W Akademii

85-lecie profesora Ber Hausa

Profesor Ber Haus, urodził się w 1920 r. w Skierniewicach. Należy do pierwszego rocznika absolwentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i jest jednym z jej najstarszych pracowników. Pracę rozpoczął bowiem jeszcze jako student w 1950 r. Na uczelni przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, pełnił również m.in. funkcje prorektora uczelni oraz dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania. Obecnie jest aktywnym profesorem emerytowanym w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, którą utworzył i kierował do przejścia na emeryturę w roku 1990.

Profesor Ber Haus jest twórcą wrocławskiej empirycznej szkoły zarządzania. Dorobek przedstawicieli Szkoły, zwykle utożsamiany z dorobkiem środowiska wrocławskiego w zakresie nauk o zarządzaniu, jest szeroko znany i powszechnie ceniony w polskim środowisku naukowym. Wiele elementów tego dorobku odpowiada standardom nauki europejskiej i światowej w tym zakresie. Należą do nich badania dotyczące zespołowych form organizacji pracy, funkcjonowania przedsiębiorstw wielozakładowych, planowania działalności gospodarczej (w tym produkcji) w przedsiębiorstwie, metod oceny efektywności innowacji organizacyjnych, zasad i metod gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa.

Profesor Ber Haus wypromował 68 doktorów, z których 13 uzyskało następnie tytuł naukowy profesora. Wielu spośród nich, w większości kierowników katedr w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kontynuuje dzieło twórcy i mistrza.

Profesor Ber Haus otrzymał w roku 2004 doktorat honoris causa AE w Katowicach za całokształt dokonań naukowych.

Wybory

Z witryny internetowej Akademii można się dostać na stronę Wybory 2005, na której Komisja Wyborcza umieszcza bieżące komunikaty oraz informacje o realizacji kolejnych punktów wynikających z harmonogramu wyborczego. 7 marca zostaną opublikowane nazwiska elektorów uczelnianych a 14 marca - nazwiska osób kandydujących na urząd rektora.

Legitymacje pracownicze

Dział Służb Pracowniczych informuje, że nauczyciele akademiccy, którzy chcieliby otrzymać legitymację służbową potwierdzającą zatrudnienie w Akademii Ekonomicznej mogą zgłaszać się z podaniem i zdjęciem do działu.

Studenci wyróżnieni

Dwoje studentów AE otrzymało stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wyniki w nauce. Są to:

Stypendium wynosi 1300 zł miesięcznie i jest przyznawane na 10 miesięcy.

Gratulujemy


W związku z kolejną edycją projektu "Dni Kariery" organizowanego przez AIESEC, w dniu 16 marca (środa) br. prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska ogłosiła godziny rektorskie dla studentów III, IV i V roku Wydziałów: GN, ZI, IE w godzinach od 12,00 do 14,00.

Konferencje i zaproszenia

Plenarne posiedzenie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN odbędzie się 15 marca w Akademii Ekonomicznej. Referat pt. Wybór zmiennych w zagadnieniu klasyfikacji – podejścia, problemy, metody wygłosi prof. Marek Walesiak. Podczas posiedzenia władze Akademii, Komitetu oraz przedstawiciele innych uczelni wręczą listy gratulacyjne prof. Zdzisłąwowi Hellwigowi w związku ze zbliżającymi się 80.urodzinami profesora.


17 marca od godz. 10.00 do 11:30 w Auli bud. "A" Akademii Ekonomicznej odbędzie się pierwszy wykład z cyklu "Przedsiębiorczość ponad podziałami" organizowany przez Dolnośląskie Studenckie Forum BCC, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz firmę inMedia Polska Sp. z o.o. Wykład w języku angielskim poprowadzi prof. Detlef Wehling, wykładowca wielu uczelni niemieckich i amerykańskich.

Konkursy

Doktoraty o strategii

Komisja ds. Regionów UE ogłosiła konkurs na prace doktorskie poświęcone roli władz lokalnych i regionalnych we wdrażaniu strategii trwałego rozwoju. Zgłoszone prace, autorstwa obywateli Unii Europejskiej, muszą być obronione na jednym z uniwersytetów europejskich w 2004 r. Obszar badawczy może obejmować prawo, ekonomię oraz politykę i nauki społeczne. Komplet materiałów dotyczących konkursu znajduje się w dziale nauki. Termin zgłaszanie prac mija 4 kwietnia.

Wokół nas

Obsuwa ustawy

Nastąpił impas w pracach nad Ustawą o Szkolnictwie Wyższym. Podczas obrad sejmowej komisji edukacji wykreślono zapis dający Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich osobowość prawną a zachowano kontrowersyjny zapis dający Ministrowi Edukacji prawo odwoływania rektora. „W Europie konferencje rektorów mają rangę stowarzyszeń. Nam odmówiono jakichkolwiek praw” – powiedział prof. Jerzy Woźnicki, kierujący pracami nad ustawą, który na znak protestu zrezygnował z dalszego udziału w nich. Swoje poparcie dla ustawy wycofała KRASP w liście skierowanym do Prezydenta i Marszałka Sejmu.

Pieniądze na badania podstawowe

Możliwości finansowania badań podstawowych w skali Europy oraz utworzenia Europejskiej Rady Badań (European Research Council, ERC) omawiali naukowcy polscy i unijni podczas konferencji zorganizowanej w Warszawie przez PAN i Federację Europejskich Towarzystw Biochemicznych.

Idea utworzenia ERC, która zajęłaby się wspieraniem i koordynacją prowadzenia wspólnych, długookresowych prac w zakresie badań podstawowych, pojawiła się w 2002 r. Zgodnie z planami, ERC prowadziłaby europejską politykę w zakresie badań podstawowych i decydowałaby o rozdziale unijnych środków na te badania.

W ramach 7. Programu Ramowego, który ruszy w 2006 r. ERC ma dostać do dyspozycji nawet cztery mld euro na okres czterech lat.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem