W Akademii

Senat Akademii Ekonomicznej w Katowicach podjął uchwałę o uhonorowaniu prof. zw. dr hab. Ber Hausa z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa doktoratem honoris causa za całokształt pracy naukowej. Uroczystość odbędzie się w Krakowie 1 października podczas inauguracji roku akademickiego. Delegacji naszej uczelni będzie przewodniczył rektor, prof. Marian Noga.


Dzisiaj kończy dwudniowe obrady Seminarium Zespołu Bolońskiego Konferencji Rektorów Szkół Polskich zatytułowane "Wielostopniowość studiów i kształcenie ustawiczne".

Obrady odbywające się na Politechnice Wrocławskiej otworzył prof. Stefan Jurga, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej KRASP, członek dziesięcioosobowego Zespołu Bolońskiego powołanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Akademię Ekonomiczną reprezentowała prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska, prorektor ds. dydaktyki.


25 września wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny obchodzi 50-lecie swojego powstania. Uroczystą sesję w auli Akademii otworzy Rektor, prof. Marian Noga. Organizatorzy spodziewają się ok. 200 gości, również z zagranicy. Obchodom towarzyszy wystawa ukazująca dorobek naukowy pracowników wydziału

Następnego dnia, w sobotę, odbędzie się rocznicowy zjazd absolwentów, w którym weźmie udział ok. 500 byłych studentów wydziału.


W dniu 25.09 Instytut Informatyki Ekonomicznej na wydziale Zarządzania i Informatyki świętuje XXX-lecie powstania. Kierownik IIE, prof. dr hab. Adam Nowicki, spodziewa się ponad 100 gości.

W wydanej specjalnie na tę okoliczność księdze pamiątkowej prof. dr hab. Elżbieta Niedzielska przytacza swoje notatki z pierwszego wykładu (16.10.1964 r.) z przedmiotu „Programowanie i wykorzystanie elektronicznych maszyn cyfrowych”, zaproponowanego przez prof. Zdzisława Hellwiga: ”W USA działa 14 000 maszyn (cyfrowych – red.), poza USA 4 000, z tego w Polsce 33. Liczą od 1000 do 50000 operacji na sek.”


Zapraszamy do lektury specjalnego wydania naszego anglojęzycznego wydawnictwa Argumenta Oeconomica nr 1(15)2004 poświęconego Unii Europejskiej i noszącego tytuł „European Union Enlargement”.

Zeszyt upamiętnia ważną dla nas datę 1 maja 2004 i zawiera dziewięć interesująscych artykułów autorów polskich i zagranicznych podnoszących różne problemy i relacjonujących różne doświadczenia integracji europejskiej.


W związku ze zmianą zasad finansowania domów studenckich i ogólnie zmianami w systemie pomocy materialnej dla studentów drożeją miejsca w akademikach większości uczelni. Studenci skarżą się, że również właściciele kwater prywatnych podnieśli ceny. W akademikach AE podwyżka wyniesie ok. 10%, ale studenci studiów dziennych pobierający stypendium socjalne mogą otrzymać dopłatę do zakwaterowania. W chwili obecnej 1458 studentów ma przyznane miejsce w domach studenckich Akademii we Wrocławiu.


Od 1 października stypendia według tych samych zasad mogą otrzymywać studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Likwidacji uległo stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (można otrzymać dopłatę do stypendium socjalnego z tego tytułu) oraz dofinansowanie posiłków. Nowością jest stypendium za wyniki sportowe. Ponadto Komisja uczelniana, z braku pieniędzy, postanowiła nie wypłacać stypendium „wstecz” studentom, którzy nabyli do niego prawo dopiero teraz.

Regulamin pomocy materialnej oraz obowiązujące formularze są dostępne na stronie http://www.ae.wroc.pl/index.php?idMn=553.


Studium Języków Obcych, jak co roku, organizuje otwarte kursy języków obcych. Po konkurencyjnych cenach można nauczyć się języka ogólnego na wszystkich poziomach. Dużym zainteresowaniem cieszą się również kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych, z których większość można zdać właśnie w studium. Oferta kursów dostępna - tutaj.


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje, że są jeszcze dostępne karnety na basen w następujących terminach:

Zapowiedzi i zaproszenia

W środę, 22 września, panel polityczny Rektora rozpoczyna Dolnośląski Festiwal Nauki na Akademii Ekonomicznej. W ciągu trzech dni pracownicy naukowi zaprezentują 35 wykładów, pokazów i gier symulacyjnych z ekonomii, marketingu, technologii, zarządzania, edukacji, finansów, stosunków międzynarodowych, matematyki i informatyki.

Cały Dolnośląski Festiwal Nauki liczy około 700 imprez przygotowanych przez ponad 1500 organizatorów.

Wokół nas

Zaginął student Politechniki Wrocławskiej. Poniżej publikujemy apel jego przyjaciół.

Do przyjaciół i znajomych

Zaginął Michał, mój kolega, harcerz, żeglarz, student Politechniki Wrocławskiej. 15 września (w środę) rano wyszedł z domu i nie wrócił do dzisiaj.

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie może być Michał - wszelkie informacje proszę kierować do rodziny:

tel. 0-71 348-53-30 lub tel. kom. 0 - 694 142 450

Zwracam się z prośbą o rozesłanie tego listu do waszych znajomych i znajomych waszych znajomych.

Na stronie http://www.stanica.az.pl/ można zobaczyć zdjęcie Michała.

Czekamy na każdą informację.


Działa nowy portal europejski o prawach człowieka http://europa.eu.int/citizensrights. Jest bardziej przejrzysty i uporządkowany i nosi tytuł „Dialog z obywatelem”. Zawiera podstawowe informacje zarówno wspólnotowe, jak i krajów członkowskich, m.in. o zasadach podejmowania studiów, pracy, podróżowania po krajach unii, zakupów, ochrony danych, podatków etc. Bardzo pożyteczne są odesłania do stron instytucji odpowiedzialnych w danych krajach za poszczególne sfery życia. Na razie informacje dotyczą krajów „starej” 15 a strona publikowana jest w trzech językach: angielskim, francuskim i niemieckim.


Warto zajrzeć również na nową stronę internetową programu Uczelnie Wolne od Narkotyków http://www.uwon.pl/ realizowanego pod auspicjami min. Barbary Labudy. Pomysłodawcy liczą, że strona stanie się płaszczyzną wymiany doświadczeń i promocji najciekawszych rozwiązań w dziedzinie profilaktyki uzależnień na uczelniach.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem