dr Joanna Dyczkowska

Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Department of Costing, Management Accounting and Control
bud. Z, pok. 504

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 512

Informacje / konsultacje:
dr JOANNA DYCZKOWSKA (PhD)

Konsultacje w semestrze letnim: wtorki, 11:30-13:00 (pokój 504 Z)

The office hours in summer semester: Tuesdays, 11:30-13:30, (room 504 Z)

W dniu 6 marca 2018 konsultacje są odwołane.

Classes in summer semestr 2017/2018

Business Budgeting (workshop in Excel; 5 ECTS)
The first class starts on Friday, 2 March 2018 (room 212 A) at 9:00-11:15

Controlling (ćwiczenia i laboratoria) - III rok stacjonarne, I stopień

Grupa 7 FIR RF (WTOREK)
2018.02.27 (ćw. 8:00-9:30, sala 104 CKU, lab. 9:45-11:15, sala 001Z1)
2018.03.13 (ćw. 8:00-9:30, sala 104 CKU, lab. 9:45-11:15, sala 001Z1)
2018.03.27 (ćw. 8:00-9:30, sala 104 CKU, lab. 9:45-11:15, sala 001Z1)
2018.04.10 (ćw. 8:00-9:30, sala 104 CKU, lab. 9:45-11:15, sala 001Z1)
2018.04.24 (ćw. 8:00-9:30, sala 104 CKU)

Grupa 8 FIR RF-PZ (WTOREK)
2018.03.06 (ćw. 8:00-9:30, sala 104 CKU, lab. 9:45-11:15, sala 001Z1)
2018.03.20 (ćw. 8:00-9:30, sala 104 CKU, lab. 9:45-11:15, sala 001Z1)
2018.04.17 (ćw. 8:00-9:30, sala 104 CKU, lab. 9:45-11:15, sala 001Z1)
2018.04.24 (lab. 9:45-11:15, sala 001Z1)
2018.05.08 (ćw. 8:00-9:30, sala 104 CKU, ćw. 9:45-11:15, sala 001Z1)

Controlling (ćwiczenia i laboratoria) - III rok niestacjonarne, I stopień
Zgodnie z harmonogramem.

Rachunkowość zarządcza i controlling (ćwiczenia) - I rok stacjonarne, II stopień
CZWARTKI, Sala 403E, 13:15-14:45
01.03.2018
15.03.2018
29.03.2018
12.04.2018
26.04.2018
10.05.2018
24.05.2018
07.06.2018


Working papers presented at the conferences:

2017

AAAJ Special Forum Workshop on Accounting and Accountability Changes in Knowledge Intensive Public Organizations, Uniwersytet Koźmińskiego, 15th-16th May 2017, Warsaw, Poland

2016

1. Is R&D storytelling contingent on R&D expenses level? The study on annual reports of European biotechnological companies / Dyczkowska Joanna // 39th European Accounting Association Annual Congress, 11th - 13th May 2016, Maastricht, The Netherlands

2. Jak europejskie spółki biotechnologiczne raportują na temat działalności badawczo-rozwojowej? Analiza kontekstowa z wykorzystaniem metody text mining / Dyczkowska Joanna // Seminarium naukowe: Badania empiryczne na polskim rynku kapitałowym - podejście naukowe, 17 maja 2016, Wrocław

2015

1. Information technologies and their influence on management control systems. The evidence from Poland / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // 38th European Accounting Association Annual Congress, 28th - 30th April 2015, Glasgow, Scotland

2. Do R&D intensity and expenses level stimulate R&D narrative disclosures included in annual reports? The evidence from European biotechnological companies / Dyczkowska Joanna // International Scientific Conference "Financial Reporting and Auditing. Economic, Social and Regulatory Conditions", 10th-11th December 2015, Cracow, Poland.

2014

1. An influence of strategic awareness on management control: evidence from Polish micro, small and medium-sized enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // 37th European Accounting Association Annual Congress, 21st - 23rd May 2014, Tallin, Estonia

2. Leadership or dictatorship? Impacts of participative and team-oriented management on employee job satisfaction in Polish small enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // 18th Nordic Conference on Small Business Research (NCSB), 14-18 May 2014, Bodø, Norway

3. Linkages between types of goal-setting methods and effectiveness of internal communication in Polish enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // 27th Annual Conference of the Irish Accounting & Finance Association, 29-30 May 2014, Belfast, North Ireland, UK.


Selected publications:

2017

1. Determinants and quality of R&D disclosures in annual reports of biotechnological companies / Dyczkowska Joanna // 2016, [in:] Intellectual Property Rights and Management Accountability: A new perspective, Sichel R. L. (ed.) Gramma Livraria e Editora, Rio de Janeiro, p. 75-92, ISBN: 978-85-5968-122-2

2. Raportowanie wewnętrzne / Dyczkowska Joanna [in:] Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. Przeszłość - teraźniejszość – przyszłość, Nowak E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, s. 107-119, ISBN: 978-83-7695- 639-8

3. Drivers of strategy and R&D disclosures / Dyczkowska Joanna // w Global Challenges of Management Control and Reporting PN UE we Wrocławiu, 2017, Nr 474, str. 117 – 132; ISSN: 1899-3192

4. Democratic or autocratic leadership style? Participative management and its links to rewarding strategies and job satisfaction in SMEs / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz / 2017 / Athens Journal of Business and Economics / e-ISSN: 2241-794X / (forthcoming)

2016

1. CSR in Poland: Institutional context, legal framework and voluntary initiatives / Dyczkowska Joanna, Krasodomska Joanna, Michalak Jan // Accounting and Management Information Journal, 2016, Vol. 15 (2), pp. 206-254; ISSN: 1583-4387.

2. Participative planning and information flow within management control / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, 2016, Tom 88 (144), 2016, ss. 9-36, ISSN: 1802-2197.

3. Prezentacja kosztów B+R w raportach rocznych europejskich spółek biotechnologicznych / Dyczkowska Joanna // 2016,PN UE “Rachunek kosztów. Rachunkowość Zarządcza. Controlling", Nr 424, str. 60-71.

4. Do annual reports communicate strategic issues? Insight into reporting practices of high-tech companies / Dyczkowska Joanna // 2016, PN UE "Global Challenges of Management Control and Reporting", Nr 441, str. 47-64, ISSN 1899-3192.

5. Ujawnienia pozafinansowe dotyczące działań badawczo-rozwojowych w sprawozdaniach zarządów spółek biotechnologicznych / Dyczkowska Joanna // 2016, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 284, str. 128-139, ISSN: 2083-8611.

2015

1. Examining management information flows in business organizations / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // International Journal of Contemporary Management, Vol. 14 (4), pp. 45-74; ISSN:2449-8920; e-ISSN: 2449-8939

2. An influence of strategic awareness on management control: Evidence from Polish micro, small and medium-sized enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Management and Business Administration. Central Europe, Vol. 23 (1), pp. 3-31; ISSN: 2084-3336; e-ISSN: 2300-858X

3. Nowe wyzwania dla spółek w zakresie sprawozdawczości: ujawnienia finansowe i pozafinansowe według Międzynarodowych Ram Raportowania Zintegrowanego / Dyczkowska Joanna // Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka, PN UE Nr 374, s. 30-41; ISBN: 978-83-7695-475-2.

4. Ujawnianie informacji strategicznych w raportach rocznych spółek notowanych na rynkach alternatywnych w Londynie i w Warszawie / Dyczkowska Joanna // PN UE Nr 389, ISSN: 1899-3192, s. 20-83.

5. Nowoczesne narzędzia raportowania menedżerskiego w kontekście roli współczesnych controllerów / Dyczkowska Joanna // PN UE Nr 398, ISSN: 1899-3192, s. 121-133.

6. To what extent companies listed on alternative investment markets disclose strategic information in their annual reports? - Comparative case studies / Dyczkowska Joanna // PN UE Nr 399, ISSN: 1899-3192, s. 153-167.

7. Raportowanie zintegrowane - obecne i przyszłe kierunki badań oraz oczekiwane korzyści / Dyczkowska Joanna // [w]: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, B. Micherda (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.

8. O czynnikach kształtujących systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Krytyczny przegląd badań empirycznych / Dyczkowska Joanna // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 85 (141), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; 2015; str. 37-60, ISSN: 1802-2197.


2014

1. Relations between planning systems and employee rewarding schemes in Polish enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Zagreb International Review of Economics and Business, Vol. 17, December 2014, pp. 81-95; ISSN: 1331-5609.

2. Organization of management control in public institutions in Poland / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // 7th International Conference “An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy”, Conference Proceedings, Galetić L., Spremić M., Šimurina J. (eds.), University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, pp. 926-946, ISBN: 978-953-6025-92-3 (full paper is available to download via SSRN)

3. Assessment of the quality of Internet financial disclosures using a scoring system. A case of Polish stock issuers / Dyczkowska Joanna // Journal of Accounting and Management Information Systems, Vol. 13, No.1, 2014, pp. 50-81, ISSN: 1583-4387 (full paper is available to download via SSRN)

4. Odziaływanie świadomości strategicznej pracowników na systemy kontroli zarządczej w MMŚP / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, No. 66, Zarzecki D. (ed.), s.13-26, ISSN: 1640-6818.

5. Wpływ metod planowania na skuteczność przepływu informacji w polskich przedsiębiorstwach / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia No. 66, Zarzecki D. (ed.), s. 27-41, ISSN: 1640-6818

6. Transfer of knowledge in a "Crisis Management" e-learning course / Dyczkowska Joanna // Folia Pomeranae Universitatis Stetinensis, Oeconomica 2014, Vol. 311(75), No. 2, pp. 41-48

7. Zarządzanie partycypacyjne a satysfakcja z pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // Nauki o zarządzaniu, 2014, Vol. 2(19), str. 9-32

8. Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego - wyniki badań empirycznych / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 344 "Rachunkowość a controlling", 2014, s. 94-108.

9. Wpływ technologii informacyjnych na funkcjonowanie systemów sprawozdawczości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach / Dyczkowski Tomasz, Dyczkowska Joanna // Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 344 "Rachunkowość a controlling", 2014, s. 109-121.

10. Knowledge on causes of business failures in times of economic slowdown. Evidence from the Polish stock market in 2012-2013 / Dyczkowska Joanna // w: Controlling and knowledge. Shaping an information environment in contemporary business organizations / Dyczkowska J., Kużdowicz P. (eds.), 2014, p. 129-149 (w druku)


2013

1. The controller's function in stabilizing crisis in an enterprise / Dyczkowska Joanna // w: Performance Measurement and Management, Nita B. (ed.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 290, str. 21-31, ISBN: 978-83-7695-385-4

2. Barriers to innovation in Polish economy: overview of research studies / Dyczkowska Joanna // Economics 92 (3), Supplement A, Conference proceedings, Vilnius University, Faculty of Economics, Vilnius, 2013, p. 110-121, ISSN: 1392-1258

2012

1. Integration of organizational planning with employee remuneration strategies. Results of the empirical research on Polish enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // "Cross-Cultural Conference 2012", Proceedings, Füderer R., Hofstadler H., Holzmann T., Stadlmann Ch., Ströhmeier D., Überwimmer M., Wiesinger S., Zehetner A. (eds.), Shaker Verlag, Aachen 2012, pp. 17-25.

2. Compliance of Polish publicly quoted companies with recommended practices regarding investor relations. An empirical study / Dyczkowska Joanna // Current Issues of Business and Law, 2012, 7(1), pp. 46-66, ISSN: 1822-9530.

3. Performance reporting and corporate knowlegde generation process. Results of the empirical research on Polish enterprises / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz //; "Knowledge for Market Use 2012. Significance of Knowledge at the Current Pase of Economic Cycle. Proceedings, Slavíčková P. (ed.), Societas Scientiarum Olomucensis II, pp. 53-60, ISBN: 978-80-87533-04-8.

4. Internal control as a source of information on corporate performance. The empirical study on Polish micro, small and medium-sized companies / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 68 (124), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; 2012, pp. 45-62, ISSN: 1641-4381.

5. Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w zakresie relacji inwestorskich przez emitentów giełdowych / Dyczkowska Joanna // w: "Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego", Urbanek P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, str. 393-407.

6. Kształtowanie relacji inwestorskich przez spółki giełdowe w świetle polskich przepisów / Dyczkowska Joanna / Nauki o Finansach 2(11), 2012, str. 73-94, ISSN: 2080-5993.

7. Procesy planowania operacyjnego a systemy wynagradzania w polskich przedsiębiorstwach / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // w: Rachunkowość a controlling, E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 251, str. 140 – 153.

8. Ocena punktowa jakości ujawnień finansowych dokonywanych przez emitentów giełdowych za pośrednictwem korporacyjnych serwisów inwestorskich / Dyczkowska Joanna // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 69 (125), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; 2012; pp. 23-46, ISSN: 1802-2197.

2011

1. The scope of financial and non-financial information presented to foreign investors by publicly quoted construction companies / Dyczkowska Joanna // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 63 (119), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; 2011; pp. 79-92, ISSN: 1802-2197.

2. Kontrola wewnętrzna w zapewnianiu jakości informacji zarządczych w małych i średnich przedsiębiorstwach / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // w "Wykorzystanie metod ilościowych w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw" Witkowski K. i Zellmer G. (red.) Wydawnictwo Zakładu Controllingu i Informatyki Ekonomicznej; Zielona Góra 2011; str. 53-64.

3. Prezentacja dokonań spółek giełdowych inwestorom zagranicznym / Joanna Dyczkowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, Nr 182, s. 107-120.

2010

1. Usefulness of K-means method in detection of corporate crisis / Dyczkowska Joanna // European Financial and Accounting Journal, Issue 2, 2010, p. 53-70, ISSN: 1802-2197.

2. International conference at the Wrocław University of Economics, Poland - European Integration in the Fields of Research - Economic Impact / Dyczkowska Joanna / Jahrbuch 2010/2011, Fachhochschule Mainz, Fachbereich Wirtschaft, pp. 48-51.

3. Financial reporting as a source of information supporting corporate crisis detection - results of an empirical research / Joanna Dyczkowska // w: European Integration in the Fields of Research - Economic Impact, Wrocław, 2010, pp. 53-63.

2009

1. Detection of corporate crisis in Polish construction companies / Dyczkowska Joanna //; Mittelstandscontrolling, Lingnau V. (Hrsg.), Josef Eul Verlag, Lohmar – Köln, 2009, pp. 117-139.

2. Kontrola wewnętrzna w jednostkach realizujących zadania publiczne – przegląd zalecanych praktyk /Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 50 (106), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa; 2009; s. 51-69, ISSN: 1802-2197.

2003-2008

1. O wykorzystaniu metody sum standaryzowanych w diagnozowaniu kryzysu przedsiębiorstwa / Dyczkowska Joanna // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 41 (97), Warszawa 2007, s. 67-79, ISSN: 1802-2197.

2. Budgeting European Projects – the Competence of Accounting and Auditing Professionals / Dyczkowska Joanna, Dyczkowski Tomasz // Problemi teorii ta metodologii buchgalters´kogo obliku, kontrolju i analizu, Mižnarodnij zbirnik naukowich prac 1/2006, Zhytomyr State University of Technology, s. 74-84.

3. Ocena dostawców jako element controllingu zaopatrzenia w małych i średnich przedsiębiorstwach / Joanna Dyczkowska // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, Nr 1101, s. 15-22.

4. Rola controllera w zarządzaniu ryzykiem w koncernie międzynarodowym / Joanna Dyczkowska // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, Nr 1036, s. 87 - 96.

5. Segmentacja produktów i odbiorców jako narzędzie controllingu sprzedaży / Joanna Dyczkowska // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, Nr 1125, s. 29-37.

6. Controlling w doskonaleniu kadr w świetle literatury niemieckiej / Joanna Dyczkowska, Tomasz Dyczkowski // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, Nr 1019, s. 115-126.

7. Master of corporate finance project in relation to the Bologna Process / Joanna Dyczkowska, Tomasz Dyczkowski // w: European Master of Corporate Finance Project in the European Area of Higher Education, Wrocław, 2005, pp. 11-28.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem