Senat

Posiedzenie Senatu 23 marca 2004 roku

Następne posiedzenie Senatu odbędzie się 20 kwietnia 2004 roku.

Z Uczelni

Pod adresem http://www.ae.wroc.pl/wizja.htm dostępnym również ze strony głównej Uczelni, znajduje się Strategię rozwoju Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (propozycje kierownictwa Uczelni). Ewentualne uwagi i sugestie należy kierować pisemnie do sekretariatu Rektora.


Biblioteka Główna serdecznie zaprasza na prezentację bazy ABI/Inform Global, która odbędzie się 30 marca 2004 o godz. 1000 w pokoju 5 w budynku A. Przewidywany czas prezentacji 1-1.5 godziny. Prezentację przeprowadzi pani Joanna Kukawska (Prezes AKME Archiw – serwisanta firmy ProQuest).

ABI/Inform Global to znakomita baza, będąca jednym z produktów firmy Proquest Information & Learning. Baza indeksuje ponad 1800 najbardziej znanych i wartościowych czasopism z dziedziny biznesu i ekonomii wydawanych obecnie na świecie (w tym ponad 350 tytułów ukazujących się poza Stanami Zjednoczonymi). Oferuje dostęp do abstraktów i pełnych tekstów artykułów.

Zakres tematyczny czasopism indeksowanych w bazie uwzględnia prawie wszystkie najważniejsze dziedziny biznesu i szeroko pojmowanych nauk ekonomicznych, w tym m.in.:

Dostęp do bazy w ramach Konsorcjum Bibliotek Ekonomicznych jest możliwy od października 2002 roku.


Odwiedzamy szkoły średnie Z inicjatywy Biura Promocji zespoły pracowników i doktorantów wskazane przez dziekanów poszczególnych wydziałów odwiedzały szkoły średnie Wrocławia i regionu. Propozycja odwiedzin szkoły i spotkania z tegorocznymi maturzystami, złożona wszystkim szkołom średnim przez Biuro Promocji, spotkała się z dużym zainteresowaniem. Przedstawiciele Uczelni, wyposażeni w materiały promocyjne, opowiadali o specyfice studiów na AE, przybliżali sylwetkę absolwenta i odpowiadali na dziesiątki pytań. Akcję będziemy kontynuowali w kolejnych latach pamiętając o maksymie, że w życiu najchętniej wybieramy to, co znamy.


Począwszy od 1 kwietnia w każdy czwartek w hollu budynku Z będzie czynny punkt informacyjny Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Wrocławskich Wyższych Szkół Państwowych - Biuro Karier. Dyżury w godz. 9.00-12.00 pełnić będzie Iwona Kurowska, pracownik Biura z ramienia Akademii Ekonomicznej.


Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wyjazdów na studia w ramach Programu SOCRATES/ERASMUS w roku 2004/2005, odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2004 r., o godz. 12.00, w auli w budynku A.


Po raz piąty firma BIGRAM Personnel Consulting organizuje polską edycję międzynarodowego konkursu Global Management Challenge – EUROMANAGER POLAND 2004. Na świecie w projekcie uczestniczy obecnie 16 państw, udział w rozgrywkach wzięło blisko 250 000 menedżerów i studentów, w Polsce – 4000.

Projekt oparty jest na symulacji biznesowej, która wymaga od 3-5 osobowych zespołów wcielenia się w rolę zarządów i prowadzenia wirtualnej firmy przez pięć kolejnych kwartałów finansowych na rynkach państw zrzeszonych w UE i NAFTA, (wszystkie transakcje odbywają się w euro). Uczestnicy otrzymują podręcznik opisujący dokładnie sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa i konkurują między sobą na wirtualnym rynku podejmując kolejne decyzje z zakresu: finansów, produkcji, logistyki, dystrybucji, marketingu, sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi etc.

W konkursie udział biorą menedżerowie niższego i średniego szczebla z najbardziej prestiżowych firm. Projekt jest kompleksowym narzędziem szkoleniowym, które umożliwia sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i ekonomii w przededniu wejścia Polski do UE.

Dzięki sponsorom projektu, w tym roku są to: Bank Millennium, BMW Polska, Microsoft oraz patronom medialnym możliwość startu mają również utalentowani studenci ostatnich lat uczelni ekonomicznych i technicznych z całego kraju. Konkurs jest rozgrywany pod patronatem Narodowego Banku Polskiego, który przekazał dotację dla 50 zespołów z mniejszych ośrodków akademickich. Jest to niepowtarzalna możliwość do zweryfikowania wiedzy akademickiej i uzupełnienia teorii żywym doświadczeniem płynącym z zarządzania własnym biznesem. Uczestniczący studenci mają doskonałą okazja do rywalizacji z profesjonalistami, do zabłyśnięcia w biznesowych kręgach. Firmy zaangażowane w projekt często wykorzystują konkurs do rekrutacji młodych menedżerów na staże /praktyki/ stanowiska wejściowe.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji trwają do 15 kwietnia, następnie sponsorzy wybiorą zespoły, które 10 maja rozpoczną wirtualne zarządzanie. Konkurs składa się z dwóch etapów ( maj/czerwiec, wrzesień/październik) oraz z jednodniowego finału krajowego (listopad). W tym roku po raz pierwszy decyzje podejmowane są on-line. Nowością tegorocznej edycji będzie również zarządzanie w sytuacji kryzysowej. Zespoły staną przed koniecznością pokierowania firmą w sytuacjach gwałtownych zawirowań na rynku, ataku wirusów komputerowych, finansowej zapaści, itp.

Więcej informacji na stronie www.euromanager.pl,

u koordynatora: Wojciech Gudaszewski, AE Wrocław, tel. 0 693 354 580.

lub u organizatora: BIGRAM S.A.: euromanager@bigram.pl, tel. (22) 646-94-94.


Sprostowanie. Redakcja „Naszej Akademii” przeprasza pracowników Katedry Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń za zniekształcenie ich nazwisk w podpisie pod zdjęciem. Poprawną wersję zamieszczamy poniżej.

dr K. Kuziak, mgr W. Szczepaniak, mgr J. Kupczyk, mgr M. Bulik, dr D. Brach, dr. P. Rokita, prof. K. Jajuga, mgr A. Pękała, dr P. Kowalczyk-Lizak, prof. W. Ronka-Chmielowiec, mgr P. Humeńczuk, mgr E. Poprawska, mgr P. Porcenaluk, mgr B. Wątorek, dr A. Wojtasiak, dr K. Piontek, mgr M. Borda, dr D. Papla, mgr R. Pietrzyk, mgr P. Duszeńko 

Wokół nas

Otrzymaliśmy informację, że Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego za rok 2003 może wesprzeć Fundację przekazując 1% należnego podatku. Instrukcją przekazania pieniędzy znajduje się na stronie www.fundacja.edu.pl


Prof. Leszek Paradowski zaprasza rektorów i dziekanów wszystkich wrocławskich uczelni na turniej szachowy o Puchar Rektora Akademii Medycznej. Z arcymistrzem szachowym mogą również zmierzyć się pozostali pracownicy szkół wyższych i studenci. Rozgrywki odbędą się 8 maja w hali przy ul. Wojciecha z Brudzewa.


Na stronach internetowych MENiS znaleźć można Nowy wzór zawiadomienia o nadaniu stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz Informację na temat zmian w systemie pomocy materialnej dla studentów oraz w systemie pożyczek i kredytów studenckich.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem