W Akademii

We wtorek, 14 grudnia, troje prorektorów AE spotkało się z rektorami dwóch wyższych uczelni z Kazachstanu: Galimem M. Mutanowem, rektorem East-Kazakhstan State Technical University oraz Yerlanem B. Sydykowem, rektorem Semey State Pedagogical Institute. Tematem rozmów były możliwości wymiany studentów oraz kadry. Wizyta jest kolejnym przykładem rosnącego zainteresowanie studiami w Polsce, zwłaszcza po naszym wejściu do UE. Dział Współpracy z Zagranicą otrzymuje coraz więcej zapytań o możliwości studiowania w naszej uczelni, również z krajów azjatyckich.


W listopadzie odbył się w Sopocie II Ogólnopolski konkurs wiedzy o rachunkowości „Uczelniada 2004”. W konkursie uczestniczyły 22 drużyny z całej Polski. Część eliminacyjna „Uczelniady 2004” obejmowała test opracowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz zadanie problemowe przygotowane przez PricewaterhouseCoopers.

Naszą uczelnię reprezentowały dwie drużyny złożone ze studentów IV i V roku wydziału Zarządzania i Informatyki – specjalność rachunkowość i auditing, członków Koła Naukowego Audytor przy Katedrze Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej (opiekun prof. Mirosława Kwiecień):

  1. Atak Langego” w składzie: Konrad Korczak, Beata Filipiak, Adam Michaliszyn
  2. Kreatywna Trójka” w składzie: Łukasz Barczyński, Grzegorz Kostrzewski, Agnieszka Piaskowy

Do finału, który odbył się z udziałem publiczności i miał charakter zabawy (obejmował konkurencje takie jak: kalambury, va-bank, słów cięcie-gięcie, milionerzy itp.) zakwalifikowano cztery najlepsze drużyny. W finale „Atak Langego” zdobył trzecie miejsce.

Obie drużyny wywalczyły dla naszej uczelni 30 licencji programu Finanse i Księgowość Sytemu Symfonia oraz jedną licencję na System Informacji Księgowej „KONTA” wydawnictwa Kwantum.

Równocześnie odbył się konkurs pt. „Młody Znawca Symfonii”, w którym udział wzięło 66 osób. Na drugim miejscu uplasował się Konrad Korczak (Atak Langego). Natomiast tylko 16 osób ze wszystkich zdających otrzymało certyfikat od producenta programu – z tego 4 osoby reprezentujące Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu.

Zapraszam na strony: www.uczelniada.pl oraz www.audytor.ae.wroc.pl.


Biuro Promocji informuje, że kalendarze ścienne na rok 2005 będzie można pobierać z magazynu w bud. Z od wtorku, 21.12. Na RW wystarczy podpis działu Administracyjno-Socjalnego.

Konferencje

18 grudnia Katedra Badań Procesów Usługowych w Instytucie Marketingu wydziału GN organizuje konferencję naukową nt. „Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych". Początek konferencji o godz. 11.

Konkursy

29 listopada rozpoczął się konkurs dla studentów 3,4,5 roku studiów oraz tegorocznych absolwentów polegający na opracowaniu – w dowolnej formie - tematu: Komunikacja i marketing przez telefon komórkowy w 2010 r. Termin oddania gotowych prac upłynie 15 stycznia 2005.

Nagrodami w konkursie są praktyki i staże w wybranej firmie dla czterech laureatów oraz nagrody specjalne. Najlepszy uczestnik może otrzymać propozycję stałego zatrudnienia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 maja 2005 roku podczas uroczystej gali

Szczegóły: tutaj

Wokół nas

Gwiazda Beltejemska jest już widoczna na niebie! – donosi portal PAP Nauka w Polsce. Kometa C/2004 Q2 (Machholz) znajduje się w gwiazdozbiorze Rzeki Erydan i świeci z jasnością około 5 wielkości gwiazdowych, a to oznacza, że jest widoczna gołym okiem.

Najlepsze warunki do obserwacji występują obecnie około godziny 22 naszego czasu, gdy kometa świeci niespełna 20 stopni nad południowym horyzontem.

W Święta Bożego Narodzenia kometa będzie znajdowała się nadal w gwiazdozbiorze Rzeki Erydan, ale warunki do obserwacji w Polsce znacznie się poprawią. Kometa znajdować się będzie wtedy ponad 30 stopni nad horyzontem. Niestety, podczas świąt w jej obserwacjach będzie przeszkadzał Księżyc w pełni.


Od 2001 r. w serwisie www.nauka-polska.pl działa baza rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Do końca 2002 r. bazę zasilały informacje dostarczane przez MENiS, które jednak wymówiło umowę. Obecnie informacje do bazy należy przesyłać na adres: doktoraty@opi.org.pl. Do zarejestrowania doktoratu potrzebne są następujące dane: nazwisko i imię doktoranta, nazwa placówki nadającej stopień, tytuł pracy, dokładna data uchwały rady jednostki (dzień, miesiąc, rok), określenie nadanego stopnia, nazwisko i imię promotora, miejsce pracy doktoranta (nazwa instytutu/katedry). Serwis zawiera ok. 50 000 opisów (40 000 doktoratów, 10 000 habilitacji, 200 nostryfikacji).


„Tylko 4 proc. polskich wyższych uczelni źle uczy. Na ponad 75 proc. kierunków studenci dostają solidne wykształcenie” - tak Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) podsumowała kontrole, przeprowadzane w szkołach wyższych w latach 2002-2004. Komisja odwiedziła 847 miejsc i wystawiła 16 ocen wyróżniających, 630 pozytywnych, 167 warunkowych i 34 negatywne. Te ostatnie oceny otrzymały placówki dysponujące zbyt małą liczbą profesorów, złymi programami nauczania lub niedostateczną infrastrukturą. Dotychczas udało się ocenić 28 ze 100 istniejących kierunków.

Przypomnijmy, że w naszej uczelni pozytywną ocenę PKA otrzymał kierunek Zarządzanie i Marketing (na obu wydziałach), a kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (IE) był oceniany wiosną br. i oczekuje na wyniki.

Europaszport dla wykształconych od 2005 roku

Od stycznia 2005 roku obywatele Unii Europejskiej, w tym Polacy, będą mogli ubiegać się o pracę w UE pokazując tzw. Europass, czyli zbiór dokumentów zawierający historię studiów, szkoleń i nabytych kwalifikacji posiadacza.

We wtorek 21 grudnia Europass, czyli taki "paszport dla wykształconych", został zatwierdzony w głosowaniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Celem tego projektu jest stworzenie jednolitego zbioru dokumentów, dzięki któremu obywatele, ubiegając się o pracę w kraju czy za granicą, będą mogli łatwo udowodnić swoje umiejętności i kwalifikacje.

Europass ma ułatwić znalezienie pracy najlepiej odpowiadającej predyspozycjom kandydata. Ponadto ma sprzyjać kształceniu ustawicznemu – zdobywaniu i doskonaleniu kwalifikacji przez całe życie zawodowe.

Podstawowym elementem Europassu jest europejskie CV, sporządzone według jednolitego wzoru. Ponadto w jego skład wchodzi: dokument Europass – Mobility (za okres nauki w innych państwach), suplement Europass do dyplomu (dla dyplomów uczelni wyższych), portfolio Językowe Europass (dotyczące znajomości języków obcych) suplement Europass do świadectwa (dotyczący kształcenia zawodowego).

Ubiegając się o miejsce pracy obywatele UE będą mogli wykorzystać całe portfolio Europass lub też tylko niektóre jego dokumenty.

Europass, korzystny dla ludzi dynamicznych, chętnych do nauki i poznawania świata, będzie jednym z elementów realizacji tzw. strategii lizbońskiej. Ma ona służyć poprawie konkurencyjności gospodarki unijnej, pobudzaniu wzrostu i tworzeniu nowych i lepszych miejsc pracy.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem