dr Jakub Marcinkowski

Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
Adiunkt

Kontakt:
E-mail:  
WWW:   https://www.linkedin.com/in/jakub-marcinkowski/

Informacje / konsultacje:

(English version below)

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023 w następujące dni:
28.02, 08.03, 15.03, 22.03, 28.03, 05.04, 12.04, 18.04 – w godzinach 09.45-11.15
26.04, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 21.06 – w godzinach 08.00-09.30
Proszę o wcześniejsze umówienie się za pośrednictwem MS Teams.

W działalności naukowej zajmuję się tematyką zarządzania łańcuchami dostaw, ze szczególnym ukierunkowaniem na ideę zrównoważonego rozwoju.

Zainteresowania badawcze:

1. Humanitarne łańcuchy dostaw, a w tym logistyka humanitarna i sieć współdziałania logistycznego organizacji humanitarnych w wymiarze strategicznym.
2. Zrównoważone dostawy ostatniej mili i zwrotów na rynku e-commerce w ujęciu logistyki miejskiej i wiejskiej.
3. Cyrkularne łańcuchy dostaw i logistyka w gospodarce obiegu zamkniętego.
4. Relacje, współpraca i organizacja pracy w łańcuchu dostaw.

Repozytorium UEW: https://wir.ue.wroc.pl/info/author/WUT7a6976db8720468b8b8ff4f710ffe5d4/


Information:

In the scientific activity, I deal mainly with the topic of supply chain management with a strict focus on the sustainable development concept.

Scientific interest:

1. Humanitarian supply chains, including humanitarian logistics and logistics cooperation network of humanitarian organizations in a strategic manner.
2. Sustainable last mile deliveries and returns in the e-commerce market in the context of the city and rural logistics.
3. Circular supply chains and logistics in a circular economy.
4. Relations, cooperation and the organization of work in the supply chain.

WUEB Repository: https://wir.ue.wroc.pl/info/author/WUT7a6976db8720468b8b8ff4f710ffe5d4/

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem