XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa NO-RA 2014

BRANŻOWE PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW


Nazwa angielska: Accounting and tax issues of particular business branches
Data: 2014-11-03 - 05
Miejsce: Wrocław
Organizator: Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
Strona www: http://www.ue.wroc.pl/jednostki/katedra_rachunkowosci_finansowej_i_kontroli.html

Przesłanką zorganizowania tegorocznego, jubileuszowego, spotkania przedstawicieli nauki i praktyki stała się potrzeba dyskusji na temat problemów rachunkowości i podatków wynikających ze specyfiki branży, w której działają podmioty gospodarcze.
Ciągły postęp techniczny i technologiczny, troska o ochronę środowiska naturalnego i społecznego oraz potrzeba zrównoważonego rozwoju wyznaczają kierunki działań i strategii podmiotów gospodarczych. Przynależność jednostek gospodarczych do określonej branży determinuje specyfikę prowadzonych działań, a wraz z tym charakter możliwych problemów związanych z ich ujęciem, zarówno rachunkowym jak i podatkowym.

W trakcie obrad uwaga uczestników zostanie skupiona na problemach rachunkowości i podatków między innymi w następujących branżach: rolnictwie, energetyce, usługach finansowych.
W obszarze rolnictwa ważnymi zagadnieniami, które zostaną poddane dyskusji w trakcie obrad, są ujmowanie i wycena aktywów biologicznych w dużych przedsiębiorstwach rolnych, problem prowadzenia ewidencji księgowej przez rolników indywidualnych, a także ich opodatkowanie podatkiem dochodowym.
W polskim sektorze energetycznym zachodzą ważne zmiany: poszukiwanie gazu ze skał łupkowych, przygotowanie do budowy elektrowni jądrowej, wdrażanie systemów inteligentnego opomiarowania, rozwój energetyki odnawialnej. Mogą one skutkować problemami w zakresie rachunkowości związanymi między innymi z odpowiednim ujęciem i wyceną aktywów specyficznych dla branży, ujęciem rezerw na ryzyka, prawidłowością współmiernego rozliczenia kosztów i przychodów, a także zgodności ze zmieniającym się prawem podatkowym.
W obszarze usług finansowych dyskusji zostaną poddane problemy rachunkowości i podatków wynikające ze specyfiki funkcjonowania banków, biur maklerskich, funduszy powierniczych i ubezpieczycieli.
W trakcie obrad nie zabraknie również miejsca na omówienie problemów dotyczących rachunkowości i podatków, które mają swoje źródło w specyfice innych branż np. budownictwa czy usług informatycznych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach konferencji.

Program konferencji NORA 2014


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem