Senat

Posiedzenie Senatu 27 stycznia 2004 roku

Z Uczelni

Dobiegają końca prace nad nowa witryną internetową uczelni. Nagłówek eAkademii jest zapożyczeniem tejże strony. Mamy nadzieję, że po okresie testowania, nowa strona zacznie działać na przełomie lutego i marca.


W środę 28 .01 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Józef Dziechciarz, prof. AE i kierowniczka Działu Współpracy z Zagranicą dypl. ekon. Iwona Dźwilewska gościli przedstawiciela Wydziału ds. Edukacji i Kultury Konsulatu USA w Krakowie, panią Marię Brzostek oraz przedstawicielkę Fundacji Fulbrighta w Polsce, panią Olę Augustyniak. Rozmawiano o możliwościach współpracy z uczelniami w USA oraz korzystania ze stypendiów przez pracowników i studentów AE. Uzgodniono, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom udziału w programach edukacyjnych pracowników i studentów Akademii, procedurom wizowym i stypendialnym. Strona amerykańska zaproponowała wizytę na uczelni konsula USA z Krakowa, połączoną z wykładem otwartym. Profesor Józef Dziechciarz zadeklarował w imieniu uczelni wolę intensyfikacji współpracy z uczelniami amerykańskimi, zwłaszcza w dziedzinie wymiany informacji.

Więcej o stypendiach Fundacji Fulbrighta na stronie www.fulbright.edu.pl. Strona informacyjna Ambasady USA w Polsce: www.usinfo.pl.


Kolejny kierunek studiów w Akademii uzyskał akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (EPOQS). Chodzi o Finanse i Bankowość na Wydziale ZI. Tym samym wszystkie kierunki wydziału przeszły pozytywnie proces akredytacji. Uroczystość wręczenia certyfikatu odbędzie się wkrótce. Gratulujemy. (28 I)


28 I odbyło się spotkanie organizacyjne wrocławskiego oddziału PRMiA (Professional Risk Manager’s Association), zrzeszające profesjonalistów z zakresu zarządzania ryzykiem. Dyrektorem regionalnym stowarzyszenia został prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga. Prowadzone przez Profesora Koło Naukowe Zarządzania Finansami Manager było współorganizatorem konferencji, poświęconej inwestowaniu na giełdzie w instrumenty pochodne („Kontrakty terminowe i opcje na WIG 20 – wykorzystanie w hedgingu i spekulacji”). Prelekcje wygłosili członkowie Koła i studenci AE – Wojciech Wasilewski i Wojciech Gudaszewski. Następnie wywiązała się dyskusja o tym, jak rozpocząć inwestowanie na giełdzie oraz w co warto inwestować.

Spotkanie zgromadziło ok. 60 osób, również przedstawicieli banków i przedsiębiorstw i miało służyć integracji środowiska naukowego i studenckiego z biznesem.

Spotkanie organizacyjne wrocławskiego chapteru PRMiA odbędzie się 18 lutego na terenie Akademii Ekonomicznej. Patrz: http://prmia.ae.wroc.pl (28 I)
W ślad za umową podpisaną przez Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą, prof. Józefa Dziechciarza, uczelnia otrzymała dostęp do światowej i polskiej bazy danych Kompass (patrz informacja na stronie www.ae.wroc.pl ). Stanowiska komputerowe z dostępem znajdują się w:

(30 I )

Wokół nas

W piątek 23 stycznia w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się Konferencja poświęcona współpracy środowiska naukowego oraz samorządowego i gospodarczego w zakresie "Dolnośląskiej Giełdy Tematów Prac Dyplomowych". Wzięli w niej udział przedstawiciele zarówno wyższych uczelni, pracodawców, jak i władz samorządowych i administracyjnych. Ideą konferencji było długofalowe kojarzenie potrzeb jednostek samorządu terytorialnego i sektora gospodarczego z możliwościami szkół wyższych.

Prototyp Dolnośląskiej Giełdy Prac Dyplomowych znaleźć można na stronie http://futuri.cku.pwr.wroc.pl za eBIP wyd. 43 (mz, 23.01.2004)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Sportu http://www.menis.gov.pl/szk-wyz/szkw.htm (26 I )

Student powinien dysponować pieniędzmi, które z budżetu idą na dofinansowanie jego zakwaterowania. Powinien decydować, czy chce je wydać na akademik, czy woli mieszkać np. na stancji - twierdzi minister edukacji Krystyna Łybacka. Przygotowywana Ustawa o szkolnictwie wyższym proponuje zmianę zasady dopłat do miejsc w akademikach i skierowanie pieniędzy bezpośrednio do studentów (np. zwiększając zasiłek o odpowiednią kwotę), zamiast – jak dotychczas - do uczelni. Zdaniem pomysłodawców na zmianie skorzystają studenci, a domy studenckie zostaną zmuszone do podniesienia standardów i obniżenia kosztów utrzymania. Więcej http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34317,1883859.html (26.I )


Trwają przygotowania do konferencji naukowej nt. Zjednoczona Europa jako fundament porządku globalnego, organizowanej w dniach 1-2 maja br. przez Urząd Wojewódzki i Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Na konferencję zostali zaproszeni wszyscy doktorzy honorowi uczelni wrocławskich i opolskich. Termin uroczystości w sposób oczywisty zbiega się z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent RP, który zapowiedział swoją obecność. (30 I)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem