dr hab., prof. UE Joanna Dyczkowska

Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
Department of Costing, Tax Management and Controlling
bud. Z, pok. 504

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 512

Informacje / konsultacje:
Dr hab. JOANNA DYCZKOWSKA, prof. UE

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:
Wtorki, 16:45-18:15

18.10.2022 - konsultacje są odwołane

Office hours in winter term 2022/2023:
Tuesdays, 16:45-18:15

18.10.2022 - office hours are cancelled

W razie potrzeb można się również kontaktować ze mną poprzez MS Teams.
I can also be contacted via MS Teams if required.

Europejski projekt INTEREST - INTEgrated REporting for SMEs Transparency

8 i 9 listopada 2019 r. w Budapeszcie odbyło się inauguracyjne spotkanie partnerskie w ramach projektu INTEREST.

Nasz uniwersytet wraz z pięcioma europejskimi uczelniami partnerskimi: Budapest Business School (Węgry; koordynator), Leeds Beckett University (Wielka Brytania), Rhine-Waal University of Applied Sciences (Niemcy), The University of Udine (Włochy) i Babeș-Bolyai University (Rumunia) oraz trzema instytucjami: MAC-Team (Belgia), EFAA for SMEs (Belgia) i BUSINESSHUNGARY (Węgry) uzyskał finansowanie dla innowacyjnego projektu mającego na celu opracowanie dobrych praktyk raportowania zintegrowanego w małych i średnich przedsiębiorstwach.

W ramach projektu zostaną wypracowane trzy efekty intelektualne: (1) modelowe ramy sprawozdawczości zintegrowanej dla MŚP, (2) praktyczny przewodnik wspierający zintegrowane myślenie o biznesie i raportowanie dokonań w kontekście tworzenia wartości dla interesariuszy w MŚP oraz (3) materiały szkoleniowe w formie blended learning dotyczące identyfikacji sześciu kapitałów w ramach raportowania zintegrowanego w MŚP.

Kierownikiem projektu jest Joanna Dyczkowska z Katedry Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu. W skład grupy projektowej wchodzą również Katarzyna Piotrowska, Tomasz Dyczkowski, Bartłomiej Nita i Piotr Oleksyk.

Selected publications:

2021

1. The Impact of Covid-10 on Accounting, Business Practice and Education, 2021, Dyczkowska J. (ed), Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business.

2. Dyczkowski T., Dyczkowska J., 2021, Information technologies and their influences on management control systems in the times of COVID-19 pandemic / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna / 2021 / [in]: The Impact of Covid-10 on Accounting, Business Practice and Education, 2021, Dyczkowska J. (ed), Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business.

2020

1. Is the context of R&D narrative contingent on R&D expenses or R&D intensity?. Evidence from European biopharmaceutical companies / Dyczkowska Joanna / 2020 / Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Soliman Khalid S. (ed.), International Business Information Management Association (IBIMA), pp. 7626-7640, ISBN 978-09-9985-514-1

2. R&D Narratives in Annual Reports of European Biopharmaceutical Companies / Dyczkowska Joanna / 2020 / Journal of Innovation & Business Best Practice, p.1-30.

3. Building Stakeholder Relations through Ongoing Engagement and Constructive Dialogue: Lessons from Large Biopharmaceutical Companies / Dyczkowska Joanna / 2020 / European Research Studies Journal, Vol. 23, No. 2, pp. 733-746.

2019

1. Ujawnienia niefinansowe w obszarze działalności badawczo-rozwojowej. Praktyki europejskich spółek biofarmaceutycznych / Dyczkowska Joanna / 2019 / Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania 297, Wrocław, 1-465 str.

2. Reporting on IPRs Protection Issues by Biopharmaceutical Companies / Dyczkowska Joanna, Sichel Ricardo Luiz / 2019 / International Journal of Intellectual Property Management, vol. 9, no. 3/4, pp. 185-229, DOI: 10.1504/IJIPM.2019.103025.

3. Zasada istotności w raportowaniu niefinansowym / Dyczkowska Joanna / 2019 / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 1 (544), p. 115-129.

4. Informatyczne wspomaganie controllingu w MSP / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz / 2019 / [w:] Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach. Teoria i praktyka, Kużdowicz P. (red.) / Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego / str. 189-202, ISBN: 978-83-7842-385-0

5. Controlling w przedsiębiorstwach startup / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna / 2019 / [w:] Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach. Teoria i praktyka, Kużdowicz P. (red.) / Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego / str. 97-110, ISBN: 978-83-7842-385-0

6. Tendencje rozwojowe i wyzwania w obszarze współczesnej rachunkowości i sprawozdawczości / Dyczkowska Joanna (red. monografii) / 2019 / Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN: 978-83-7695-768-5

2018

1. Democratic or au7842-385-0tocratic leadership style? Participative management and its links to rewarding strategies and job satisfaction in SMEs / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz / 2017 / Athens Journal of Business and Economics / vol. 4, no. 2, p. 193-217 / e-ISSN: 2241-794X

2. IT support to management control in small and medium-sized enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz / 2018 / [in:] Global Challenges of Management Control and Reporting, PN UE we Wrocławiu, Nr 515, pp. 13-25; ISSN: 1899-3192.

3. Management control for start-up companies – fragmented efforts or a unified framework? / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna / 2018 / Global Challenges of Management Control and Reporting, PN UE we Wrocławiu, Nr 515, pp. 76-92; ISSN: 1899-3192.

2017

1. Determinants and quality of R&D disclosures in annual reports of biotechnological companies / Dyczkowska Joanna // 2016, [in:] Intellectual Property Rights and Management Accountability: A new perspective, Sichel R. L. (ed.) Gramma Livraria e Editora, Rio de Janeiro, p. 75-92, ISBN: 978-85-5968-122-2

2. Raportowanie wewnętrzne / Dyczkowska Joanna [in:] Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. Przeszłość - teraźniejszość – przyszłość, Nowak E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, s. 107-119, ISBN: 978-83-7695- 639-8

3. Drivers of strategy and R&D disclosures / Dyczkowska Joanna // w Global Challenges of Management Control and Reporting PN UE we Wrocławiu, 2017, Nr 474, str. 117 – 132; ISSN: 1899-3192

2016

1. CSR in Poland: Institutional context, legal framework and voluntary initiatives / Dyczkowska Joanna, Krasodomska Joanna, Michalak Jan // Accounting and Management Information Journal, 2016, Vol. 15 (2), pp. 206-254; ISSN: 1583-4387.

2. Participative planning and information flow within management control / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, 2016, Tom 88 (144), 2016, ss. 9-36, ISSN: 1802-2197.

3. Prezentacja kosztów B+R w raportach rocznych europejskich spółek biotechnologicznych / Dyczkowska Joanna // 2016,PN UE “Rachunek kosztów. Rachunkowość Zarządcza. Controlling", Nr 424, str. 60-71.

4. Do annual reports communicate strategic issues? Insight into reporting practices of high-tech companies / Dyczkowska Joanna // 2016, PN UE "Global Challenges of Management Control and Reporting", Nr 441, str. 47-64, ISSN 1899-3192.

5. Ujawnienia pozafinansowe dotyczące działań badawczo-rozwojowych w sprawozdaniach zarządów spółek biotechnologicznych / Dyczkowska Joanna // 2016, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 284, str. 128-139, ISSN: 2083-8611.

2015

1. Examining management information flows in business organizations / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // International Journal of Contemporary Management, Vol. 14 (4), pp. 45-74; ISSN:2449-8920; e-ISSN: 2449-8939

2. An influence of strategic awareness on management control: Evidence from Polish micro, small and medium-sized enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Management and Business Administration. Central Europe, Vol. 23 (1), pp. 3-31; ISSN: 2084-3336; e-ISSN: 2300-858X

3. Nowe wyzwania dla spółek w zakresie sprawozdawczości: ujawnienia finansowe i pozafinansowe według Międzynarodowych Ram Raportowania Zintegrowanego / Dyczkowska Joanna // Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka, PN UE Nr 374, s. 30-41; ISBN: 978-83-7695-475-2.

4. Ujawnianie informacji strategicznych w raportach rocznych spółek notowanych na rynkach alternatywnych w Londynie i w Warszawie / Dyczkowska Joanna // PN UE Nr 389, ISSN: 1899-3192, s. 20-83.

5. Nowoczesne narzędzia raportowania menedżerskiego w kontekście roli współczesnych controllerów / Dyczkowska Joanna // PN UE Nr 398, ISSN: 1899-3192, s. 121-133.

6. To what extent companies listed on alternative investment markets disclose strategic information in their annual reports? - Comparative case studies / Dyczkowska Joanna // PN UE Nr 399, ISSN: 1899-3192, s. 153-167.

7. Raportowanie zintegrowane - obecne i przyszłe kierunki badań oraz oczekiwane korzyści / Dyczkowska Joanna // [w]: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, B. Micherda (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.

8. O czynnikach kształtujących systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Krytyczny przegląd badań empirycznych / Dyczkowska Joanna // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 85 (141), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; 2015; str. 37-60, ISSN: 1802-2197.


2014

1. Relations between planning systems and employee rewarding schemes in Polish enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Zagreb International Review of Economics and Business, Vol. 17, December 2014, pp. 81-95; ISSN: 1331-5609.

2. Organization of management control in public institutions in Poland / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // 7th International Conference “An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy”, Conference Proceedings, Galetić L., Spremić M., Šimurina J. (eds.), University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, pp. 926-946, ISBN: 978-953-6025-92-3 (full paper is available to download via SSRN)

3. Assessment of the quality of Internet financial disclosures using a scoring system. A case of Polish stock issuers / Dyczkowska Joanna // Journal of Accounting and Management Information Systems, Vol. 13, No.1, 2014, pp. 50-81, ISSN: 1583-4387 (full paper is available to download via SSRN)

4. Odziaływanie świadomości strategicznej pracowników na systemy kontroli zarządczej w MMŚP / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, No. 66, Zarzecki D. (ed.), s.13-26, ISSN: 1640-6818.

5. Wpływ metod planowania na skuteczność przepływu informacji w polskich przedsiębiorstwach / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia No. 66, Zarzecki D. (ed.), s. 27-41, ISSN: 1640-6818

6. Transfer of knowledge in a "Crisis Management" e-learning course / Dyczkowska Joanna // Folia Pomeranae Universitatis Stetinensis, Oeconomica 2014, Vol. 311(75), No. 2, pp. 41-48

7. Zarządzanie partycypacyjne a satysfakcja z pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // Nauki o zarządzaniu, 2014, Vol. 2(19), str. 9-32

8. Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego - wyniki badań empirycznych / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 344 "Rachunkowość a controlling", 2014, s. 94-108.

9. Wpływ technologii informacyjnych na funkcjonowanie systemów sprawozdawczości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 344 "Rachunkowość a controlling", 2014, s. 109-121.

10. Knowledge on causes of business failures in times of economic slowdown. Evidence from the Polish stock market in 2012-2013 / Dyczkowska Joanna // w: Controlling and knowledge. Shaping an information environment in contemporary business organizations / Dyczkowska J., Kużdowicz P. (eds.), 2014, p. 129-149 (w druku)


2013

1. The controller's function in stabilizing crisis in an enterprise / Dyczkowska Joanna // w: Performance Measurement and Management, Nita B. (ed.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 290, str. 21-31, ISBN: 978-83-7695-385-4

2. Barriers to innovation in Polish economy: overview of research studies / Dyczkowska Joanna // Economics 92 (3), Supplement A, Conference proceedings, Vilnius University, Faculty of Economics, Vilnius, 2013, p. 110-121, ISSN: 1392-1258

2012

1. Integration of organizational planning with employee remuneration strategies. Results of the empirical research on Polish enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // "Cross-Cultural Conference 2012", Proceedings, Füderer R., Hofstadler H., Holzmann T., Stadlmann Ch., Ströhmeier D., Überwimmer M., Wiesinger S., Zehetner A. (eds.), Shaker Verlag, Aachen 2012, pp. 17-25.

2. Compliance of Polish publicly quoted companies with recommended practices regarding investor relations. An empirical study / Dyczkowska Joanna // Current Issues of Business and Law, 2012, 7(1), pp. 46-66, ISSN: 1822-9530.

3. Performance reporting and corporate knowlegde generation process. Results of the empirical research on Polish enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz //; "Knowledge for Market Use 2012. Significance of Knowledge at the Current Pase of Economic Cycle. Proceedings, Slavíčková P. (ed.), Societas Scientiarum Olomucensis II, pp. 53-60, ISBN: 978-80-87533-04-8.

4. Internal control as a source of information on corporate performance. The empirical study on Polish micro, small and medium-sized companies / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 68 (124), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; 2012, pp. 45-62, ISSN: 1641-4381.

5. Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w zakresie relacji inwestorskich przez emitentów giełdowych / Dyczkowska Joanna // w: "Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego", Urbanek P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, str. 393-407.

6. Kształtowanie relacji inwestorskich przez spółki giełdowe w świetle polskich przepisów / Dyczkowska Joanna / Nauki o Finansach 2(11), 2012, str. 73-94, ISSN: 2080-5993.

7. Procesy planowania operacyjnego a systemy wynagradzania w polskich przedsiębiorstwach / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // w: Rachunkowość a controlling, E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 251, str. 140 – 153.

8. Ocena punktowa jakości ujawnień finansowych dokonywanych przez emitentów giełdowych za pośrednictwem korporacyjnych serwisów inwestorskich / Dyczkowska Joanna // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 69 (125), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; 2012; pp. 23-46, ISSN: 1802-2197.

2011

1. The scope of financial and non-financial information presented to foreign investors by publicly quoted construction companies / Dyczkowska Joanna // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 63 (119), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; 2011; pp. 79-92, ISSN: 1802-2197.

2. Kontrola wewnętrzna w zapewnianiu jakości informacji zarządczych w małych i średnich przedsiębiorstwach / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // w "Wykorzystanie metod ilościowych w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw" Witkowski K. i Zellmer G. (red.) Wydawnictwo Zakładu Controllingu i Informatyki Ekonomicznej; Zielona Góra 2011; str. 53-64.

3. Prezentacja dokonań spółek giełdowych inwestorom zagranicznym / Joanna Dyczkowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, Nr 182, s. 107-120.

2010

1. Usefulness of K-means method in detection of corporate crisis / Dyczkowska Joanna // European Financial and Accounting Journal, Issue 2, 2010, p. 53-70, ISSN: 1802-2197.

2. International conference at the Wrocław University of Economics, Poland - European Integration in the Fields of Research - Economic Impact / Dyczkowska Joanna / Jahrbuch 2010/2011, Fachhochschule Mainz, Fachbereich Wirtschaft, pp. 48-51.

3. Financial reporting as a source of information supporting corporate crisis detection - results of an empirical research / Joanna Dyczkowska // w: European Integration in the Fields of Research - Economic Impact, Wrocław, 2010, pp. 53-63.

2009

1. Detection of corporate crisis in Polish construction companies / Dyczkowska Joanna //; Mittelstandscontrolling, Lingnau V. (Hrsg.), Josef Eul Verlag, Lohmar – Köln, 2009, pp. 117-139.

2. Kontrola wewnętrzna w jednostkach realizujących zadania publiczne – przegląd zalecanych praktyk /Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 50 (106), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; 2009; s. 51-69, ISSN: 1802-2197.

2003-2008

1. O wykorzystaniu metody sum standaryzowanych w diagnozowaniu kryzysu przedsiębiorstwa / Dyczkowska Joanna // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 41 (97), Warszawa 2007, s. 67-79, ISSN: 1802-2197.

2. Budgeting European Projects – the Competence of Accounting and Auditing Professionals / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Problemi teorii ta metodologii buchgalters´kogo obliku, kontrolju i analizu, Mižnarodnij zbirnik naukowich prac 1/2006, Zhytomyr State University of Technology, s. 74-84.

3. Ocena dostawców jako element controllingu zaopatrzenia w małych i średnich przedsiębiorstwach / Joanna Dyczkowska // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, Nr 1101, s. 15-22.

4. Rola controllera w zarządzaniu ryzykiem w koncernie międzynarodowym / Joanna Dyczkowska // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, Nr 1036, s. 87 - 96.

5. Segmentacja produktów i odbiorców jako narzędzie controllingu sprzedaży / Joanna Dyczkowska // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, Nr 1125, s. 29-37.

6. Controlling w doskonaleniu kadr w świetle literatury niemieckiej / Joanna Dyczkowska, Tomasz Dyczkowski // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, Nr 1019, s. 115-126.

7. Master of corporate finance project in relation to the Bologna Process / Joanna Dyczkowska, Tomasz Dyczkowski // w: European Master of Corporate Finance Project in the European Area of Higher Education, Wrocław, 2005, pp. 11-28.


Working papers presented at the conferences:

2018

Reporting in IPR Protection Issues by Biopharmaceutical Companies / Dyczkowska Joanna, Sichel Ricardo Luiz / 41st EAA (European Accounting Association) Congress, 30.05-1.06.2018, Bocconi University, Milan, Italy.

Management Control in Start-up Companies / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna / 20th Nordic Conference on Small Business Research (NCBS), 23-25.05.2018, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.

Six Capitals and Value Creation Reporting in Life Science Companies / Dyczkowska Joanna, Fijałkowska Justyna / IAAER and ACCA Early Career Researchers Workshop, 11-12.06.2018, Bucharest, Romania

Management Control for Start-up Companies - Fragmented Efforts or a Unified Framework / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna / 3rd Research Symposium Global Challenges of Management Control and Reporting, 15-17.10.2018, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Model of Integrated Reporting ‘Concept in Practice’ in the light of Pragmatic Constructivist Paradigm / Dyczkowska Joanna, Fijałkowska Justyna / 3rd Research Symposium Global Challenges of Management Control and Reporting, 15-17.10.2018, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

2017

AAAJ Special Forum Workshop on Accounting and Accountability Changes in Knowledge Intensive Public Organizations, Uniwersytet Koźmińskiego, 15th-16th May 2017, Warsaw, Poland

Drivers of Strategy and R&D Disclosures / Dyczkowska Joanna / 2nd Research Symposium Global Challenges of Management Control and Reporting, 17.10.2017, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

2016

Is R&D storytelling contingent on R&D expenses level? The study on annual reports of European biotechnological companies / Dyczkowska Joanna // 39th European Accounting Association Annual Congress, 11th - 13th May 2016, Maastricht, The Netherlands

Jak europejskie spółki biotechnologiczne raportują na temat działalności badawczo-rozwojowej? Analiza kontekstowa z wykorzystaniem metody text mining / Dyczkowska Joanna // Seminarium naukowe: Badania empiryczne na polskim rynku kapitałowym - podejście naukowe, 17 maja 2016, Wrocław

2015

Information technologies and their influence on management control systems. The evidence from Poland / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // 38th European Accounting Association Annual Congress, 28th - 30th April 2015, Glasgow, Scotland

Do R&D intensity and expenses level stimulate R&D narrative disclosures included in annual reports? The evidence from European biotechnological companies / Dyczkowska Joanna // International Scientific Conference "Financial Reporting and Auditing. Economic, Social and Regulatory Conditions", 10th-11th December 2015, Cracow, Poland.

2014

An influence of strategic awareness on management control: evidence from Polish micro, small and medium-sized enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // 37th European Accounting Association Annual Congress, 21st - 23rd May 2014, Tallin, Estonia

Leadership or dictatorship? Impacts of participative and team-oriented management on employee job satisfaction in Polish small enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // 18th Nordic Conference on Small Business Research (NCSB), 14-18 May 2014, Bodø, Norway

Linkages between types of goal-setting methods and effectiveness of internal communication in Polish enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // 27th Annual Conference of the Irish Accounting & Finance Association, 29-30 May 2014, Belfast, North Ireland, UK.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem