W Akademii

Byliśmy obecni 30 listopada podczas marszu solidarności studentów Wrocławia z Ukrainą pod hasłem „Demokracja przede wszystkim”, którego organizatorami był NZS i Solidarność. Wzięło w nim udział około 3000 osób, które przeszły w „pomarańczowym” pochodzie od Urzędu Wojewódzkiego na plac Solny. Na czele pochodu – obok prezydenta Rafała Dutkiewicza i Władysława Frasyniuka – szli przedstawiciele władz uczelni wrocławskich. Akademię Ekonomiczną reprezentowała prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska. Na placu Solnym zebrani wysłuchali wystąpień m.in. prezydenta miasta, Władysława Frasyniuka, Michał Jarosa (szefa Samorządu Studenckiego AE) oraz odśpiewali hymny Ukrainy i Polski. Na zakończenie studenci opasali pomarańczową wstążką wrocławski Rynek.


Już niedługo rusza II edycja konkursu językowego „Połam sobie język, czyli...skocz po kurs na konkurs” organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów przy współpracy z SJO.

Zapisy odbywać się będą 8.12 (środa) i 9.12 (czwartek) w stołówce w bud.”D” w godzinach 11:00-13:00. Każdy kto chce wziąć udział w konkursie będzie mógł sprawdzić swoje umiejętności językowe już 14.12 (wtorek), 15.12 (środa) lub 16.12 (czwartek) podczas pierwszego etapu zmagań.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji na stronie www.nzs.ae.wroc.pl/konkurs.


Dział Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór na 3-letnie studia w Międzynarodowym Instytucie Uniwersyteckim w Zittau (Niemcy). Warunkiem ubiegania się jest średnia ocen z ostatniego roku min. 4,0 oraz min. 4,0 z języka niemieckiego. Oceny winny być potwierdzone przez dziekanat. Podania przyjmuje DWZ (bud. G, pok. 211) do 13 grudnia.


Pani Dagmara Żółtek, studentka V roku Handlu Zagranicznego oraz Komunikacji Marketingowej na wydziale GN po raz drugi z rzędu została laureatką największego w Polsce konkursu organizowanego przez PricewaterhouseCoopers i Gazetę Wyborczą – „Grasz o staż”. W ocenie organizatorów studentka Akademii wykazała się dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną umiejętnością rozwiązywania problemów z zakresu swojej dziedziny studiów. Laureatka jest seminarzystką prof. Barbary Iwankiewicz-Rak z Katedry Badań Procesów Usługowych.

Zaproszenia

Koło Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie "BOSS" zaprasza na spotkanie z Panią Agnieszką Iżuk - Dyrektorem Personalnym firmy Whirlpool we Wrocławiu. Temat spotkanie: "Jak Cię widzą tak Cię piszą... - jakie robimy wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej".

Spotkanie odbędzie się w piątek 10.12.2004 w sali 2E o godzinie 12:00. www.boss.ae.wroc.pl


Na szkolenie dla studentów nt. „Fundusze Unii Europejskiej – strategia pozyskiwania” zaprasza firma konsultingowa Consulenti Al Quadrato Polska. Szkolenie odbędzie się w dniach 11 i 12 grudnia 2004 r. w godz. od 10.00 do 16.00 we Wrocławskim Parku Technologicznym – Sala Konferencyjna (Wrocław, ul. Muchoborska 18). W programie m.in.:

Udział w szkoleniu kosztuje 100 zł. Zapisywać się można osobiście w siedzibie firmy (budynek Wrocławskiego Parku Technologicznego, wejście A, II piętro) lub telefonicznie pod nr tel. 798 57 55 – wówczas obowiązuje wpłata na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 1 oddział we Wrocławiu, nr konta: 27 1090 2398 0000 0001 0299 4763 z dopiskiem: „Opłata za szkolenie”

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat i materiały szkoleniowe. Szczegóły: www.ca2.pl


8 grudnia firma Deloitte zaprasza na spotkanie otwarte ze swoimi przedstawicielami w holu budynku Z w godzinach od 9:00 do 15:00. Będzie możliwość porozmawiania na temat specyfiki firmy i proponowanych ścieżek kariery.

Ponadto w programie:

1. Szkolenie otwarte "Poradnik Poszukiwacza", czyli jak dostać wymarzoną pracę, jak przygotować aplikację do pracy oraz tajniki Assesment Centre i rozmów kwalifikacyjnych.

2. CASE STUDIES prowadzone przez menadżerów Deloitte:*

*Zgłoszenia studentów IV i V roku prosimy nadsyłać na adres: ewa_motyka@aiesec.ae.wroc.pl


Niezależne Zrzeszenie Studentów zaprasza na III edycję Targów Podróże, Nauka, Praca organizowanych w dniach 8-9 grudnia w holu bud. Z, w których wezmą udział wszystkie działające na terenie Wrocławia firmy oferujące program typu Work&Travel, praktyki i zagraniczne stypendia..


KNRK Hossa ProCapital zaprasza na konferencję „IKEon” poświęconą tematyce Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE). Konferencja odbędzie się 09.12.2004 w godzinach 14:00 – 16:40 w sali 2E. Konferencji jest sponsorowana przez: PKO BP, TU Allianz Polska S.A. oraz SKARBIEC Asset Management Holding S.A.

Program konferencji znajduje się na stronie http://www.ae.wroc.pl/index.php?idW=107


Przedstawiciel PZU zaprezentuje ofertę Indywidualnych Kont Emerytalnych PZU ŻYCIE S.A.

na spotkaniu w dniu 10 grudnia 2004 r. w godzinach od 12.00 – 13.30 w sali 1E.


16-17 grudnia Koło Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie BOSS organizuje warsztaty poświęcone budowaniu odpowiedzialnych strategii w firmach. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wykorzystania nabytych umiejętności podczas praktyk w firmach. Autorzy najlepszych strategii zostaną nagrodzeni przez kapitułę konkursu „Odpowiedzialne strategie”, który zostanie zainaugurowany podczas konferencji organizowanej 16 grudnia o godz. 10.oo w auli Akademii Ekonomicznej. W programie konferencji jest przewidziana dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli biznesu na temat: „Jak zbudować sukces firmy w oparciu o strategię CSR ?” Uczelnię w dyskusji reprezentuje prof. Barbara Klimczak.

Patronat nad konkursem objęła minister Barbara Labuda.

Konkursy

Konkurs Fundacji FPAKE i PTE na najlepszą dysertację doktorską z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania. W konkursie, organizowanym pod hasłem: ”Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu” będą brane pod uwagę prace przeprowadzone w roku akademickim 2003/2004 oraz 2004/2005. Nagrodzone prace (5 najlepszych) zostaną wydane staraniem organizatorów i rozpowszechnione. Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w Komisji Konkursowej reprezentuje prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska.

Termin zgłoszenia prac do konkursu upływa 31 stycznia 2005 r. Bliższe informacje: www.nowetrendy.net

Wokół nas

30 listopada Federacja Związku Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych, zrzeszająca ok. 35 tys. nauczycieli akademickich połączyła się ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Nowa organizacja, licząca obecnie 330 tys. członków przyjęła nazwę ZNP.

Federację stworzyli w 1984 r. pracownicy, którzy wystąpili z ZNP.


Stypendia dla niepełnosprawnych studentów po staremu. Taką decyzję podjął Sejm w piątek, 3 grudnia. Przypomnijmy, że od października br. niepełnosprawni studenci dostawali stypendia z tego tytułu tylko wtedy, gdy otrzymywali stypendium socjalne.


Przedstawiciele European University Association, organizacji skupiającej rektorów uczelni wyższych, wizytowali Politechnikę Wrocławską. Goście oceniali stopień realizacji deklaracji bolońskiej, zakładającej m.in. ujednolicenie programów nauczania, wprowadzenie jednolitych systemów ocen i stopniowego systemu studiów (licencjackie ew. inżynierskie, następnie magisterskie i ew. doktorskie)

Okazuje się, że w Polsce młodzież niechętnie poprzestaje na studiach licencjackich, gdyż – w przeciwieństwie do Europy zachodniej – brak tytułu magistra znacznie zmniejsza szansę znalezienia pracy.


Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przeprowadziło w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego analizę liczby studentów pod kątem kierunków studiów i specjalności kształcenia w roku akademickim 2003/2004. Spośród 1.845,4 tys. studentów ogółem, 71,6% (1.320,8 tys.) kształci się w uczelniach państwowych, zaś 28,4% (524,6 tys.) studiuje w uczelniach prywatnych. Ponad 47% studentów (873,2 tys.) studiuje w trybie dziennym, zaś ok. 53% (972,2 tys.) - w trybie zaocznym, wieczorowym i eksternistycznym. Liczba studentów ogółem w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o prawie 60 tys. (3,1%).

Pod względem popularności pierwsze pięć miejsc w rankingu zajmują te same kierunki co w ubiegłym roku. Najpopularniejszym kierunkiem studiów jest zarządzanie i marketing, na którym studiuje 218,0 tys. studentów (13,0%). Należy jednak zauważyć, iż liczba studentów zarządzania spadła w ciągu roku aż o prawie 16%. Na kierunku pedagogika kształci się 9% studentów, na ekonomii 7%, na administracji 5,6% a na informatyce 4%. Największy przyrost liczby studentów zanotowały kierunki - prowadzone również na naszej uczelni - stosunki międzynarodowe (+5,7 tys.), zarządzanie i inżynieria produkcji (+5,2 tys.).

W uczelniach ekonomicznych zarządzanie i marketing studiuje 30,3% studentów, finanse i bankowość 24,9%, zaś ekonomię 17,5%.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem