Niezależne Zrzeszenie Studentów

Kim jesteśmy?

NZS to organizacja z historią. Powstała równolegle z wybuchem strajków robotniczych z sierpnia 1980 roku, będących sprzeciwem wobec ówczesnej sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju. Od początku działalności dla zrzeszenia najważniejsi byli ludzie. NZS skupiał ówczesnych studentów, którzy dążyli do demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych.

Obecnie ta największa organizacja studencka w Polsce zrzesza młodych ludzi z pasją i wielkimi chęciami by działać na rzecz innych. Oprócz działalności charytatywnej, NZS daje szanse na rozwój, doskonalenie swoich umiejętności pracy w grupie, zdobycie cennego doświadczenia i nawiązania przyjaźni na całe życie.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym NZS działało od początków jego istnienia. Krótko po upadku komunizmu zawiesiło swoją działalność, by w roku 1996 odrodzić się z nową jakością.

Co robimy?

Drogowskazy Kariery - to ogólnopolski program edukacyjny na rzecz rozwoju ścieżki kariery studentów. Poprzez liczne prezentacje, wykłady, warsztaty branżowe oraz szkolenia, ma on na celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy i wyborze ścieżki kariery, a także podnoszenie swoich kwalifikacji. Więcej informacji na stronie: http://wroclaw.drogowskazykariery.pl/

Wampiriada - To największa w Polsce kampania honorowego krwiodawstwa organizowana cyklicznie (najczęściej dwa razy do roku) w środowisku akademickim. Obecnie jest to jeden z głównych projektów organizowanych przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, realizowany przez większość Komisji Uczelnianych NZS w kraju przy współpracy z RCKiK. Jej celem jest promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród studentów. Cała akcja jest organizowana i wypromowana przez NZS - plakaty, informacje, ulotki, pomoc przybyłym studentom w wypełnianiu ankiety i wsparcie na duchu . Naszych krwiodawców zawsze hojnie nagradzamy! Oprócz 8 czekolad, batonika i soku (od RCKiK) każdy student, który oddał krew otrzymuje od nas dodatkowe nagrody: koszulki, długopisy, teczki oraz wiele innych niespodzianek.

Ekonomalia - to tradycyjne święto studentów naszej uczelni, co roku członkowie NZS biorą aktywny udział w jego tworzeniu. Projekty ekonomaliowe naszej organizacji stanowią ogromną część wszystkich akcji mających miejsce na kampusie podczas tych trzech, szalonych, majowych dni.

Forex Cup Young - to ogólnopolski konkurs edukacyjno-inwestycyjny, organizowany z myślą o studentach. Każdy z nas marzy o wielkich pieniądzach, dlaczego więc nie nauczyć się inwestować? Dzięki serii szkoleń każdy student ma okazje zdobyć doświadczenie jak i niezbędne informacje na temat rynku walutowego, a także sprawdzić poziom swojej wiedzy, rozwiązując test, którego ukończenie honorowane jest certyfikatem. W internetowej grze inwestycyjnej, trwającej 3 tygodnie, zawodnicy mają szansę zdobyć nie tylko cenne doświadczenie, ale także niesamowite nagrody. Więcej informacji na stronie: http://www.forexcupyoung.pl/

Dni NLP - są kilkudniowym cyklem darmowych treningów i warsztatów skierowanych do studentów, których celem jest poznanie technik NLP, łączących w sobie elementy psychologii, lingwistyki czy zarządzania.

Targi Podróże Nauka Praca - to prezentacja firm oferujących studentom wyjazdy typu work&travel, kursy językowe, legalną pracę, staże i praktyki za granicą. Pierwszego dnia ma ona formę wystawy w specjalnie przygotowanych boksach, drugiego zaś - panelu dyskusyjnego, pozwalającego porównać oferty oraz wybrać tę najkorzystniejszą.

OKFS - Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej (OKFS) wraz z wydarzeniami towarzyszącymi Pstrykaliada to największe tego typu przedsięwzięcie, które odbędzie się już po raz dwunasty. Konkurs organizowany jest w największych ośrodkach akademickich w kraju. Towarzyszy mu "Pstrykaliada" czyli wystawy nadesłanych prac, cykle warsztatów, projekcji i wykładów prowadzonych przez znakomitych fotografów.

Studencki Nobel - to konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszego studenta w kraju. Projekt po raz pierwszy został zorganizowany w 2009 roku i natychmiast spotkał się z aprobatą środowiska akademickiego oraz Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Główną misją projektu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych studentów w Polsce, a co za tym idzie - propagowanie edukacji na najwyższym poziomie.

Światowy Dzień Walki z AIDS - co roku, 1 grudnia prowadzimy akcję informacyjną, mającą na celu zwiększenie stanu wiedzy studentów- osób znajdujących się w wysokiej grupie ryzyka, o możliwościach zapobiegania zarażenia się wirusem HIV. Uczestnicy projektu mają okazję do zadania nurtujących pytań oraz otrzymania materiałów edukacyjnych. Studenci przywdziewają także czerwoną wstążkę na znak solidarności z chorymi.

Twoje Prawa w Pracy - to przedsięwzięcie, które powstało wobec szerokiego zainteresowania środowiska studenckiego zagadnieniami związanymi z nawiązaniem stosunku pracy. Kwestie równego traktowania przez pracodawców, prawo do godziwego wynagrodzenia, a także prawa i obowiązki pracownicze dotyczą nas wszystkich. Najwięcej jednak dyskusji, oczekiwań i niepewności pojawia się wśród ludzi młodych.

Kto nad nami czuwa:

• Przewodniczący- Jakub Wyszywacz

• Wiceprzewodnicząca/Sekretarz- Karolina Lisińska

• Wiceprzewodnicząca ds. Finansów- Paulina Wojciechowska

• Wiceprzewodnicząca ds. Kontaktów Zewnętrznych- Joanna Gawrysiak

• Wiceprzewodnicząca ds. HR- Joanna Janik

• Wiceprzewodniczący ds. Wizerunku i Promocji- Bartosz Kałuziński

Zapraszamy na strony:

http://www.nzs.ue.wroc.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/pages/NZS-Uniwersytetu-Ekonomicznego-we-Wroclawiu/337084173090?ref=ts&fref=ts

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem