W Akademii

W dniu dzisiejszym strona WWW uczelni ma nowy układ i nową szatę graficzną. Treścią strony WWW zarządza Biuro Promocji, które będzie wdzięczne za wszelkie uwagi i sugestie. Strona – obok kwartalnika Nasza Akademia i tygodnika eAkademia - ma być podstawowym źródłem informacji o Akademii nie tylko dla osób z zewnątrz, ale również dla pracowników i studentów Uczelni.

Stroną techniczną strony zarządza – jak dotychczas – Dział Rozwoju Sieci i Systemów Komputerowych.


Na stronie Internetowej www.kbn.gov.pl/wybory_kbn_v_kadencja/20040512.html Komisja Wyborcza KBN ogłosiła 12 maja 2004 roku komunikat o wynikach wyborów członków zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji. Z wielką satysfakcją odnotowujemy, iż w wyborach do Zespołu Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (tzw. H-2) największą liczbę głosów popierających zdobył prof. Krzysztof Jajuga.

Z 15 osobowej listy kandydatów w skład Zespołu H-2 weszli (w kolejności alfabetycznej):

Kadencja obieralnych członków zespołów KBN trwa 4 lata (obecna kończy się w maju 2004 roku).


Podręczniki opracowane przez Katedrę Zarządzania Kadrami cieszą się dobrą renomą. Jeszcze nie tak dawno, bo w końcu ubiegłego roku, pracownicy Katedry odbierali Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo podręcznika pt. Zarządzanie kadrami, pod redakcją prof. zw. dr hab. Tadeusza Listwana, a oto nadeszła kolejna wiadomość o nagrodzie za ten podręcznik.

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk przyznał Nagrodę Komitetu prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Listwanowi oraz kierowanemu przez niego zespołowi współautorów, uznając, że napisana przez nich książka zasługuje na najwyższą ocenę w kategorii podręczników w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace naukowe z zakresu organizacji i zarządzania w 2003 roku.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 22 kwietnia 2004 roku w Pałacu w Jabłonnie, gdzie mieści się Dom Zjazdów i Konferencji PAN. Nagrodę odebrał osobiście prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan, redaktor i współautor podręcznika, oraz dr Marzena Stor i dr Stanisław Chełpa w imieniu pozostałych współautorów, do których należą: dr Zbigniew Antczak, dr Jolanta Jasińska, dr Tomasz Kawka, dr Stanisław Kowalczyk, mgr Izabela Nawara i dr Adam Suchodolski.


W ramach wrocławskiego oddziału PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association), którego funkcję dyrektora regionalnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, powołano grupę szkoleniową do egzaminu PRM (Professional Risk Manager). Jej członkowie wspólnie przygotowują się do egzaminu, uczestniczą w cyklicznych spotkaniach i wymieniają swoje poglądy na forum dyskusyjnym: wroclawprm@prmia.org. Osoby zainteresowane przystąpieniem do grupy proszone są o kontakt z koordynatorem grupy Wojciechem Mrozem z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (tel. kontaktowy: 0 502 637 367). Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne.

Egzamin PRM składa się z czterech części:

  1. Teoria finansów, instrumenty i rynki finansowe,
  2. Matematyczne podstawy pomiaru ryzyka,
  3. Praktyki zarządzania ryzykiem,
  4. Studia przypadków oraz standardy najlepszej praktyki, działania i etyki PRMIA.

Aby uzyskać tytuł PRM, trzeba zdać wszystkie cztery części egzaminu. Można je zdawać pojedynczo lub wszystkie w ciągu jednego dnia, zależnie od wyboru. Egzamin ma formę testu zamkniętego (cztery odpowiedzi do wyboru, brak punktów ujemnych za błędne odpowiedzi) i jest w języku angielskim. Aby zaliczyć egzamin, z każdego testu trzeba uzyskać ponad 60% punktów. Zdający może ponownie przystąpić po upływie trzech miesięcy, do zdawania części, z których wcześniej nie uzyskał wymaganej ilości punktów. Komputerowe ośrodki egzaminacyjne w Polsce znajdują się w kilku wiekszych miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Szczegółowe informacje o egzaminie, wykaz zalecanej literatury oraz przykładowe pytania testowe można znaleźć na stronie PRMIA (http://www.prmia.org) w dokumencie „PRM Study Guide”.

Obecnie w Polsce jest 13 osób z tytułem PRM.

Wrocławski oddział PRMIA jest drugim oddziałem w Polsce, a piątym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od momentu powstania (trzecia dekada stycznia br.) oddział we Wrocławiu zorganizował seminaria poświęcone: transakcjom spekulacyjnym i zabezpieczającym z wykorzystaniem kontraktów terminowych i opcji na WIG20, sekurytyzacji i strukturyzowanym instrumentom dłużnym, ryzyku rynku energii elektrycznej. W najbliższym czasie (1 czerwca 2004) odbędzie się seminarium na temat wykorzystania kontraktów terminowych w zarządzaniu portfelem inwestycji. Na dzień 21/22 czerwca planowane są tegoroczne obchody PRMIA Day 2004 w podwrocławskich Krobielowicach.

Więcej informacji o wrocławskim oddziale PRMIA i jego działalności można uzyskać na stronie: http://prmia.ae.wroc.pl.


Studenci, którzy w grudniu zdali pomyślnie egzamin z języka niemieckiego ekonomicznego - (PWD), zostali wyróżnieni zaproszeniem przez Konsula Generalnego dr Petera F. Ohr na przyjęcie w ogrodach konsulatu w dniu 13 maja 2004. .

Przyjęcie było zorganizowane z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 6. Polsko-Niemieckiego Spotkania Współpracy Stowarzyszenia „Brücke Osteuropa”.

Oprócz uroczystych przemówień był czas na prywatne rozmowy, wspomnienia z egzaminu i nawiązywanie kontaktów. Dla wszystkich była to miła niespodzianka i ciekawe doświadczenie.


Nastąpiła zmiana w harmonogramie roku akademickiego 2004/2005. Inauguracja odbędzie się 29 IX godz. 11. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Jan Miodek


W związku z Pochodem Juwenaliowym organizowanym w dniu 20 maja 2004 (czwartek), zostały ogłoszone godziny rektorskie od 10.30 do 13.00 dla studentów studiów dziennych we Wrocławiu.

Zapowiedzi i zaproszenia

5 czerwca 1972 r. odbyła się w Sztokholmie pierwsza światowa konferencja na temat stanu środowiska globu. Na pamiątkę tego wydarzenia 5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska. W tegoroczne obchody tego święta włączył się Dolnośląski Festiwal Nauki organizując wykłady, wystawy, pokazy i dyskusje (program w załączeniu).

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w Światowym Dniu Ochrony Środowiska. Pełny program dostępny jest pod adresem http://www.festiwal.wroc.pl/down/biuletyn3.pdf


We wtorek 1 czerwca 2004 roku odbędzie się seminarium "Kontrakty terminowe - wykorzystanie w zarządzaniu portfelem inwestycji". Spotkanie poprowadzi dr Tadeusz Gudaszewski z POK Biura Maklerskiego BPH we Wrocławiu.

Rozpoczęcie spotkania: godz. 16:15
Miejsce spotkania: Sala Konferencyjna Banku BPH przy ul. Ruskiej 51, IV piętro

Wrocławski oddział PRMIA serdecznie zaprasza! Wstęp wolny.

PS. na 21/22 czerwca planowany jest ogólnopolski PRMIA Day 2004 w Krobielowicach koło Wroclawia.

Formularz zgłoszeniowy na PRMIA DAY 2004 znajduje się na stronie: http://prmia.ae.wroc.pl/aktualnosci.htm


17 maja br. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali 2 bud. E, w ramach wykładu „Zintegrowane gospodarcze systemy informacyjne” odbędzie się prezentacja na temat „Wykorzystanie narzędzi ARIS w projektach wdrażania zintegrowanych systemów informacyjnych”.

Informacji udziela dr Mirosław Dyczkowski (617 Z)
e-mail: miroslaw.dyczkowski@ae.wroc.pl


17 maja odbyła się debata kandydatów do Parlamentu Europejskiego zorganizowana przez NZS Akademii Ekonomicznej. Kandydaci opowiadali na pytania organizatorów i studentów. Kto wypadł najbardziej przekonywująco przekonamy się we wtorek (18 maja) podczas prawyborów na Uczelni.

Przypomnijmy, że do Parlamentu Europejskiego kandyduje dwóch pracowników Akademii: dr Marek Obrębalski i mgr Józef Pinior.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem