W Akademii

23 listopada br. w Akademii Ekonomicznej odbyło się spotkanie dyrektorów administracyjnych uczelni Wrocławia. Gospodarzem był mgr Edward Bratek. Dyrektorzy dyskutowali o zagrożeniu terroryzmem międzynarodowym i niebezpieczeństwie zamachów w obiektach użyteczności publicznej. Polska jako członek wspólnoty euroatlantyckiej i uczestnik działań w Iraku jest wystawiona bezpośrednio na tego typu zagrożenia.

Referat nt. procedur obowiązujących na naszej uczelni w przypadkach zagrożenia działaniami o charakterze terrorystycznym przygotował mgr Jerzy Radzymiński z Zakładowej Sekcji Spraw Obronnych. Przypomniał treść Zarządzania Rektora nr 46/2001 z 18 grudnia 2001 r. regulującego postępowanie w wypadku zagrożenia (plan ewakuacji, lista organów instytucji, które należy zawiadomić o zagrożeniu, itp.. [Szczegółowe informacje i procedury postępowania znajdują się na stronie internetowej naszej uczelni www.ae.wroc.pl > Uczelnia > Obronność i bezpieczeństwo.]

Co należy wiedzieć o terroryzmie i jak zachować się w przypadku potencjalnego zagrożenia referował nadkomisarz policji Zbigniew Pasiewicz. Jego prezentacja multimedialna została wzbogacona opisem i prezentacją najczęściej stosowanych materiałów wybuchowych. Nadkomisarz Pasiewicz namawiał do prowadzenia cyklicznych szkoleń instruktażowych i zachęcał do zwiększenia obywatelskiej wrażliwości i czujności podczas pobytu w miejscach publicznych.


27 listopada podczas tegorocznego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej swoją działalność zainaugurowała Grupa Młodzi szansą dla Dolnego Śląska, której organizatorami są Przemysław Huminiecki i Paweł Wencel z Dolnośląskiego Studenckiego Forum BCC Celem grupy jest rozwój regionu poprzez współpracę, wzajemną integrację aktywnie działających młodych ludzi, polityków, instytucji społecznych, a także środowisk biznesu. Jej zadaniem natomiast jest wypracowanie wspólnej koncepcji rozwoju oraz sposobów jej realizacji poprzez cykliczne spotkania i komunikację za pomocą specjalnego systemu internetowej komunikacji o nazwie Unity.

W spotkaniu wzięli udział głównie członkowie organizacji studenckich i kół naukowych z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Środowisko biznesu reprezentował Maciej Hazy z firmy Winuel S.A., który podczas prelekcji mówił o problemie wykorzystywania studentów przez firmy w trakcie praktyk studenckich. Temat Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, jako nowego źródła aktywizacji studentów poruszył Dariusz Żuk, Prezes Fundacji Studenckiego Forum Busienss Centre Club.

Członkowie grupy jako pierwszy cel postawili sobie do przeprowadzenie badania ankietowego wśród studentów wyższych uczelni wrocławskich, aby sprawdzić jakość i efektywność programów oraz metod nauczania. Wnioski z badania będą przedstawione podczas specjalnie zorganizowanej konferencji, na którą zostaną zaproszeni przede wszystkim rektorzy wyższych uczelni.

Koordynatorzy Grupy stawiają sobie za cel przewodni włączenie w najbliższym czasie do Grupy przedstawicieli Samorządów Studenckich wszystkich uczelni wyższych z Wrocławia, młodych działaczy politycznych oraz zainteresowanych współpracą dolnośląskich menadżerów.


2 grudnia w sali Senatu (budynek Z, pokój 105) o godz. 1230 odbędzie się spotkanie Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. Stanisława Nowosielskiego z członkami Komisji Wydawniczej i redaktorami naukowymi materiałów konferencyjnych publikowanych w Wydawnictwie uczelnianym.


Biuro Promocji bardzo prosi katedry o przekazywanie informacji o planowanych w 2005 r. konferencjach naukowych celem umieszczenia ich na stronie internetowej Akademii

Zaproszenia

Biuro Karier zaprasza na najbliższe imprezy w ramach jesiennej edycji University of Career

30.11.2004 r., Hol przy Oratorium Marianum

01.12.2004 r., godz. 14.00-16.00 Sala Senatu (sala 241), Budynek A1, Politechnika Wrocławska
,,Oczekiwania pracodawców a umiejętności zawodowe i interpersonalne absolwentów szkół wyższych” – panel dyskusyjny z udziałem dyrektorów personalnych (wstęp wolny)


W poniedziałek, 29 listopada o godz. 16.00 w auli Wydziału GRiT odbędzie się spotkanie z Julią Piterą, Prezesem Zarządu Transparency Internationale Polska, którego tematem będzie "Czystość życia publicznego".


Od przewodniczącego Samorządu Studenckiego AE, członka NZS Michała Jarosa otrzymaliśmy zaproszenie następującej treści:

Wiemy, czym dla narodów europejskich jest demokracja. Wiemy również, czym dla nas – studentów – jest wolność słowa i wyboru.

W związku z sytuacją zaistniałą na Ukrainie, gdzie ludzie domagają się wolności, poszanowania praw obywatelskich i demokratycznych oraz prawa do decydowania o przyszłości swojego kraju, uważamy, iż niezwykle ważne jest okazanie solidarności z narodem ukraińskim.

Świadomi podobnych doświadczeń historycznych Polski z lat 1980 i 1989, uznajemy ten gest solidarności wręcz za konieczny. Tak jak u nas w tamtym czasie ważyły się nie tylko losy Polski, ale i Europy, tak i teraz ważą się nie tylko losy Ukrainy. Studenci polscy i ukraińscy, przedstawiciele organizacji studenckich i pozarządowych Wrocławia wyszli z inicjatywą zorganizowania manifestacji i marszu poparcia dla narodu ukraińskiego walczącego o swoją przyszłość.

W związku z powyższym mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia czynnego udziału w manifestacji "Demokracja przede wszystkim", która rozpocznie się pod Urzędem Wojewódzkim dnia 30 listopada 2004 roku (wtorek) o godz. 12:00.

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością i z góry dziękujemy za solidarność z Ukrainą w tym tak trudnym dla nich momencie.

Michał Jaros NZS AE


We wtorek między 11.00 a 15.00 zostały ogłoszone godziny rektorskie


KNRK Hossa ProCapital zaprasza na konferencję „IKEon” poświęconą tematyce Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE).Konferencja odbędzie się 09.12.2004 w godzinach 14:00 – 16:40 w sali 2E. W konferencji udział wezmą przedstawiciele: PKO BP, TU Allianz Polska S.A. oraz SKARBIEC Asset Management Holding S.A.

Szczegóły na bieżąco, na stronie KNRK Hossa ProCapital – http://hossa.ae.wroc.pl


2 grudnia o godz. 11.30 w auli Akademii odbędzie się konferencja zamykająca i podsumowująca Akademię Perspektyw, oryginalną inicjatywę realizowaną wspólnie przez Fundację Thomasa More’a i Stowarzyszenie Studentów AIESEC Akademii Ekonomicznej. Zapowiedziane są wystąpienia m.in. wiceprezydenta Wrocławia Adama Grehla i prorektor ds. dydaktyki, prof. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej.

Akademia Perspektyw odbywała się w październiku i listopadzie pod hasłem Are You one step behind or one step ahead ? It's up to You! i łączyła bezpłatną, konwersacyjną naukę języka angielskiego z praktycznym szkoleniem w zakresie przedsiębiorczości i biznesu. Ćwiczenia prowadzone były w języku angielskim przez goszczących we Wrocławiu działaczy AIESEC z Australii, Turcji, Korei Płd. oraz Japonii. W październiku realizowane były zajęcia z zakresu ogólnych umiejętności praktycznych związanych z zarządzaniem, pracą w grupie, realizacją projektów i negocjacjami - w listopadzie zaś symulacje firm w laboratoryjnych warunkach wirtualnego rynku. W szkoleniach wzięło udział ok. 150 uczniów wrocławskich liceów.


Tegoroczne Mikołajki szczególnie miło zapowiadają się dla uczelnianych prymusów. W tym dniu Stowarzyszenie Studenckie Wiggor wyróżni ich dyplomami i nagrodami podczas organizowanej już po raz 9-ty gali Rankingu „Najlepsi z najlepszych”. Uroczystość odbędzie się 6 grudnia o godz. 12.00 w audytorium im. Prof. Wincentego Stysia. Zaproszeni na uroczystość są nie tylko nagrodzonych, ale także tych, którzy już za rok mogą stanąć na ich miejscu.

Projekt, w którym wyłaniani i nagradzani są najlepiej uczący się studenci i absolwenci AE, realizowany jest od początku istnienia stowarzyszenia i należy do jego najważniejszych przedsięwzięć, bo nawiązuje bezpośrednio do „wiggorowej” misji kreowani§a i promowania doskonale wykształconych młodych ludzi. Wyróżnieni studenci otrzymają dyplomy od najwyższych władz Akademii Ekonomicznej oraz atrakcyjne nagrody z rąk członków Wiggoru. W tym roku będą to m.in. szkolenia i kursy językowe, książki, bilety i zaproszenia oraz cała masa innych upominków. Jednak nagrody rzeczowe stanowią tylko dodatek do osobistej satysfakcji laureatów, jak również do szansy pokazania się w gronie potencjalnych pracodawców. Tegoroczna impreza nie odbyłaby się bowiem bez wsparcia udzielonego przez profesjonalistów z firm ING oraz Procter&Gamble, którzy podczas gali opowiedzą o możliwościach kariery czekających na Najlepszych z Najlepszych. Dodatkowo w projekcie pomagają nam: AE, Samorząd Studentów, PWE, Wydawnictwo AE, Instytut NLP, SJO, PWN, Adviser, Moderator, Profes, Wina Świata, Holografia, Oficyna Ekonomiczna, Helion, SIMPLEX, GWP, TGI FRIDAY'S, Teatr Muzyczny „Capitol”, Magazyn B.E.S.T, Radio ESKA, Gazeta Wyborcza.

Wokół nas

Podczas posiedzenia komisji sejmowej (czwartek, 25 XI) zajmującej się projektami Ustawy o szkolnictwie wyższym dyskutowano kwestię likwidacji habilitacji, którą przewiduje projekt poselski. Jego autorzy – nie po raz pierwszy – wysuwają argument, że habilitacja wydłuża ścieżkę kariery naukowej opóźniając osiągnięcie „samodzielności” naukowej. Zwolennicy zachowania habilitacji (zakłada ją tzw. projekt prezydencki) uważają, że jest ona niezbędnym narzędziem selekcji.


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) chce zmian w dwóch ustawach – o szkolnictwie wyższym oraz o rehabilitacji i wspieraniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych – nad projektami których pracuje obecnie Sejm. Chodzi o przywrócenie możliwości dofinansowania obiadów studenckich (bez przekazywania dodatkowych środków z budżetu). „Likwidacja dopłat do stołówek – mówi szef KRASP, prof. Józef Ziejka – spowodowała, że cena obiadu wzrosła od 80 do 100 procent. Połowa moich studentów zrezygnowała z jedzenia w stołówce albo kupuje tylko jedno danie”.

Rektorzy uznali za absurdalny przepis nakładający na nich kary za to, że na uczelni studiuje za mało osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy, że projekt zakłada w roku przyszłym 2-procentowy odsetek studentów niepełnosprawnych, w 2006 r. – 3 proc., a w 2008 r. – 6 proc. Za niespełnienie tych warunków będą nakładane kary pieniężne. Rektorzy uważają, że takie zapisy są niezgodne z zasadą, że na studia dostają się najlepsi.


Ukazał się list Ministra Edukacji Narodowej i Sportu skierowany do Rektorów zapraszający do udziału w szkoleniu e-learningowym prowadzonym przez ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pod hasłem "W górach bezpiecznie". „Celem szkolenia – pisze Minister - jest przekazanie młodzieży wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy, sposobu przygotowywania się do pobytu w górach o każdej porze roku, radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych itp. Znajomość tych zagadnień przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków w trakcie górskich wędrówek i uniknięcia wielu tragedii”.

Miłośników gór zapraszamy do odwiedzenia strony www.gopr.com.pl


Nową wyszukiwarkę dla internetową dla naukowców i studentów umożliwiającą przeszukiwanie baz danych uczelni i instytucji naukowych, wydawnictw i periodyków naukowych udostępniła firma Google. Google Scholar jest dostępna pod adrsem: http://scholar.google.com/scholar/about.html

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem