W Akademii

Polscy naukowcy mogą starać się o pokrycie kosztów przejazdu i kilkutygodniowego pobytu w Wielkiej Brytanii dzięki polsko-brytyjskiemu programowi współpracy naukowej – Young Scientists Programme. Jego celem jest wspierania współpracy naukowo-badawczej oraz stwarzanie nowych możliwości poszerzania wiedzy i przeprowadzania badań naukowych poprzez wizyty badawcze w instytucjach partnerskich w Wielkiej Brytanii (dla Polaków) lub w Polsce (dla osób z Wielkiej Brytanii).

Szczegółowa broszura informacyjna programu zarządzanego wspólnie przez British Council i Ministerstwo Nauki i Informatyzacji znajduje się w kancelarii prorektorów. Termin składania aplikacji upływa z końcem listopada br.


Załącznikiem do Zarządzenia Rektora w sprawie pomocy materialnej dla studentów zostały wprowadzone stawki wszystkich świadczeń (stypendiów, zapomóg i dopłat) oraz opłat za miejsce w domu akademickim. Informacje są dostępne na stronie internetowej uczelni.


Komisja Socjalna informuje, że w ramach wypłat świadczeń dla pracowników 30 listopada br. zostaną wpłacone na konta - w zależności od wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny - następujące kwoty (pomniejszone o 19% podatku dochodowego):

  1. dochody do 2000 zł - 650 zł
  2. dochody 2001-4000 zł - 600 zł
  3. dochody powyżej 4001 zł - 550 zł

Dział Nauki przypomina, że faktury i rachunki płacowe za 2004 rok należy przekazać do Działu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2004.

Zaproszenia

Jak co roku Procter&Gamble organizuje seminarium dla 30 studentów z całej Europy pod nazwą Procter & Gamble European Financial Seminar - EUROPEJSKIE SEMINARIUM FINANSOWE – GENEWA 2005. Przez pięć dni będą oni poznawać specyfikę prowadzenia biznesu przez międzynarodowy koncern. Ich zadaniem będzie rozwiązywanie problemów decyzyjnych i finansowych przy współpracy z menedżerami P&G oraz zaproponowanie rozwiązań europejskiemu zarządowi P&G. Wszyscy studenci będą traktowani jako pracownicy P&G. Tegoroczne seminarium będzie dla uczestników okazją do poznania specyfiki prowadzenia biznesu w skali światowej i zdobycia wiedzy z zakresu analizy finansowej dużych przedsięwzięć rynkowych, a także do przetestowania własnych zdolności myślenia strategicznego. EFS to również możliwość spotkania rówieśników z różnych krajów oraz wspólna praca i zabawa.

O uczestnictwo w EFS mogą ubiegać się studenci 4 i 5-go roku wszystkich kierunków studiów, którzy swą przyszłą karierę chcą związać z zarządzaniem finansami w międzynarodowym koncernie. Kandydaci ubiegający się o udział w EFS powinni ponadto posiadać dobrą znajomość języka angielskiego.

Najbliższa edycja EFS odbędzie się w Genewie w dniach 24-29 kwietnia 2005r.

Osoby zainteresowane udziałem w EFS, powinny wypełnić zgłoszenie na stronie: www.joinPG.com/efs. Termin nadsyłania aplikacji upływa 4 lutego 2005r.

Dodatkowe informacje: www.kariera.procter.pl

Wokół nas

Ustawa o zasadach finansowania nauki została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 238 poz. 2390 z dnia 4 listopada 2004 r. Ustawa wejdzie w życie 5 lutego 2005 r.

Stypendia Ministra w roku 2004

W dniu 10 listopada 2004 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu podpisał rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Termin składania wniosków o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2004/2005 upływa z dniem 30 listopada 2004 r.

Przepisy dotyczące stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia sportowe wejdą w życie - zgodnie z ustawą - w dniu 1 stycznia 2005 r.

Tekst rozporządzenia znajduje się tutaj.


Dzięki inicjatywie Komisji Europejskiej oraz Ministra Nauki i Informatyzacji powstała sieć, której zadaniem jest informowanie polskich badaczy o możliwościach wyjazdów naukowych za granicę, jak również udzielanie informacji zagranicznym naukowcom, przyjeżdżającym do Polski - w zakresie spraw praktycznych i formalno-prawnych (np. dotyczących wizy, pozwolenia na pobyt i pracę, kursów językowych, wynajmu mieszkania). Polskim instytucjom naukowym centra mogą udzielać pomocy m.in. w zakresie formalno-prawnych kwestii związanych z angażowaniem do prac badawczo-naukowych obcokrajowca lub możliwościach pozyskania funduszy na stypendia naukowe.

Więcej informacji dotyczących działania Sieci Centrów Informacji dla Naukowców, a także oferty pracy lub staży naukowych można znaleźć na stronie Polskiego Portalu dla Mobilnych Naukowców.

Na stronie internetowej Europejskiego Portalu dla Mobilnych Naukowców, dostępna jest baza danych o ofertach pracy dla naukowców i stypendiach. Portal został utworzony wspólnie przez Komisję Europejską i 33 kraje uczestniczące w 6. Programie Ramowym. Można tam także znaleźć informacje dotyczące m.in. życia codziennego i warunków pracy w 33 krajach skupionych w ERA-MORE.


Ukazała się nowa publikacja Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych pt. Dobre obyczaje w kształceniu akademickim. Jest ona pokłosiem konferencji, która odbyła się w dniach 20-21 maja 2004 r. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Plik z publikacją (pdf) znajduje się tutaj.


Polskie Radio Wrocław przygotowuje cykl emisji poświęconych popularyzacji strategii lizbońskiej. Projekt zakłada realizację 4 dwugodzinnych debat z udziałem studentów wrocławskich uczelni wyższych. Akademię Ekonomiczną będą reprezentowali przedstawiciele Samorządu. Dyskusje będą poprzedzone tygodniową kampanią informacyjną na atenie radiowej opisującą samą strategię, jej główne założenia i cele. Debaty będą zorganizowane w Studio Koncertowym Polskiego Radia Wrocław, do którego, oprócz publiczności, zaproszeni zostaną politycy – parlamentarzyści oraz dziennikarze z lokalnych mediów piszący o sparwach uczelni wyższych.

Każde ze spotkań poświęcone będzie odrębnemu zagadnieniu związanemu z wdrażaniem założeń strategii lizbońskiej w Polsce czyli:

Każda z debat, po zredagowaniu będzie emitowana w Polskim Radiu Wrocław - dziennie jeden pięciominutowy odcinek, od poniedziałku do piątku.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem