Harmonogram rekrutacji na II stopień studiów stacjonarnych

Harmonogram rekrutacji na II stopień studiów stacjonarnych na Wydziale IE

(kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji)

1.    Zakończono elektroniczną rejestrację kandydatów

logowanie do systemu rekrutacyjnego

2.    W tej rekrutacji nie będzie rozmów kwalifikacyjnych.

3.    Kandydaci, którzy zarejestrowali się w elektronicznym systemie rekrutacyjnym proszeni są

o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału IE.

4.    Końcowy termin złożenia kompletu dokumentów, przez zarejestrowanych kandydatów, upływa

26 lutego 2015 r.

5.    Komisja Rekrutacyjna Wydziału IE podejmie decyzję o przyjęciu kandydata na studia drugiego stopnia po złożeniu kompletu dokumentów.

6.    Termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na drugim stopniu studiów stacjonarnych na Wydziale IE – 2 marca 2015 r.

Wymagane dokumenty:

1. podpisana ankieta i zgłoszenie rekrutacyjne wraz z aktualnym adresem e-mail

2. oryginał świadectwa dojrzałości + kserokopia

3. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub zaświadczenie

o ukończeniu studiów, jeśli kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu) oraz

suplement (jeśli był wydany jako część B do dyplomu) wraz z jego kserokopią

4. kserokopia dowodu osobistego

5. oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł)

6. dwie fotografie podpisane (takie jak do dowodu osobistego)

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120. bud. A1, pok. 127

telefon: 71 36 80 148

e-mail: mgrie@ue.wroc.pl 

poniedziałek - piątek, w godzinach 9:00-14:30

sobota 21 lutego 2015 r. w godz. 10.00-13.00 bud. A1, pok. 129 tel. 71 36 80 149

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem