Harmonogram rekrutacji na II stopień studiów niestacjonarnych

Harmonogram rekrutacji na II stopień studiów niestacjonarnych na Wydziale IE

(kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Opłata za jeden semestr: 3 000 zł (jednorazowo) lub 4 x 750 zł.

Termin elektronicznej rejestracji kandydatów (dotyczy wszystkich kandydatów także absolwentów I stopnia studiów na Wydziale IE)

• studia niestacjonarne - od 7 stycznia 2015 r. do 16 marca 2015 r.

(w tym czasie należy wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne, ankietę osobową oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualne konto rozliczeniowe powstałe w trakcie rejestracji)

Logowanie do systemu rekrutacyjnego

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

1. Rejestracja kandydata on line.

2. Złożenie dokumentów. Termin składania dokumentów: do 18 marca 2015 r.

Wymagane dokumenty:

1. podpisana ankieta i zgłoszenie rekrutacyjne wraz z aktualnym adresem e-mail

2. oryginał świadectwa dojrzałości + kserokopia

3. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub zaświadczenie

o ukończeniu studiów jeśli kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu) oraz suplement

(jeśli był wydany jako część B do dyplomu) wraz z jego kserokopią

4. kserokopia dowodu osobistego

5. oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł)

6. dwie fotografie podpisane (takie jak do dowodu osobistego)

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120. bud. A1, pok. 129 telefon: 71 36 80 149

poniedziałek-piątek, w godzinach 9:00-14:30 sobota w godz. 10.00-12.00

e-mail: anna.jedrzejewska@ue.wroc.pl

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na drugim stopniu studiów niestacjonarnych -

21 marca 2015 r.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem