dr inż. Małgorzata Matyja

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Adiunkt
bud. Z, pok. 507

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 819

Informacje / konsultacje:

AKTUALNOŚCI

W związku sytuacją emipdemiczną w kraju osoby zainteresowane proszę o kontakt w pierwszej kolejności mailowy.


KONSULTACJE
Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 będą odbywać się w bud. Z pok. 507 w czwartki w godz. 10:15 - 11:00. Proszę o wcześniejsze (min. 2-dniowe) poinformowanie w formie e-maila o potrzebie i temacie spotkania.WYKSZTAŁCENIE

 • 2012 - stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny.

 • 2008 tytuł zawodowy magister inżynier, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny.

 • ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
  wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem , w tym zwłaszcza spółdzielniami: kultura organizacyjna, przywództwo, kompetencje menedżerskie, relacje organizacyjne, struktura organizacyjna, partycypacja pracownicza, zarządzanie strategiczne.

  WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH
  http://bit.ly/2pAo3uB

  PROJEKTY BADAWCZE I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
  1. Kierownik projektu pt.: „Rozwój postaw kreatywności i przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich wśród studentów dolnośląskich uczelni" sfinansowanego ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Okres realizacji: 01.04.2017-31.11.2017 r.

  2. Kierownik projektu badawczego pt.: „Rentowność i perspektywy rozwoju spółdzielni rolniczych”, sfinansowanego z dotacji celowej MNiSW działalności naukowej związanej z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na lata 2016-17.

  3. Główny wykonawca projektu badawczego pt.: „ECVET for Virtual Learning Professions, nr 2013-1-PL1-LEO05-37880”, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Transfer Innowacji. Okres realizacji: 01.10.2013 - 30.09.2015 r.

  4. Wykonawca projektu badawczego pt.: „ProInterNet, nr 504025-LLP-1-2009-1-ES-LEONARDO-LNW”, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Transfer Innowacji. Okres realizacji: 01.2010 - 12.2012 r.

  5. Wykonawca projektu badawczego pt.: „Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa w aspekcie antycypacji kryzysów wzrostu", nr 2011/01/B/HS4/06543 sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Okres realizacji: 15.12.2011 - 15.12.2014 r.

  6. Główny wykonawca projektu badawczego, promotorskiego pt.: „Ekonomiczne i społeczne czynniki działalności rolniczych spółdzielni produkcyjnych w województwie opolskim”, nr N N112 389940, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Okres realizacji: 05.04.2011 - 03.11.2012 r.

  7. Wykonawca projektu badawczego pt.: „Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami foresight", nr UDA-POIG.01.01.01-02-011/09-00 z dnia 23.09.2009 r., w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Okres realizacji: 04.01.2010 -30.09.2011 r.
  STAŻE ZAGRANICZNE
  01.09.2016 – 28.02.2017 - staż naukowy w University of Hradec Králové, Faculty of Informatics and Management.

  zamknij
  Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
  Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem