W Akademii

Nowy formularz recenzji artykułów

Senacka Komisja Wydawnicza i Komitet Redakcyjny opracowały nowy formularz recenzji artykułów wchodzących w skład zeszytów (prac) konferencyjnych, który będzie obowiązywać w 2005 r. Prosimy o zapoznanie się z nowym formularzem i przesłanie swoich uwag (do 10 stycznia 2005 r.) pod adresem mailowym: barbara.weglarska@ae.wroc.pl, lub pisemnie do Wydawnictwa.

Formularz znajduje się tutaj.

Wykłady „Praktycy o zarządzaniu ryzykiem”

Instytut Zarządzania Finansami Wydziału ZI oraz oddział wrocławski Professional Risk Managers International Association zapraszają na cykl wykładów poświęconych zarządzaniu ryzykiem.

Program wykładów:

Komunikaty Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 1. Rezerwacje karnetów na basen w semestrze letnim będą odbywały się tradycyjnie w budynku Z w sali 110.

  Daty i godziny rezerwacji:

  • Pracownicy naukowo - dydaktyczni: 26.01.2005 w godz.11.00 – 14.00
  • Pracownicy administracyjni: 27.01.2005 w godz.8.00 – 10.00
  • studenci: 28.01.2005 w godz. 9.00 – 12.00
  • terminy dodatkowe dla pracowników oraz studentów : 1.02.2005 w godz.15.00 – 16.00

  Cena karnetu dla pracownika uczelni wynosi 120 zł.

 2. Ostatnie zajęcia nauki pływania dzieci odbędą się 12.02.2005.

  Zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się w dn.19.02.2005. Chęć kontynuacji zajęć i wpłaty należy zgłaszać u prowadzących do dn. 12.02.2005. Zapisy dzieci, które do tej pory nie uczęszczały na zajęcia, w miarę wolnych miejsc, odbędą się: 17.02.2005 w godz.15.00 – 17.00. Cena kursu 240 zł.


Klub Żeglarski Ekonomistów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu zaprasza do swojej siedziby w Domu Studenckim "Oaza" (ul. Drukarska 52/54) na pokaz filmowy pt. DZ na Gotlandie. Projekcja filmu o rejsie śródlądowym jachtem po pełnym morzu odbędzie się 6 stycznia (czwartek) o godz. 20.

Stypendia

Bawarskie stypendia

Strona bawarska przekazała do MENiS informacje o uruchomieniu przez Bawarskie Ministerstwo Nauki, Badań i Kultury w roku akademickim 2005/2006 programu stypendialnego dla absolwentów szkół wyższych. W ramach tego programu, absolwenci studiów wyższych i wyższych studiów zawodowych mogą się ubiegać o roczne stypendium w celu odbycia studiów uzupełniających, podyplomowych bądź przeprowadzenia badań związanych z pracą doktorską. Kandydaci powinni m.in. legitymować się pismem polecającym od opiekuna zatrudnionego w wybranej bawarskiej szkole wyższej.

Stypendium przyznawane jest na 1 rok akademicki z możliwością dwukrotnego przedłużenia o kolejne roczne okresy. Termin składania podań w terminie do dnia 10 marca 2005 r.

Szczegóły na stronie MENiS oraz Centrum ds. Szkolnictwa Wyższego dla Państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej (BAYHOST) http://www.bayhost.de.

20 stypedniów Collegium Invisibile dla wybitnych studentów

Collegium powstało w 1995 r. i jest samodzielna organizacją naukową afiliowaną przy Uniwersytecie Warszawskim. Skupia ono profesorów i studentów pracujących na zasadzie mistrz-uczeń. Co roku do tego grona przyjmowanych jest 20 studentów, którzy pracują nad określoną dziedziną pod opieką wybranego tutora. Seminaria odbywają się co miesiąc a w lecie organizowane są obozy naukowe. O przyjęcie mogą się ubiegać studenci II i III roku studiów. Aplikacje należy nadsyłać do końca lutego. W kwietniu odbędzie się egzamin ustny. Formularze aplikacji i dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.ci.edu.pl

Studia w Minnesocie

Studenci z rejonu Opolszczyzny i Dolnego Śląska mogą się ubiegać o stypendium na studia na Uniwersytecie Saint Mary’s w Minnesocie (USA), fundowane po raz drugi przez The Wasie Foundation z Minnesoty przy współpracy z Browar Namysłów sp. z o.o. w ramach projektu „Student w USA”. Fundacja pokrywa koszt nauki, przelot oraz całkowity koszt utrzymania podczas 4-letnich studiów magisterskich. Szczegóły udziału w konkursie dostępne w dziekanatach.

Przypomnijmy, że jedną z laureatek ubiegłorocznej edycji projektu „Student w USA” została ówczesna studentka AE we Wrocławiu, Marta Bujnowska – obecnie studentka 2 roku ekonomii na Uniwersytecie w Saint Mary’s.

Konkursy

Konkurs na innowacyjną firmę

PWr i Wrocławskie Centrum Transferu Technologii po raz czwarty ogłosiły otwarty konkurs na najlepszy biznes plan. Mogą w nim uczestniczyć nie tylko studenci, ale także przedsiębiorcy i pracownicy firm mający pomysł na nową działalność gospodarczą, jak i pracownicy uczelni, instytutów PAN i jednostek badawczo-rozwojowych. Konkurs składa się z dwóch modułów: dwuetapowego konkursu biznes planów i forum inwestycyjnego. Prace konkursowe zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach: otwartej (udział bez ograniczeń) oraz studenckiej (prace złożone przez studentów). Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na zamknięte spotkanie z przedstawicielami funduszy typu Venture Capital i Seed Capital oraz Business Angels. Forum będzie polegało na prezentacji przez laureatów konkursu biznes planów przed potencjalnymi inwestorami. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne oraz lokalizacje w Dolnośląskim Inkubatorze Naukowo-Technologicznym we Wrocławskim Parku Technologicznym. Laureaci przez okres 1 roku od daty założenia działalności gospodarczej będą mogli nieodpłatnie korzystać z pomocy doradczej oraz na preferencyjnych warunkach będą brali udział w szkoleniach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Seminarium informacyjne odbędzie się 19 stycznia 2005 (zgłoszenia do 17 stycznia) Przyjmowanie projektów konkursowych do pierwszego etapu konkursu potrwa do 31 stycznia 2005. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod wrocławskim numerem 320-41-88 (Za eBIP nr 93)

Konkurs Cel – Menedżer

Konkurs jest skierowany jest do studentów kierunków technicznych i technologicznych, ekonomicznych, logistyki, marketingu i zarządzania i stanowi część Kompanii Inicjatyw - programu edukacyjnego przygotowanego przez Kompanię Piwowarską we współpracy ze studenckim Stowarzyszeniem SIFE Polska. Udział w Konkursie wymaga stworzenia ZESPOŁU projektowego. Jego zadaniem będzie samodzielne opracowanie, zaplanowanie i zrealizowanie jednego lub kilku projektów dotyczących nauczania i rozwijania umiejętności menedżerskich i przedsiębiorczości dowolnie wybranej grupy.

Na laureatów czekają nagrody w postaci dwumiesięcznego, płatnego stażu w Kompanii Piwowarskiej S.A. dla najlepszych staże w SABMiller , udział w Assessment Center oraz certyfikaty uczestnictwa.

Szczegóły na stronie http://www.kompaniainicjatyw.kp.pl/


Wokół nas

Władający językiem polskim cudzoziemcy a także zamieszkali za granicą Polacy mogą

od 2004 roku uzyskać certyfikat poświadczający znajomość tego języka na jednym z trzech poziomów: podstawowym, średnim ogólnym bądź zaawansowanym (B1, B2 lub C2 według Europejskiego Systemu Poziomów Biegłości Językowej). Egzaminy przeprowadza i certyfikaty wystawia Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, powołana na mocy Ustawy o języku polskim z 11 kwietnia 2003 r.

Najbliższa sesja egzaminacyjna w Polsce odbędzie się w dniach 10-11 marca 2005 r..

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/

HP we Wrocławiu?

Duże zainteresowanie wzbudziła grudniowa informacja, że firma Hewlett-Packard, amerykański potentat w branży informatycznej, zamierza otworzyć we Wrocławiu centrum usług księgowych mające obsługiwać firmy z grupy HP. Pracę w nim znalazłoby około tysiąca osób, zwłaszcza absolwentów rachunkowości i finansów. Nic więc dziwnego, że Telewizja Wrocław o komentarz w tej sprawie zwróciła się do prorektor ds. dydaktyki, prof. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej.

Rząd, na wniosek ministra Jerzego Hausnera, postanowił wesprzeć inwestycję i w połowie grudnia Rada Ministrów rozpatrywała projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Global Business Center w latach 2005-2009" . Podpisanie umowy miało nastąpić w połowie stycznia br., ale nie wiadomo, czy uda się dotrzymać tego terminu gdyż pozostały jeszcze do uzgodnienia niektóre szczegóły. Przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron odmawiają konkretnych odpowiedzi.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem