Z Uczelni

Spotkanie założycielskie Polish Association of Investment Professionals

W dniu 14 kwietnia w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie organizacji Polish Association of Investment Professionals (PAIP).

Jest to stowarzyszenie o charakterze naukowo-zawodowym, będące członkiem najbardziej prestiżowego stowarzyszenia w zakresie finansów – Association for Investment Management Research (AIMR), instytucji, która zajmuje się m.in. przyznawaniem certyfikatu analityka finansowego – CFA (Chartered Financial Analyst ®).

Siedzibą stowarzyszenia jest Wrocław. W trakcie spotkania został wybrany zarząd stowarzyszenia. Prezesem został Profesor Krzysztof Jajuga (Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń), a sekretarzem Wojciech Gudaszewski, student V roku Wydziału Zarządzania i Informatyki, prezes Koła Naukowego Zarządzania Finansami MANAGER. W skład zarządu weszli również przedstawiciele warszawskiego środowiska finansowego.

Celem stowarzyszenia jest m.in.:


Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów do Rady Doktorantów AE.

Wydzial ZI

Wydział GN

Do Rady weszły po 3 osoby, z każdego wydziału, które uzyskały największą liczbą głosów. Wkrótce Rada Doktorantów wybierze spośród swojego grona przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza i skarbnika.


W „Rzeczpospolitej” z dnia 14 kwietnia ukazał się kolejny ranking szkół wyższych. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu zajęła 19 miejsce, poprawiając się o 2 miejsca w stosunku do roku ubiegłego. Wskaźnik rankingowy AE we Wrocławiu wyniósł 43,64 punktów na 100 możliwych. Najwięcej, bo aż 50% oceny stanowił prestiż uczelni mierzony ilością wskazań w ankiecie przeprowadzonej wśród 2284 firm i 1457 profesorów „belwederskich” mianowanych w ostatnich trzech latach. Potwierdza się wysoka ocena wystawiona Uczelni przez pracodawców – 19 pozycja (26 punktów na 100). Niestety w ocenie środowiska naukowego wypadliśmy gorzej – 40 miejsce (4 punkty na 100 możliwych)

Wysoką ocenę otrzymaliśmy za tzw. moc naukową (ilość tytułów i stopni naukowych otrzymanych przez pracowników w ubiegłym roku w stosunku do ogólnej liczby samodzielnych pracowników naukowych) oraz potencjał naukowy (średnia z kategorii nadanych przez KBN jednostkom uczelni). Wysoko oceniono również rozpiętość oferty kształcenia w Akademii.

W rankingu wyższych szkół ekonomicznych zajmujemy mocną 3 pozycję (64,36 punktu) – po SGH (100 punktów) i AE w Poznaniu (73,9 punktu).


Instytut Informatyki Ekonomicznej zaprasza na dwie prezentacje:

19 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 17,00 w sali 2 bud. E w ramach wykładu Zintegrowane gospodarcze systemy informacyjne odbędzie się prezentacja systemu IMPULS firmy BPSC z Chorzowa. Jest to jeden z najlepszych systemów informatycznych klasy MRPII/ERP przeznaczonych dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

26 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 17,00 w sali 2 bud. E w ramach wykładu Zintegrowane gospodarcze systemy informacyjne odbędzie się prezentacja systemu IFS APPLICATIONS. Jest to zbudowany w technologii por­tali internetowych zestaw ponad 60 komponentów zgodnych funkcjonalnie z najnowszą generacją rozwiązań klasy ERP II. System jest przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

Informacji udziela dr Mirosław Dyczkowski z Katedry Teorii Informatyki (617 Z) tel. 36 80 380. Wszyscy zainteresowani są serdecznie zaproszeni.

Konkursy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ogłosiło XIII edycję konkursu o nagrodę PTE im. Prof. Edwarda Lipińskiego za pracę naukową z dziedziny ekonomii wydaną w latach 2002-2003 przez obywatela RP i w języku polskim. Termin składania wniosków upływa 31 maja br.

Ogłoszony został również konkurs o nagrodę PTE na najlepszy podręcznik akademicki z dziedziny ekonomii. Będą brane pod uwagę prace z zakresu teorii ekonomii, ekonomii stosowanej, polityki ekonomicznej oraz historii myśli ekonomicznej, wydane w latach 2001-2003. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia br.

Więcej informacji na temat konkursów można otrzymać w Biurze Zarządu Krajowego PTE, tel. (22) 287 99 04 lub pod adresem: http://www.pte.pl


The B.e.s.t.-or 2004 – kolejna edycja wręczenia nagród odbędzie się w środę 21 kwietnia o godz. 10. W związku z uroczystością zostały ogłoszone godziny rektorskie w godz. 10.00-12.00.

Konferencje

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych informuje, że XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej odbędzie się w dniach 24-25 maja w auli AE.


Naukowe Koło Logistyków z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu organizuje w dniach 22-23 kwietnia 2004r. drugą edycję konferencji logistycznej II Logistykon Wrocławski.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy kołami naukowymi z całej Polski, a także przedstawicielami zaproszonych firm. II Logistykon podzielony jest na dwa moduły: logistykę dystrybucji-łańcuchy dostaw oraz logistykę miejską. Konferencja ma być płaszczyzną nawiązywania kontaktów pomiędzy ludźmi, których łączy wspólne zainteresowanie szeroko rozumianą logistyką., a także okazją dla praktyków do zaprezentowania własnych przedsiębiorstw, a tym samym ich promocji wśród studentów. Aktualne informacje o konferencji są dostępne na stronie http://logistykon.ae.wroc.pl


Czy warto umierać za Niceę? to temat trzecich już warsztatów europejskich organizowanych z cyklu „Odyseja” przez Koło Naukowe Integracji Europejskiej działające na Akademii Ekonomicznej. Myślą przewodnią towarzyszącą temu projektowi jest szerzenie wiedzy o Unii Europejskiej wśród młodzieży licealnej. Co roku członkowie KNIE opracowują temat, który w danym roku jest najbardziej interesujący i który intryguje opinię publiczną w Polsce. W tym roku omówiony zostanie problem konstytucji dla Europy, ze względu na dyskusję jaka obecnie w Polsce toczy się na ten temat.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w trzech etapach. W pierwszej części uczestnicy otrzymają z tygodniowym wyprzedzeniem materiały opracowane przez organizatorów warsztatów. Materiały te mają na celu wprowadzenie uczestników do problematyki konstytucji.

Drugim krokiem będzie wykład, w którym studenci przedstawią kolejno:

Ostatnią fazą warsztatów będzie dyskusja oksfordzka pomiędzy jej uczestnikami na następujące zagadnienia:

Oraz dyskusja otwarta na temat: „Jakimi wartościami powinna kierować się zjednoczona Europa?"

Ze względu na dużą liczbę szkół chętnych do wzięcia udziału w warsztacie przewidziano dwa terminy warsztatów, tj. 22 i 29 kwietnia (czwartek) w godzinach od 9.00 do 12.00. Swój przyjazd potwierdziło 12 liceów, w tym jedno z Legnicy. Szkoły będą reprezentowane przez grupę 5-7 uczniów wraz z opiekunem.

Wokół nas

20 kwietnia 2004 r. /wtorek/ o godz. 13.45 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich RP, prof. Andrzejem Zollem.

Podczas spotkania podpisane zostanie Porozumienie pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego o współpracy w dziedzinie ochrony wolności, praw człowieka i obywatela oraz Umowa pomiędzy Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich a Kołem Naukowym Uniwersytecka Poradnia Prawna przy Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony wolności, praw człowieka i obywatela. Po wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Andrzeja Zolla odbędzie się dyskusja.


30 kwietnia we wrocławskim Ratuszu nastąpi uroczysta inauguracja międzynarodowej konferencji pt. Zjednoczona Europa jako fundament nowego porządku globalnego, w której weźmie udział ponad 70. doktorów honorowych wyższych uczelni Wrocławia i Opola. Dyskusja toczyć się będzie wokół trzech głównych zagadnień:

Spośród doktorów honorowych Akademii Ekonomicznej potwierdzili swoje przybycie:

prof. prof. Giuseppe Calzoni, Robert Leroy King, Józef Kaleta, Teodor Kramer i Aleksander Zeliaś.

Konferencja potrwa do 2 maja, a jej obrady są otwarte dla publiczności. Szczegółowy program znajduje się pod adresem: http://www.ae.wroc.pl/konfhc.html


W środę 21 kwietnia odbędzie się finał konkursu Twój milion. Projekt ten jest realizowany przez Planetę Młodych pod patronatem Kolegium Prorektorów d/s Nauczania Uczelni Wrocławia i Opola oraz Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Leszka Ryka. Temat pracy konkursowej jest dość niezwykły: „Wygrałeś 1.000.000 zł! Co dalej?” Autorzy najlepszych pomysłów wezmą udział w finale, podczas którego będą musieli zaprezentować swój projekt przed jury w skład którego wchodzą przedstawiciele Kolegium Prorektorów d/s Nauczania: Krystyna Mazurek-Łopacińska – AE, Krystyna Gabryjelska – UWr., Jolanta Góralczyk - PWST, Jerzy Światek – PWr. i Leszek Pływaczyk – AR oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskie­go Województwa Dolnośląskiego Zenon Tagowski. Na najlepszych uczestników czeka nie byle jaka nagroda 1.000.000... groszy oraz certyfikat wygrania Konkursu, kursy językowe, wycieczki i wiele innych nagród rzeczowych oraz przede wszystkim świetna zabawa. W czasie finału odbędzie się pokaz „The best of DKF” na którym zostaną zaprezentowane najlepsze filmy z II Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niezależnych „OFFensiva”. Zapraszamy do Auli 136 budynku A1 Politechniki Wrocławskiej o godz. 12.00. Wszelkie dodatkowe informację na temat konkursu można uzyskać na stronie www.TwojMilion.PlanetaMlodych.org.pl.

Z prasy i z sieci

Jeśli nie zwiększymy nakładów na badania naukowe, na dłuższą metę o rozwoju gospodarczym nie może być mowy – tak skomentowali nasze inwestycje w badania eksperci Banku Światowego, którzy na prośbę Ministerstwa Nauki i Informatyzacji analizowali możliwości włączenia przedsiębiorców w finansowanie nauki – informuje Rzeczpospolita z 16 kwietnia. Propozycje ekspertów poszły w kierunku stworzenia funduszu, do którego dwie trzecie pieniędzy wpłacałoby państwo, jedną trzecią przedsiębiorcy. Budżetem funduszu – w założeniach byłoby to 75 mln. dolarów – zarządzaliby przedsiębiorcy, którzy najtrafniej potrafią ocenić, jakich rozwiązań brakuje na naszym rynku. Minister Kleiber obiecał przedstawić propozycję ministrowi finansów.


Ten sam dziennik w dniu 19 kwietnia donosi o przegłosowanej w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poprawce do Ustawy o Szkolnictwie wyższym dotyczącej wprowadzenia nowego stypendium za sukcesy sportowe. Nie znalazły posłuchu argumenty przedstawicieli ministerstwa finansów przekonujące, że bez zwiększenia puli pieniędzy nowe stypendium ograniczy ilość studentów otrzymujących stypendia socjalne i naukowe.


Pod adresem http://europa.eu.int/index_pl.htm działa portal Unii Europejskiej w języku polskim. Znaleźć w nim można kompendium wiedzy o Europie, o instytucjach unijnych, dokumentach i regulacjach prawnych oraz użyteczne linki „europejskie”.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem