Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych - STT

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych - STT

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. uczelni partnerskich, przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Długość trwania wyjazdu:

Minimum 2 dni


Jakie są warunki finansowe wyjazdów?

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego (patrz dokument: Zasady wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych).REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU 2019/2020

Rekrutacja zostanie ogłoszona pod koniec lutego 2019 r.

po złożeniu do Narodowej Agencji Programu Erasmus

wniosku o finansowanie mobilności w roku akademickim 2019/2020


REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU 2018/2019

Wyjazdy w roku akademickim 2018/2019 mogą być realizowane w okresie

od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2019 r.


Podanie o wyjazd (podpisane przez bezpośredniego przełożonego oraz potwierdzone w Dziale Polityki i Zarządzania Kadrami)
oraz
dokument Traning Agreement
potwierdzony przez wybraną uczelnię przyjmującą
prosimy składać u
Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus

do dnia 26 kwietnia 2018 r.DOKUMENTY:

ZASADY WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH W ROKU 2018/2019

PODANIE O WYJAZD

TRANING AGREEMENT


PODATEK DOCHODOWY OD STYPENDIÓW ERASMUSRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem