Senat

Posiedzenie Senatu 24 września 2004 roku

W Akademii

22 września po raz kolejny spotkała się Rada Konsultacyjna przy Rektorze Akademii. Prof. Marian Noga zapoznał gości z założeniami strategii rozwoju uczelni, zwracając szczególną uwagę na ofertę współpracy z biznesem i ofertę studiów podyplomowych. Prorektor ds. Dydaktyki, prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska zapoznała zebranych z wynikami tegorocznej rekrutacji, a dyr. Edward Bratek z kwestiami związanymi z rozbudową bazy dydaktycznej uczelni.


Podczas uroczystości 50-lecia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego w dniu 24 września Rektor AE, prof. Marian Noga podpisał umowę o współpracy z Fachhochschule Oldenburg, Ostfriesland, Wilhelmshaven, której prorektor, prof. dr Rainer Lohmuller był gościem Wydziału. Umowa przewiduje wymianę doświadczeń dydaktycznych, wspólne badania naukowe i seminaria oraz wymianę studentów w ramach programu Socrates Erasmus. Szczegółowy plan współpracy zostanie opracowany wkrótce.


Przypominamy, że uczelniana inauguracja roku akademickiego 2004/2005 odbędzie się 30 września o godz. 13.00. Wykład inauguracyjny pt. Ekonomia w języku wygłosi prof. dr hab. Jan Miodek.

W czasie inauguracji, w godz. 13.00-15.00 obowiązują godziny rektorskie.

Zapowiedzi i zaproszenia

Seminarium beneficjentów konkursu TECHNO i TECHNE Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

28 września br. (wtorek) w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 odbędzie się seminarium poświęcone sprawom transferu technologii oraz możliwościom współpracy między sferą nauki i biznesu.

W trakcie seminarium zaplanowano zwiedzanie laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych (przy ul. Długiej) w godz. 8:30 – 9:30 (przejazd autokarem z Hotelu Tumskiego) oraz konferencję w godz. 10:15 – 16:00, na którą złożą się: panel dyskusyjny nt. Czy biznesmeni są z Marsa a naukowcy z Wenus? oraz sesja posterowa. Udział zapowiedzieli naukowcy z całej Polski – autorzy zrealizowanych projektów innowacyjnych, a także osoby zawodowo związane z działaniem na rzecz transferu technologii.

Organizatorami seminarium są: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej i Politechnika Wrocławska.


Zarząd Główny ZNP wraz z Polskim Towarzystwem Socjologicznym ogłosił konkurs na pamiętniki nauczycieli pod hasłem Twoja nauczycielska praca – wczoraj, dziś i jutro. Patronat nad nim objął Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Konkurs adresowany jest do wszystkich nauczycieli zarówno czynnych, jak i emerytowanych

Prace należy nadsyłać do 31 stycznia 2005 r.; rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi do końca czerwca 2005 r. Najlepsze prace zostaną nagrodzone:

  1. I miejsce – 8.000,- zł,
  2. II miejsce – 6.500,- zł,
  3. III miejsce – 4.000,- zł,
  4. 5 wyróżnień po 2.000,- zł.

Najciekawsze (nie tylko nagrodzone) pamiętniki zostaną opublikowane w specjalnej publikacji pokonkursowej, przygotowanej przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym.

Prace, opatrzone godłem wraz z załączoną zaklejoną kopertą, zawierającą dokładne dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, miejsce pracy) prosimy przesyłać do Zespołu ds. Polityki Edukacyjnej ZG ZNP, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 900, z dopiskiem na kopercie KONKURS.


„Małe i średnie w Unii Europejskiej – finansowanie rozwoju przedsiębiorstw” konferencja pod tym tytułem odbędzie się 11 października we wrocławskim hotelu Orbis Mercure Panorama pod honorowym patronatem Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Udział w konferencji jest bezpłatny. Bliższe informację znajdują się tutaj.

Wokół nas

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zamieściło na swojej stronie internetowej - www.buwiwm.edu.pl - ofertę i informację o możliwości wyjazdów w roku akademickim 2005/2006 na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe do blisko 30 krajów. Termin zgłaszania do BUWiWM kandydatów na stypendia zagraniczne w roku akademickim 2005/2006 upływa 3 grudnia 2004 r.


Ponad 100 000 studentów jest uzależnionych od narkotyków, a blisko 22% sięgnęło po nie w ciągu ostatniego roku – alarmuje min. Barbara Labuda, która zapewnia, że do uczelni trafi wkrótce poradnik opracowany z jej inicjatywy przez specjalistów. Proponuje się w nim m.in. wprowadzenie do roty ślubowania deklaracji o powstrzymaniu się od narkotyków oraz szybkie reagowania na obecność środków odurzających na uczelni. Postuluje się również powołanie pełnomocników uczelnianych ds. uzależnień i poszerzenie oferty dla studentów w czasie wolnym od zajęć.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem