Senat

Posiedzenie Senatu 4 maja 2004 roku

Rektor prof. Marian Noga poinformował o przyznaniu przez MENiS dotacji na inwestycję dla Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, mającej pomóc rozwiązać potrzeby lokalowe Wydziału.

Prorektor ds. Dydaktyki, prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska, przedstawiła projekt zasad rekrutacji na studia w Akademii Ekonomicznej na rok akademicki 2005/2006. Zapoznała z najważniejszymi zmianami (wynikającymi z wprowadzenia matury na nowych zasadach) w stosunku do zasad obecnie obowiązujących.

Senat zatwierdził uchwałę dotyczącą zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2005/2006.

Prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska przedstawiła propozycję limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2004/2005. Senat zatwierdził projekt i upoważnił Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do zmian limitów (w razie pojawienia się nowych możliwości).

Senatorowie dyskutowali o przygotowanej przez Komisję Dydaktyczną pod kierunkiem prof. Tadeusza Listwana (zaakceptowanej przez przedstawicieli studentów) ankiecie oceniającej pracowników dydaktycznych. Zaproponowana treść i kryteria zostały poddane analizie. Ustalono, że do 15 maja br. należy drogą internetową (na adresy: prorektor, prof. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej lub prof. Tadeusza Listwana) zgłaszać uwagi na temat ankiety. Po tym terminie ankieta zostanie zamieszczona w formie elektronicznej na stronie www.ae.wroc.pl i będzie anonimowo dostępna dla studentów.

Senatorowie podkreślali, że wnioski z ankiet będą miarodajne, gdy wypełniać je będą proporcjonalnie duża liczba studentów.

Kierownictwo Uczelni przygotowało projekt pn. „Strategia rozwoju Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu”. Propozycja strategii (zamieszczona w Internecie) została przez miesiąc udostępniona do publicznej dyskusji. Prorektor ds. Nauki, prof. Stanisław Nowosielski, zakomunikował zgłoszenie przez prof. Leszka Patrzałka sugestii dotyczącej obiegu dokumentów. W trakcie obrad Senatu swoje uwagi zgłosili m.in. profesorowie Aniela Styś, Mirosława Klamut, Andrzej Gospodarowicz, Danuta Strahl, Rafał Krupski, Stanisław Styś i mgr Krystyna Szewczyk.

Profesor Stanisław Nowosielski zapowiedział uzupełnienie strategii o kalendarium zadań z zaznaczeniem działań priorytetowych.

Senat zatwierdził projekt „Strategii”.

Prof. Stanisław Nowosielski przedstawił wnioski osobowe.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie zatrudnienia mgr Katarzyny Mrozowskiej (lektor języka angielskiego) na rok akademicki 2004/2005.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie zatrudnienia mgr Wioletty Bittner (lektor języków romańskich) na rok akademicki 2004/2005.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie zatrudnienia na czas nieokreślony mgr Agnieszki Maćkowskiej-Miodek (lektor języka niemieckiego).

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o zatrudnienie w Studium Języków Obcych mgr Doroty Dziemaszkiewicz na stanowisku lektora języka niemieckiego na rok akademicki 2004/2005.

Komisja Wydawnicza zaproponowała nowe stawki wydawnicze dla autorów. Senat zatwierdził propozycję stawek za honoraria autorskie oraz projekt zasad wynagradzania za wznowienia prac dydaktycznych. Stawki zostaną wprowadzone zarządzeniem Rektora. Obecnie są do wglądu w Wydawnictwie Akademii.

Rektor prof. Marian Noga przekazał informację o terminie inauguracji roku akademickiego 2004/2005. Uroczystość została zaplanowana na 1 października br. (piątek). Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Jan Miodek.

W Akademii

Maciej Doliński, Iwona Szylkiewicz (II rok ZI), Barbara Leśniak, Dorota Wypych (III rok ZI) – oto skład drużyny SIFE (Students for Free Entreprise) z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, która w VI Ogólnopolskim Konkursie „Studenci dla przedsiębiorczości”, zorganizowanym 7 maja w Poznaniu, zajęła prestiżowe III miejsce, pokonując przedstawicieli wszystkich akademii ekonomicznych oraz SGH. W jury zasiadali przedstawiciele wielu znanych firm i instytucji; ocenie podlegała całoroczna działalność zespołów, jakość i sposób realizacji projektów o walorach edukacyjnych.

W konkursie zwyciężyli studenci Uniwersytetu Gdańskiego, którzy wezmą udział w międzynarodowym finale SIFE–World Cup w Barcelonie we wrześniu br.


5 maja miała miejsce konferencja kończąca etap regionalny II edycji konkursu Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości, organizowanego przez Dolnośląskie Studenckie Forum Business Centre Club. W trakcie uroczystości nagrodzono dziesięciu finalistów, których prace zostały ocenione najwyżej przez jurorów, reprezentujących dolnośląski biznes i organizacje biznesowe. Podkreślano wysoki poziom profesjonalizmu i zaangażowanie zarówno uczestników, jak i organizatorów przedsięwzięcia.

Laureatem etapu regionalnego został Marcin Rudnik, student V roku na Wydziale GRiT w Wałbrzychu za projekt „Pomost” dotyczący stworzenia internetowej bazy zamówień na tematy prac magisterskich z biznesu oraz płaszczyzny kontaktu studentów z przedsiębiorcami.

Pięć najlepszych prac z każdego regionu weźmie udział w finale ogólnopolskim 30 czerwca na SGH w Warszawie.

Zapowiedzi i zaproszenia

Klub Filmowy STYGMATYK zaprasza na projekcję filmu pt. Homo Faber w reżyserii Vokera Schloendorfa, nakręconego na podstawie powieści współczesnego pisarza szwajcarskiego Maxa Frischa. Projekcja odbędzie się 11 maja (wtorek) o godz. 19 w sali E 2. Wstęp wolny


W związku z rozpoczynającymi się Ekonomaliami w dniu 12 maja (środa) od godz. 12.oo zostały ogłoszone godziny rektorskie. Czwartek, 13 maja, jest dniem rektorskim.

Równocześnie przypominamy prośbę Działu Administracyjno-Socjalnego, aby w związku z imprezami związanymi z tegorocznymi Ekonomaliami nie wjeżdżać i nie parkować na terenie Uczelni dniach 12 i 13 maja 2004 roku.


Stowarzyszenie Wiggor zaprasza w dniach 10-12 maja na Muzzykalia. W programie wieczory poświęcone różnym rodzajom muzyki: jazzowi nowoczesnemu, muzyce klubowe i rock’owi. Występy w klubach: Metropolis (10 i 11 maja) oraz Od Zmierzchu do Świtu (12 maja). Studenci AE wstęp wolny, studenci innych uczelni - 5 zł, pozostali – 10 zł. Organizatorzy zapowiadają imprezy do białego rana po każdym koncercie. Więcej: www.wiggor.pl


W dniach 11 i 13 maja koło naukowe Ekonomii i Kultury Krajów Hiszpańskojęzycznych Ole zaprasza na tradycyjne Dni Kultury Krajów Hiszpańskojęzycznych. W programie, jak zwykle wino, muzyka, taniec i śpiew oraz wiele innych atrakcji. Szczegóły znajdują się pod adresem: http://credit.ae.wroc.pl/~plikiae/dni_hiszp.htm


Organizacja studencka AEGEE rzuca wyzwanie pracownikom Akademii Ekonomicznej i zaprasza do konkursu samochodowego, w którym będą mogli zmierzyć się ze studentami uczelni. Na najszybszą kobietę czeka specjalna nagroda. Zapisy przyjmuje Paweł Ostrowski - pawelec@autograf.pl, tel. 694 465707. Termin: 12 maja, godz. 12-14 w pobliżu bud. J. Szczegóły pod adresem: http://credit.ae.wroc.pl/~plikiae/zaproszenie.htm


17 maja br. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali 2 bud. E, w ramach wykładu „Zintegrowane gospodarcze systemy informacyjne” odbędzie się prezentacja na temat „Wykorzystanie narzędzi ARIS w projektach wdrażania zintegrowanych systemów informacyjnych”.

Informacji udziela dr Mirosław Dyczkowski (617 Z)
e-mail: miroslaw.dyczkowski@ae.wroc.pl


17 maja Samorząd Studencki planuje przeprowadzenie debaty przedwyborczej z udziałem kandydatów do Parlamentu Europejskiego wszystkich komitetów wyborczych.

Debata poprzedzi prawybory, które 18 maja zorganizują wśród studentów: Koło Naukowe Badań Sondażowych i Koło Naukowe Statystyki Aktuarialnej. O szczegółach obu wydarzeń będziemy informowali.

Przypomnijmy, że do Parlamentu Europejskiego kandyduje dwóch pracowników Akademii: dr Marek Obrębalski i mgr Józef Pinior.

Konferencje

Dobre obyczaje w kształceniu akademickim – konferencję pod takim tytułem organizuje Fundacja na Rzecz Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz katedry filozofii akademii ekonomicznych i SGH. Gospodarzem konferencji, odbywającej się w dniach 20-21 maja, jest krakowska AE. Program konferencji znajduje się pod adresem:

http://www.ae.krakow.pl/main.php?up=1&id=4013

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem