Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych - STT

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych - STT

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. uczelni partnerskich, przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Długość trwania wyjazdu: Minimum 2 dni

Warunki finansowe wyjazdów

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego (patrz dokument: Zasady wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych).


REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU 2019/2020

Wyjazdy w roku akademickim 2019/2020 mogą być realizowane w okresie

od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2020 r.


Podanie o wyjazd (podpisane przez bezpośredniego przełożonego oraz potwierdzone w Dziale Spraw Personalnych)
oraz
dokument Traning Agreement
potwierdzony przez wybraną uczelnię przyjmującą
prosimy składać u
Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus
PODANIA PROSIMY SKŁADAĆ DO DNIA

30 KWIETNIA 2019 R.


DOKUMENTY:

ZASADY WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW UCZELNI W CELACH SZKOLENIOWYCH
WYKAZ UCZELNI PARTNERSKICH
PODANIE O WYJAZD
TRANING AGREEMENT


PODATEK DOCHODOWY OD STYPENDIÓW ERASMUS

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem