W Akademii

Dyplomy MBA po raz dziesiąty

Już 440 osób ukończyło Magisterskie Studium Menedżerskie MBA organizowane na wydziale ZI, uzyskując prestiżowy tytuł z dziedziny zarządzania. 20 lutego w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego twórca i dyrektor programu MSM/MBA prof. Ewa Konarzewska-Gubała wręczy dyplomy kolejnym 28 absolwentom dziesiątej, jubileuszowej edycji programu oraz międzynarodowe certyfikaty 12 absolwentom ósmej edycji opcji międzynarodowej programu.

Przypomnijmy, że opcja międzynarodowa programu została uruchomiona w roku akademickim 1995/96 i jest realizowana we współpracy z uczelniami zachodnioeuropejskimi - Limburgs Universitair Centrum (Belgia), Groupe Enseignement International des Affaires Marseille (Francja), University of Limerick (Irlandia), Fachhochschule Aachen (Niemcy). Absolwenci programu międzynarodowego otrzymują suplement do dyplomu w postaci certyfikatu stwierdzającego odbycie studiów Executive MBA.

Obecnie na obu latach programu MSM/MBA studiuje 141 osób. Prof. Ewa Konarzewska-Gubała czyni starania o przedłużenie prestiżowej akredytacji Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum uzyskanej w 1999 r.

Wizyta Ministra Finansów

W środę 23 lutego na uczelni gościł będzie Minister Finansów Mirosław Gronicki. O godz. 11.00 w Auli wygłosi wykład otwarty nt. Polska droga do euro. W związku z wykładem zostanły ogłoszone godziny rektorskie między godz. 11.00 a 13.00.

Dyrektor poszukiwany

Ogłoszona została rekrutacja na stanowisko Dyrektora nowo powstałego Biura Obsługi Projektów Europejskich AE. Od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości problematyki funduszy pomocowych, w tym funduszy strukturalnych, umiejętności i doświadczenia w zarządzaniu projektami i zespołami zadaniowymi, znajomości języka angielskiego i pakietu MS Office. List motywacyjny wraz z CV i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy nadsyłać na adres: bope@ae.wroc.pl do 21 lutego.

Praca na wyspach

Studenci III-V roku mogą składać w Dziale Współpracy z Zagranicą podania o pracę w firmie West Mercia Supplies w Shrewsbury (GB) na stanowisku pracownika magazynowego. Praca jest oferowana w terminie 1 maja - 19 lipca, w wymiarze 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Wymagana średnia ocen min. 4,0, bardzo dobra znajomość języka angielskiego i dobry stan zdrowia. Szczegóły oraz formularze zgłoszeniowe w pok. 206 w bud. G. Termin składania podań upływa 22 lutego.

Brakowanie akt

Archiwum Akademii Ekonomicznej informuje, iż w marcu br. odbędzie się brakowanie akt, które nie podlegają archiwizacji lub których okres przechowywania już upłynął. Zainteresowane komórki organizacyjne są proszone o kontakt telefoniczny z Archiwum w celu dopełnienia formalności związanych z brakowaniem akt. Brakowanie akt odbywa się dwa razy w roku.

Konkursy

Milion w rozumie

Ruszyła II edycja konkursu Twój milion organizowanego przez Planetę Młodych. Konkurs, polegający na zagospodarowaniu miliona złotych, odbędzie się w dwóch kategoriach: Illusion express - otwarta, oceniająca sam pomysł i Business plan – inwestycja musi przynieść zysk, niekoniecznie finansowy. Termin nadsyłania prac mija 31 marca. W finale, planowanym na koniec kwietnia, trzeba będzie zaprezentować i obronić swój projekt przed jury złożonym z członków Kolegium Prorektorów ds. Nauczania Uczelni Wrocławia i Opola.

Regulamin konkursu na stronie: www.twojmilion.prv.pl

Cel-Menedżer

Od nowego semestru 2005 r. rusza na polskich uczelniach Konkurs przygotowany przez Kompanię Piwowarską S.A. oraz Stowarzyszenie Studentów SIFE Polska pod nazwą Cel-Menedżer. Konkurs skierowany jest do studentów szkół wyższych i ma na celu rozwijanie umiejętności personalnych i menedżerskich. Udział w Konkursie wymaga stworzenia zespołu projektowego, a następnie zaplanowanie i zrealizowanie jednego lub kilku projektów, będących próbą nauczania i rozwijania umiejętności menedżerskich i przedsiębiorczości dowolnie wybranej grupy. Wśród nagród są między innymi płatne staże w Polsce i za granicą w placówkach Kompanii Piwowarskiej S.A. i Grupy SABMiller. Wszyscy biorący udział w Konkursie otrzymają specjalne certyfikaty. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 marca 2005 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ki.kp.pl.

Algorytmistrz 2005

Tytuł Algorytmistrza roku 2005 może zdobyć zwycięzca otwartego konkursu programistycznego „Potyczki algorytmiczne” organizowanego przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz firma ADB Polska. Konkurs składa się z sześciu rund i będzie trwał od 1 do 19 marca 2005 r. Celem konkursu jest propagowanie idei programowania w Polsce poprzez umożliwienie miłośnikom algorytmów, bez względu na wiek i wykształcenie, sprawdzenia swoich umiejętności w programowaniu w językach: C, C++ lub Pascal. Szczegóły tutaj.

Popularyzator nauki

Konkurs pod tym tytułem organizują: Polska Agencja Prasowa oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zaangażowanych w popularyzację nauki naukowców (instytucji naukowych) oraz dziennikarzy (redakcje). Zgłoszenia można przesyłać do redakcji serwisu internetowego Nauka w Polsce: naukawpolsce@pap.pl

Zawody pływackie

I Ogólnopolskie Akademickie Zawody Pływackie Studentów Niepełnosprawnych – Szkół Wyższych, Poznań 2005 organizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędą się w dniach 13 – 15 maja br. Prawo startu w zawodach mają wszyscy studenci i pracownicy danej uczelni posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM do dnia 28 lutego 2005 roku.

Kontakt: mgr Jolanta Siekierska tel. (61) 829 23 32, mgr Roman Durda tel. (61) 829 20 55

Szczegóły na stronie: www.amu.edu.pl

Zaproszenia

Ważne sprawy dla Dolnego Śląska

Uniwersytet Wrocławski zaprasza na cykl wykładów pod powyższym wspólnym tytułem. Wykład inauguracyjny na temat: Dolny Śląsk – region z potencjałem... i co z tego? Wygłosi Wojewoda Dolnośląski Stanisław Łopatowski 17 lutego o godz. 17.00 w Auli Leopoldyńskiej

Wokół nas

Pomoc materialna dla studentów

24 lutego br. wejdzie w życia Ustawa o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich wprowadzająca m.in. następujące zmiany: osobne stypendium dla osób niepełnosprawnych (zamiast dotychczasowego zwiększania kwoty stypendium socjalnego z tego tytułu), definiuje pojęcie rodziny studenta i jego samodzielności finansowej dla potrzeb stypendium socjalnego, wyklucza możliwość jednoczesnego otrzymywania stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz stypendium ministra za osiągnięcia w nauce.

Serwis informacyjny CORDIS po polsku

CORDIS - Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju zawiera dane 62 000 projektów badawczych finansowanych przez UE oraz 13 000 wyników badań naukowych. Założony w 1990 z myślą o naukowcach, jest obecnie najważniejszym źródłem informacji w dziedzinie badań i rozwoju w Europie, sprzyja transferowi technologii i innowacyjności. Serwis zawiera również aktualne informacje o unijnej polityce naukowej i możliwościach dofinansowania w ramach europejskich programów badawczych.

Walczyć z wirusami

Minister nauki i informatyzacji, prof. Michał Kleiber wystosował pismo w sprawie wirusów komputerowych do pani Viviane Reding, komisarz Unii Europejskiej ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. Minister postuluje przygotowanie specjalnego komunikatu przez Komisję Europejską określającego zagrożenia spowodowane wirusami, oceniającego skutki ekonomiczne ich działania oraz przedstawienie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom wirusowym. W liście jest również mowa o ocenie roli producentów sprzętu i oprogramowania komputerowego w ponoszeniu odpowiedzialności za powstawanie i rozprzestrzenianie się wirusów.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem