarodowej konkurencyjności, efektywności systemu gospodarczego, teorii wzrostu i polityki rządu. Jego badania były prezentowane na wielu międzynarodowych konferencjach (m.in. w USA, Kanadzie, Francji, Włoszech, Rosji, Ukrainie, Austrii, Chorwacji, Słowenii). Paweł Dobrzański jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, które zostały opublikowane w licznych czasopismach naukowych, w języku polskim, angielskim i rosyjskim. W 2016 otrzymał nagrodę Instytutu CEDIMES (Centre for Studies in International Development and Economic and Social Movements) za najlepszy doktorat (rozprawa w 2015 roku) oraz został wyróżniony medalami za działalność naukową przez Polską Akademię Nauk w latach 2016 i 2017.

Temat/opis
1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Wskaźniki makroekonomiczne należą do najistotniejszych kryteriów, które ukazują sytuację gospodarczą w kraju. Dobre i stabilne wskaźniki makroekonomiczne pozwalają nie tylko krajowi osiągać wysokie miejsca w rankingach konkurencyjności, ale również gwarantować lepszy poziom życia społeczeństwa.
Celem wykładu jest wyjaśnienie podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz ich interpretacji. W sposób przyjazny i humorystyczny wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak: PKB, wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie. Następnie przeprowadzona zostanie dyskusja z udziałem uczniów, którzy będą mogli się wykazać wiedzą ekonomiczną.
Czas trwania: 45 min.

2. Przyczyny i skutki kryzysu Subprime. Upadek Lehman Brothers wstrząsnął fundamentami globalnego systemu finansowego. W dobie globalizacji wydarzenie to musiało wywrzeć wpływ na inne kraje i przedsiębiorstwa. W wyniku zdarzeń w USA świat pogrążył się w największym i najpotężniejszym w skutkach od czasów "Wielkiej Depresji" kryzysie finansowym.
Celem wykładu jest wyjaśnienie oraz zidentyfikowanie przyczyn i skutków kryzysu Subprime. W tym celu wyjaśnione zostanie pojęcie kryzysu gospodarczego, podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Następnie przeprowadzona zostanie symulacja współczesnego kryzysu z udziałem uczniów, którzy będą mogli się wykazać intuicją oraz wiedzą ekonomiczną.
Czas trwania: 45 min.

3. Subprime crisis - causes and consequences. The collapse of Lehman Brothers shook the foundations of the global financial system. In the era of globalization, this event must have had an impact on other countries and enterprises. As a result of events in the United States of America in 2008, the world was plunged into the biggest financial crisis since the "Great Depression".
The aim of the lecture is to explain and identify the causes and consequences of the Subprime crisis.
To achieve this objective, the lecture will focus on concept of economic crisis and basic macroeconomic indicators. Then crisis simulation will be conducted with the participation of students who will be able to demonstrate their intuition and economic knowledge.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem