Aktualności

06.06.2018 r.

Dofinansowanie korekt językowych publikacji naukowych oraz tłumaczenia wniosków o granty naukowe.

Od 01.06.2018 można ubiegać się o dofinansowanie korekt językowych publikacji naukowych oraz tłumaczeń wniosków o granty naukowe. Nabór wniosków odbywa się w cyklach dwumiesięcznych, zaczynając do 01.06.2018 i trwa do 31.12.2018.

O dofinansowanie mogą ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni i pracownicy naukowi dla których Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest podstawowym miejscem pracy.

Korekty językowe:

Dofinansowaniu podlegają korekty językowe prac przygotowywanych do publikacji w czasopismach z listy A, tj. posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR).

Model dofinansowania korekty językowej uwzględnia następujące zasady:

1) przy dofinansowaniu korekty językowej artykułu, którego podstawą były wyniki projektów finansowanych ze środków statutowych uczelni, prac własnych i budżetu dla młodych naukowców, dofinansowanie wynosi 50% kosztów korekty,

2) przy dofinansowaniu korekty językowej artykułu, którego podstawą były wyniki uzyskane w ramach programu grantowego, który zakładał możliwość dofinansowania do publikacji, dofinansowanie wynosi 25% kosztów korekty,

3) przedmiotem dofinansowania mogą być tylko korekty językowe publikacji, które będą afiliowane przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,

4) dofinansowanie korekty językowe publikacji przysługuje w takiej części w jakiej artykuł jest autorstwa pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dokumenty do pobrania: Regulamin oraz Formularz.

Indywidualne wnioski o dofinansowanie korekty językowej artykułów oraz są składane do Kierownika Centrum Obsługi Badań Naukowych na adres: proofreading@ue.wroc.pl

Tłumaczenia wniosków o granty naukowo-badawcze:

Dofinansowaniem są objęte tłumaczenia wniosków o granty naukowo-badawcze składanych do Narodowego Centrum Nauki lub do agencji zagranicznych finansujących badania naukowe.

Model dofinansowania uwzględnia następujące zasady:

1) przy finansowaniu tłumaczenia treści wniosku o grant naukowo-badawczy, dofinansowanie wynosi 50% kosztów brutto,

2) przedmiotem dofinansowania mogą być tylko projekty grantów naukowo-badawczych, które będą afiliowane przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Dokumenty do pobrania: Regulamin oraz Formularz.

Indywidualne wnioski o dofinansowanie tłumaczenia grantu są składane do Kierownika Centrum Obsługi Badań Naukowych na adres: tlumaczenia_granty@ue.wroc.pl

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Centrum Obsługi Badań Naukowych: bud. D, pok. 4,

Tel: 71 36 80 171zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem