Z Uczelni

W styczniu została zarejestrowana Rada Doktorantów Akademii Ekonomicznej, działająca nieformalnie od 2002 r. Radę Doktorantów tworzą przedstawiciele wybrani na wydziałach Gospodarki Narodowej i Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu spośród uczestników studiów doktoranckich zarówno trybu dziennego, jak i zaocznego. Do czasu wyborów Radę Doktorantów reprezentuje tymczasowy skład: Iwo Augustyński – przewodniczący Rady, Artur Kotliński, Stanisław Kamiński z Wydziału Gospodarki Narodowej oraz Marek Wąsowicz i Ryszard Woźniak z Wydziału Zarządzania i Informatyki.

Celem Rady Doktorantów jest reprezentowanie uczestników studiów doktoranckich na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu wobec władz uczelni oraz innych organizacji. Zapraszamy na stronę http://manager.ae.wroc.pl/~doktor/, na której znajdą się wkrótce informacje m.in. o udziale przedstawicieli w III Ogólnopolskim Forum Doktorantów oraz o planowanym spotkaniu z władzami Uczelni i wyborach do Rady Doktorantów.

Osoby zainteresowane czynnym uczestnictwem w Radzie Doktorantów, a więc kandydowaniem do jej władz są proszone o kontakt z Iwem Augustyńskim pok. 110B, nr tel. 3680222, e-mail: iwo@manager.ae.wroc.pl


Z satysfakcją odnotowujemy inicjatywę Rady Miejskiej w Głogowie fundującej stypendia ze środków budżetowych gminy dla studentów zamieszkałych na jej terenie. Dodatkowym wymogiem jest średnia ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższa niż 4,5 (przy sześciostopniowej skali ocen) oraz 4,30 (przy pięciostopniowej skali ocen). Szczegóły oferty znajdują się w dziekanatach.


Do końca kwietnia można przeglądać publikacje Organisation for Economic Cooperation and Development udostępniane w serwisie SourceOECD.

Dostęp do serwisu wymaga loginu i hasła. Można je uzyskać, wraz z broszurą informacyjną, w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki: bud. A p.7; tel. 368-04-67, e-mail: oddzial.informacji@ae.wroc.pl

Uwaga! Dotyczy tylko pracowników naukowych i studentów AE.


Średnia ocen: 4,53, aktywny udział w organizacjach i kołach naukowych, znajomość języków obcych, osiągnięcia sportowe, artystyczne i inne – to warunki uczestnictwa w konkursie na najlepszego studenta Primus Inter Pares organizowanym po raz kolejny przez Zrzeszenie Studentów Polskich.

Zgłoszenia można składać do 26 marca.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne m.in. w dziekanatach i na stronie www.zso.wroc.pl. Szczegóły konkursu na stronie: www.primus.zsp.org.pl lub u koordynatora uczelnianego: Jacka Vogela: jacek_v@wp.pl, tel. 605-883-544.


9 marca (wtorek) o godz. 17.00, w sali SWFiS odbędą się mecze I Ligi Tenisa Stołowego Mężczyzn pomiędzy KU AZS AE Wrocław a drużyną Kastor Łask. Zapraszamy do kibicowania naszym zawodnikom.

Wokół nas

Zarząd Krajowy Niezależnego Zrzeszenia Studentów zaprasza na II Ogólnopolską Pielgrzymkę Studentów do Watykanu w dniach 20 – 27 marca 2004 roku Zgłoszenia należy składać pod adresem na adres nzs@nzs.lodz.pl lub pod numerem telefonu 0-426340058 do dnia 10 marca 2004. Szczegóły na stronie www.nzs.lodz.pl.

Zapowiedzi

W dniach 15–25 marca w hallu budynku Z będzie czynna wystawa zatytułowana Wrocławskie Środowisko Akademickie – Twórcy i ich Uczniowie. Wystawa, prezentująca początki szkolnictwa wyższego we Wrocławiu po II wojnie światowej, została przygotowana z inicjatywy Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola z okazji święta środowiska akademickiego obchodzonego jesienią ubiegłego roku.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem