W Akademii

W czasie konferencji Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, współorganizowanej na krakowskiej AE przez FPAKE i katedry filozofii akademii ekonomicznych w dniu 20 maja br., zostały wręczone certyfikaty akredytacyjne, między innymi dla kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Certyfikat odebrali: prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska, prorektor ds. Dydaktyki, prof. Wanda Kopertyńska, dziekan wydziału ZI oraz prof. Stefan Wrzosek, pełnomocnik Rektora ds. akredytacji.


Dzięki uprzejmości prof. Ewy Konarzewskiej-Gubały otrzymaliśmy zdjęcie trzech studentek wydziału ZI, kierunku Finanse i Bankowość, z prezydentem Lechem Wałęsą. Panie Karmen Kuśtak, Joanna Sobiegraj i Karolina Wojdyła przebywają na Uniwersytecie Limerick w Irlandii w ramach programu Socrates Erasmus. Prezydent Wałęsa przebywał na tym Uniwersytecie z gościnnym wykładem w kwietniu br. Obecny na zdjęciu dr Michael Morley jest wieloletnim wykładowcą programu MBA na wydziale ZI i to w znacznej mierze Jego zaangażowaniu nasza uczelnia zawdzięcza 4 stypendia roczne na irlandzkim uniwersytecie.


Biblioteka informuje o możliwości korzystania z bazy ABI/Inform Global Proquest z komputerów poza kampusem Uczelni.

Dla pracowników AE zostały utworzone osobiste konta według wzoru:

Link wejścia do bazy znajduje się na stronie Biblioteki – Bazy danych logowanie do bazy spoza kampusu

Wszelkie pytania prosimy kierować do Oddziału Informacji BG
pok. A7 tel. 36 80 467 e-mail: oin@bg.ae.wroc.pl

Zapowiedzi i zaproszenia

Na zaproszenie prof. Józefa Dziechciarza, Prorektora ds. Współpracy Zagranicznej, w dniu 28 maja Akademię odwiedzi Kanclerz Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, pan Alfred Post. Gość wygłosi odczyt na temat doświadczeń uniwersytetu drezdeńskiego w zakresie komercjalizacji badań naukowych i działalności dydaktycznej.


Marek Goliszewski, prezes BCC, spotka się ze studentami Akademii Ekonomicznej 27 maja (czwartek) w godz. 11.00-12.30. Tematem spotkania będą "Perspektywy dla polskiej gospodarki w Unii Europejskiej".


We wtorek 1 czerwca 2004 roku odbędzie się seminarium "Kontrakty terminowe - wykorzystanie w zarządzaniu portfelem inwestycji". Spotkanie poprowadzi dr Tadeusz Gudaszewski z POK Biura Maklerskiego BPH we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Banku BPH przy ul. Ruskiej 51, IV piętro o godz. 16:15.

Wstęp wolny.

Przypominamy, że na 21/22 czerwca planowany jest ogólnopolski PRMIA Day 2004 w Krobielowicach koło Wrocławia. Formularz zgłoszeniowy na PRMIA DAY 2004 znajduje się na stronie: http://prmia.ae.wroc.pl/aktualnosci.htm


VI Międzynarodowe Seminarium Studentów i Młodych Pracowników Nauki, organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Jarosławiu zaprasza za naszym pośrednictwem do wzięcia udziału. Tematyka seminarium obejmuje cztery bloki: człowiek a społeczeństwo, finanse i bankowość, turystyka i ekologia oraz zarządzanie i marketing. Termin konferencji: 22-23 listopada. 2004 r. Osoba kontaktowa: dr Irena Brukwicka, tel. (16) 621 02 04.

Wokół nas

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji ogłosiło konkurs na realizację projektu badawczego zamawianego pt. „Strategia Lizbońska i jej implikacje dla Polski – analiza i rekomendacje”. Oferty mogą zawierać zarówno propozycje rozwiązań kompleksowych, jak i wyodrębnionych części projektu. Szczegóły konkursu – najważniejsze cele i tematy oraz terminy i warunki składania ofert - można znaleźć na stronie http://www.kbn.gov.pl/pub/kbninfo/20040520.html


Urząd Patentowy ogłosił konkurs na pracę doktorską, magisterską i studencką z zakresu ochrony prawa własności przemysłowej oraz zarządzania i marketingu prawami własności przemysłowej. Pod uwagę będą brane prace obronione w roku akademickim 2003/2004 do dnia 20 października 2004 r. Termin składania dokumentów mija 31 października br. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie UPRP.


Prezydium PAN informuje, że na sesji Zgromadzenie Ogólnego w dniach 16 i 17 grudnia br. zostaną przeprowadzone wybory 27 nowych członków korespondencyjnych. Dokładne informacje o procedurach zostały przesłane wszystkim członkom krajowym Polskiej Akademii Nauk, radom naukowym i radom wydziałów szkół wyższych, uprawnionym do nadawania stopnia doktora habilitowanego, radom naukowym placówek Polskiej Akademii Nauk oraz radom naukowym instytutów naukowo-badawczych, uprawnionym do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem