Konferencja „Odpowiedzialność w biznesie źródłem rozwoju Twojej firmy”


Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju

ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji

Odpowiedzialność w biznesie źródłem rozwoju Twojej firmy.Do udziału zapraszamy przedstawicieli małych i  średnich przedsiębiorstw oraz osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy praktycznej na temat zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy jako strategiczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, które charakteryzuje się dobrowolnym włączaniem do strategii przedsiębiorstwa celów społecznych i środowiskowych. Przedsiębiorstwo kierując się świadomością nienarzuconej odpowiedzialności za podejmowane działania buduje efektywne i trwałe relacji zarówno z pracownikami, jak i z otoczeniem (klienci, partnerzy biznesowi, środowisko naturalne oraz społeczność lokalna) przyczyniając się do poprawy życia współczesnych społeczeństw. Tym samym społeczna odpowiedzialność biznesu ma swój wkład w urzeczywistnianie koncepcji zrównoważonego rozwoju.

W konferencji wezmą udział firmy, organizacje i instytucje, które pomogą Państwu znaleźć alternatywne, a przy tym nowatorskie rozwiązania w dotychczasowych metodach zarządzania przedsiębiorstwem.

Podczas pierwszej części poznacie Państwo przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, które z powodzeniem wdrożyły w określonych obszarach innowacyjne rozwiązania i wskażą na konkretne korzyści płynące z działania w sposób społecznie odpowiedzialny. Dodatkowo przedstawimy Państwu organizację zajmującą się w sposób profesjonalny realizacją projektów m.in. na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (Agencja Rozwoju Innowacji), a także doradzającą w kwestii uzyskania pomocy finansowej dla realizacji innowacyjnych projektów (Polska Fundacja Przedsiębiorczości).

Dla tych z Państwa, którzy mają ciekawe pomysły, ale nie posiadają wiedzy specjalistycznej niezbędnej dla ich realizacji, zaprosiliśmy  również Wrocławskie Centrum Badań EIT+ , które z sukcesem łączy świat nauki i biznesu, stając się przy tym marką znaną na arenie krajowej i międzynarodowej. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. to innowacyjne centrum badawczo-rozwojowe, prowadzące badania naukowe o dużym potencjale komercjalizacji uzyskanych wyników. Dzięki nawiązaniu współpracy z Centrum mogą Państwo uzyskać dostęp do wiedzy specjalistów oraz zaplecza technicznego.

Zapoznacie się Państwo również z działaniem bezpłatnej, interaktywnej platformy MINTU ME służącej wymianie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i CSR, łączącej ludzi wokół tematów związanych ze zdrowym stylem życia, ekologią, odpowiedzialną konsumpcją, ale także stanowiącą potencjalne źródło promocji innowacyjnych w tym zakresie produktów.

Wśród prelegentów będą również przedstawiciele Towarzystwa Biznesowego – organizacji integrującej przedsiębiorców z różnych branż, dla których wspólnym mianownikiem jest etyka biznesu, a także reprezentanci Powiatowego Urzędu Pracy, którzy przedstawią wachlarz możliwości korzystania z darmowych form rozwoju kadry pracowników.

Podczas warsztatów, które będą zwieńczeniem dnia, oferujemy Państwu zdobycie wiedzy na temat tego:

- w jaki sposób metodycznie i strategicznie podejść do zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu

- na co zwrócić uwagę, aby nie popaść w trwonienie pieniędzy na działania nieadekwatne do potrzeb firmy i otoczenia,

- jakich narzędzi używać, by tworzyć rozwiązania „szyte na miarę

- w jaki sposób łączyć społeczną odpowiedzialność z rozwojem i poprawą innowacyjności przedsiębiorstwa.

Zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością biznesu i doradztwie biznesowym. Otwarta forma zajęć umożliwi wyjaśnienie wszystkich niuansów i dylematów, a także pozwoli na analizę Państwa projektów biznesowych.Serdecznie zapraszamy do udziału!Koszt uczestnictwa dla jednej osoby to:

 Wszelkich informacji udziela:

Plan konferencji

 8:30 – 9:00  Rejestracja gości
 9:00 – 9:15
 Powitanie gości
 9:15 – 9:45
 CSR drogą do innowacji - Agencja Rozwoju Innowacji, Katarzyna Sapa
 9:45 – 10:15
 Dobre praktyki wśród małych i średnich przedsiębiorstw
 10:15 – 10:45
 MINTU ME - Wspólnie dbamy o otaczającą nas przestrzeń – The Sustainers,
 10:45 – 11:15
 Przerwa na kawę
 11:15 – 12:15
 Nauka i biznes – współpraca na rzecz wspierania CSR i zrównoważonego rozwoju

 Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju, Zbigniew Dokurno, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Patrycja Radek, Katarzyna Pala

 12:15 – 12:30
 Odpowiedzialne relacje z partnerami biznesowymi – Towarzystwo Biznesowe, Jakub Tarasiuk
 12:30 – 12:45
 Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw - Jeremie 2014’ – Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Beata Heilpern
 12:45 – 13:00
 Możliwości rozwoju kadry pracowniczej, Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, Maciej Sałdacz
 13:00 – 13:45
 Obiad
 14:00 – 16:15
 Warsztaty dla przedsiębiorców:

CSR w zarządzaniu przedsiębiorstwem – obszary, metody, wdrażanie, dylematy, The Sustainers,

Model ARINOVA – zarządzanie innowacjami w Twojej firmie – Agencja Rozwoju Innowacji, Katarzyna Sapa

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ – pobierz formularz zgłoszeniowy TUTAJ


ORGANIZATOR KONFERENCJI

Organizatorem konferencji jest Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Misją centrum jest integrowanie świata nauki i biznesu oraz kształcenie w obszarze ekonomii ekologicznej i ekonomii zrównoważonego rozwoju.

Twórcą i obecnym dyrektorem  Centrum jest dr Zbigniew Dokurno. Warto podkreślić, że istotny wkład w powstanie Centrum wniósł prof. dr hab. Bogusław Fiedor – rektor UE w latach 2005 - 2012, obecny prorektor ds. współpracy z zagranicą w kadencji 2012 - 2016, doświadczony badacz i ekspert w obszarze ekonomii ekologicznej, ekonomii środowiska i zasobów naturalnych oraz zrównoważonego rozwoju.

Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną mającą charakter naukowo - badawczo – dydaktyczny, twórczo, aktywnie i skutecznie podejmującą wyzwania wynikające z gospodarowania opartego na koncepcji zrównoważonego rozwoju, w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Docelowo działalność Centrum obejmie również transfer technologii i wiedzy będących efektem prac badawczo – rozwojowych realizowanych w Centrum lub za jego pośrednictwem.

PARTNERZY STRATEGICZNI

 TAURON DYSTRYBUCJA  FUNDACJA POLSKA MIEDŹ
logo_tauron_dystrybucja logo_fundacji_polska_miedz

SPONSORZY

kghm_1_

PATRONAT MEDIALNY

 Radio Wrocław   odpowiedzialnybiznes.pl  Polska the Times Gazeta Wrocławska
 logo_prw_podluzny_bezczestotliwosci  odpowiedzialnybiznes_pl_logo  polska_gazeta_wroclawska_logo
Portal inwestycje.pl Biznes Dolnośląski  Kapitał Dolnego Śląska
 logo_inwestycje_krzywe_1  logo_prev  kapital_dls
     

ORGANIZACJE-PRELEGENCI KONFERENCJI

EIT + Polska Fundacja Przedsiębiorczości Agencja Rozwoju Innowacji
spolka_kolor_300x200pl pfp_logo_ostatnie__2_ ari_logotyp_nowy_sierpien2012___projekt
Towarzystwo Biznesowe Wrocławski Powiatowy Urząd Pracy The Sustainers
tbwro_logo logo_pup_wroclaw_1_


ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE


Zachodnia Izba Gospodarcza
Red Dragon Media
ProudVoice
logo_wybrane__plansze__01 logo_dragon logo_jasne_tlo


Sylwetki prelegentów

Katarzyna Pala, Patrycja Radek (EIT+)

Pani Katarzyna Pala jest Kierownikiem Działu Komercjalizacji Wrocławskiego Centrum Badań EIT+
Pani Patrycja Radek jest Wicedyrektorem ds Sprzedaży i Marketingu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+
 

Łukasz Makuch (The SUSTAINERS)

Prezes Zarządu The Sustainers. Inicjator i pomysłodawca portalu  mintu.me – przestrzeni łączącej crowdsourcing, crowdfunding oraz style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height: normal;background:white"> Ewangelista CSR od lat zaangażowany w rozwój i promocję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Blisko 5 lat spędził w PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) jako Koordynator ds. CSR oraz doradca. Tematyką CSR zajmuje się od roku 2004. Uczestniczył w pracach Komitetu Technicznego ds. ISO 26000 – normy regulującej zagadnienia CSR. Jest ekspertem w konkursie Dobroczyńca Roku, członkiem Jury Konkursu Verba Veritatis. Jest twórcą konkursu Liderzy Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez PwC i magazyn FORBES. Koordynator polskiego przekładu Wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju opracowanych globalnie przez Global Reporting Initiative (GRI G3).

Autor publikacji w Harvard Business Review Polska, FORBES Polska, BRIEF, etc. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych kursów poświęconych tematyce CSR. Absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Firmy (Value Based Management) w Szkole Głównej Handlowej.

Jakub Tarasiuk (Towarzystwo Biznesowe Wrocławskie)

Jakub Tarasiuk posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie wsparcia procesu komercjalizacji technologii na uczelniach wyższych. Swoje doświadczenie zdobył kierując różnego rodzaju projektami wsparcia współpracy nauki i biznesu. W ramach swojej działalności brał udział w licznych wizytach studyjnych do wiodących ośrodków innowacji w Europie: Norwegia, Belgia, Holandia, Finlandia, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania. Jest głównym networkerem Towarzystwa Biznesowego Wrocławskiego - tj platformy porozumienia gospodarczego opartego na rzetelności, współpracy i wzajemnym zaufaniu członków. Z racji zadań, które wykonuje, posiada szerokie kontakty pośród dolnośląskich przedsiębiorców, naukowców oraz samorządu terytorialnego, budując skuteczne sieci powiązań pomiędzy nimi.

Beata Heilpern (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)

Menedżere ds. Pożyczek "Funduszu Pożyczkowego DOLNY ŚLĄSK - JEREMIE" w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "Dolny Śląsk" prowadzonego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

Maciej Sałdacz (Powiatowy Urząd Pracy)

Maciej Sałdacz jest z wykształcenia politologiem.

Od 2006 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora PUP Wrocław. Jest odpowiedzialny za kontakty z największymi pracodawcami z terenu Aglomeracji Wrocławskiej, współpracę z inwestorami, samorządami terytorialnymi i gospodarczymi, agencjami rozwoju regionalnego oraz marketing i promocję oferty PUP Wrocław wśród pracodawców. 

Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie funduszy wspólnotowych i strukturalnych Unii Europejskiej, które zdobywał pracując między innymi w sektorze NGO oraz administracji samorządowej i rządowej.

Katarzyna Sapa (Agencja Rozwoju Innowacji)

Katarzyna Sapa - Prezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Franklin University.

Od 2004 r. zaangażowana jest w pozyskiwanie finansowania ze źródeł krajowych Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz NGO. Od 2005 r. jest zaangażowana  w realizację kilkudziesięciu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Trenerka biznesu ze specjalizacją w zakresie zarządzania strategicznego, komercjalizacji innowacji i zarządzania zespołami innowacyjnymi.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem