W Akademii

Na uczelni działa system bezprzewodowej łączności z Internetem – Hot Spot - zainstalowany przez operatora sieci Idea. Posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w modem mogą – po wykupieniu specjalnej karty – łączyć się z siecią bez konieczności podłączenia telefonu. Odpowiednie nadajniki zostały zamontowane w czytelniach czasopism i książek w bud. A


Dużo obecnie mówi się o potrzebie rozwijania ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, zachęca się ich do otwierania własnej działalności gospodarczej. Temu właśnie ma służyć projekt Studenckiego Forum BCC pod nazwą Studenckie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Wrocławska Akademia Ekonomiczna jest jedną z dziesięciu uczelni w kraju, na których ta inicjatywa ujrzy światło dzienne. Idea inkubatora jest prosta. Student mający pomysł na własny biznes (i dobry biznesplan) może go realizować bez ponoszenia dużych nakładów finansowych i konieczności otwierania działalności gospodarczej. Inkubator – dzięki sponsorom – udostępni mu m.in. (wspólny) lokal z niezbędnym wyposażeniem, pomoc księgową i prawną oraz kontakty poprzez Loże BCC. Oficjalne otwarcie Inkubatora na Akademii nastąpi w końcu listopada.

Projekt zyskał patronat Ministra Gospodarki i Pracy oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.


Skoro mowa o przedsiębiorczości, odnotujmy z satysfakcją interesującą inicjatywę autorską Stowarzyszenia Studenckiego AIESEC w Akademii Ekonomicznej polegającą na organizowaniu dla młodzieży licealnej szkoleń z przedsiębiorczości. Obejmują one, w pierwszym etapie, m.in. umiejętność autoprezentacji, motywacji, a w dalszym ciągu - tworzenie i zarządzanie wirtualną firmą. Zajęcia we wszystkich renomowanych liceach wrocławskich prowadzą praktykanci zagraniczni AIESEC (z Australii, Korei, Chin i Niemiec), specjalnie w tym celu przeszkoleni przez współorganizatora projektu, Fundację im. Tomasza Morusa. Szkolenia obywają się w języku angielskim


Miesięcznik Businessman Magazine obejmie naszą uczelnię patronatem prasowym. Magazyn planuje wydawanie od listopada dodatku studenckiego Start-up, swoistego przewodnika dla studentów - przyszłych przedsiębiorców – na ich drodze do świata biznesu. Dodatek będzie ukazywał zalety wolnego rynku, wskazywał sposoby pozyskiwania kapitału, zakładania i prowadzenia własnej firmy. „Chcemy – piszą redaktorzy – by studenci mieli głęboko zakorzenioną świadomość, że ich inwencja, wiedza i kreatywność to też kapitał, który czeka, by go wykorzystać”.

Patronat miesięcznika stwarza kolejność możliwość promowania osiągnięć pracowników i studentów AE, kreowania wizerunku uczelni nowoczesnej i aktywnej. Zachęcam do skorzystania z tej możliwości. Biuro Promocji – odpowiedzialne za projekt – służy pomocą w przekazywaniu i redagowaniu informacji.


27 października grupa studentów pod wodzą przewodniczącego Samorządu Studentów AE Michała Jarosa (IE) pojechała do Warszawy, aby zaprotestować przed Ambasadą Białorusi przeciwko łamaniu podstawowych praw obywatelskich w tym kraju. Studenci wręczyli również wilczy bilet na uczelnie Andrzejowi Lepperowi. Przypomnijmy, że szef Samoobrony nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości w trakcie wyborów na Białorusi.


Biblioteka AE przystąpiła do konsorcjum EIFL-EBSCO. Z komputerów znajdujących się na terenie kampusu AE można logować się do oferowanych przez firmę EBSCO 11 baz czasopism. Szczególnie polecamy następujące bazy:

  1. Academic Search Premier
  2. Business Source Premier

Zawartość baz jest opisana w dziale Bazy danych – na stronie Biblioteki. Bazy są dostępne pod adresem: http://search.epnet.com


SJO informuje o terminach zajęć z j. angielskiego dla pracowników uczelni:


Bezpłatne egzemplarze Rzeczpospolitej będą od wtorku, 2 listopada, dostępne nie tylko w bud. Z, ale również w budynku E. Ich sponsorem będzie firma Masterfood.


Ukazało się rozporządzenie Rektora (nr 35/2004) ustalające stawki ryczałtu za dojazdy na zajęcia dydaktyczne w bieżącym roku akademickim.


Komunikat kwestora nr 4

Uprzejmie proszę o podpisywanie umów o przeniesienie praw autorskich, umów o dzieło oraz umów zleceń (w dwóch egzemplarzach) przed przystąpieniem do wykonywania utworu dydaktycznego, dzieła lub zlecenia.

Komunikat kwestora nr 5

Uprzejmie proszę o rozliczenie umów o przeniesienie praw autorskich oraz umów o dzieło za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2003/2004 do dnia 15 listopada br.


Dział Administracyjno-Socjalny informuje, że pracownicy posiadający dzieci w wieku 3 – 13 lat mają prawo do tzw. paczek Mikołajowych. Wykazy dzieci, z dokładną datą urodzenia (wzór dostępny w dziale) należy składać do Działu Administracyjno–Socjalnego (bud. P pok.14) do dnia 15.11.br. Do niniejszego świadczenia upoważnieni są pracownicy posiadający staż pracy na AE co najmniej 12 miesięcy na dzień 31.12.2004 r.

Zaproszenia

Kolo Naukowe Manager zaprasza na wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Jajugi pt. "Droga do kariery w finansach - The Chartered Financial Analyst (CFA), The Professional Risk Manager (PRM)"

Spotkanie odbędzie się 4 listopada o godz. 17.30 w Pawilonie.


Osoby zainteresowane nieekonomicznymi przesłankami decyzji inwestycyjnych zapraszamy na wykład dr. Tomasza Zaleśkiewicza, wykładowcy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, autora prac z dziedziny psychologii ekonomicznej, który przedstawi zagadnienia psychologii inwestowania w nowe oferty publiczne.

Wykład organizuje KNRK Hossa ProCapital 3 listopada (środa), o godzinie 18.00 w sali 113Z.


Wokół nas

Jednak lubimy czytać. Wg badań przeprowadzonych przez Online Publishers Association Amerykanie w odpowiedzi na pytanie, na co zdecydowaliby się, gdyby do końca życia mogli korzystać tylko z dwóch mediów, wskazali internet i telewizję. Na to samo pytanie Polacy odpowiedzieli następująco: internet (37,6%) i książki (32,7%). Telewizja zajęła trzecie miejsce (16,7%) a gazety czwarte (7,7%). Badania polskie pochodzą z października br.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem