dr Jakub Sukiennik

Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej
adiunkt
bud. B, pok. 119
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Kontakt:
E-mail:  
WWW:   http://kmei.ue.wroc.pl/?q=pl
Tel.:   71 36 80 918

Informacje / konsultacje:
Konsultacje w tygodniu:
01.03-07.03 - 03.03 - 11:30 (119B)
08.03-14.03 - 14.03 - 9:45 (119B)
15.03 - 21.03 - 19.03 - 14:45 (119B)


Publikacje:
1. Sukiennik Jakub, Cele i skutki prohibicji, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy, nr 43, Wrocław 2012, ss. 150 - 167

2. Sukiennik Jakub: Prohibicja na rynkach dóbr niekorzystnych społecznie a poziom przestępczości: przegląd piśmiennictwa, w: Alkoholizm i Narkomania, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne; Instytut Psychiatrii i Neurologii, vol. 25, nr 1, 2012, ss. 81-94, http://ain.ipin.edu.pl/archiwum/2012/1/t25n01_4.pdf

3. Sukiennik Jakub: Państwowa regulacja rynku wyrobów tytoniowych: ścieżka rozwoju regulacji, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 405, 2015, ss. 141-156, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/34186/edition/30993/content?ref=desc

4. Sukiennik Jakub: Karanie z mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z perspektywy wybranych teorii kary, w: Alkoholizm i Narkomania, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne; Instytut Psychiatrii i Neurologii, vol. 28, nr 4, 2015, ss. 251-260, https://doi.org/10.1016/j.alkona.2015.11.003

5. Sukiennik Jakub: Regulacja rynku narkotyków a wolność osób, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 458, 2016, ss. 101-115, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/39967/edition/36407/content?ref=desc

6. Sukiennik Jakub, Dokurno Zbigniew, Fiedor Bogusław: System instytucjonalnej równowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomista, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, nr 2, 2017, ss. 121-143, http://www.ekonomista.info.pl/?rok=2017&nr=2&lang=0&menu=0&t=20

7. Sukiennik Jakub: Ustawa z 10.06.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, prawa i ekonomii, W: Przegląd Prawa Publicznego, Wolters Kluwer, Nr 4/2017 (121), ss. 10-36

8. Sukiennik Jakub: Path dependence – proces przekształceń instytucjonalnych, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 493, 2017, ss. 163-173, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/44093/edition/39584/content?ref=desc

9. Sukiennik Jakub: Przekształcenia instytucjonalne na rynku narkotyków w Polsce w latach 1920-1930 w świetle koncepcji path dependence, w: Studia i Prace WNEiZ US, 2018, nr 51 T. 3., s. 277-288, https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/817/article/13516/

10. Sukiennik Jakub, Paula Przysada, 2018, Różnice instytucjonalne jako zagrożenia dla turysty międzynarodowego, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ, МОНОГРАФІЯ, LVIV UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS, LVIV, s. 8-16

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem