W Akademii

80-lecie prof. Zdzisława Hellwiga

Zdzisław Hellwig urodził się w 1925 r. w Dokszycach. Był żołnierzem IV brygady ułanów Armii Krajowej. W 1946 r. rozpoczął studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Handlowej. Tytuł magistra uzyskał w 1952 r. w SGPiS w Warszawie. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1972 r. Pełnił wiele funkcji; był m.in. kierownikiem Katedry Statystyki w WSE i AE w latach 1962-1995, dyrektorem Instytutu i kierownikiem Katedry Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej w latach 1969-1995, prorektorem ds. nauki AE w latach 1962-1965, 1968-1970 oraz 1979-1981, a także ekspertem UNESCO w Paryżu 1968-1974. Profesor wykładał w Nigerii na Uniwersytecie w Ibadanie w roku 1965/1966 i Tohoku University w Japonii w 1997 r. Był członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych.

Profesor Zdzisław Hellwig jest twórcą szkoły naukowej statystyki, ekonometrii i cybernetyki..

Wypromował 34 doktorów, spośród których 15 osób uzyskało tytuł naukowy profesora. Za kształcenie kadr naukowych otrzymywał wielokrotnie nagrody Ministra Edukacji. W 1996 r. otrzymał prestiżową nagrodę naukową Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy.

Profesor jest autorem kilkuset publikacji i prac naukowych; do najważniejszych należą: Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Regresja liniowa i jej zastosowania w ekonomii, Aproksymacja stochastyczna

Profesor otrzymał wiele nagród i odznaczeń, wśród nich Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1990 r.). W uznaniu zasług naukowych został wyróżniony doktoratami honorowymi Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1985 r.) oraz Uniwersytetu Karola w Pradze ze szczególnym podkreśleniem zasług dla rozwoju ekonomii i rozwijaniu kontaktów międzynarodowych w nauce (1994 r.).

15 marca br. podczas plenarnego posiedzenia Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN uczniowie i przyjaciele Profesora Zdzisława Hellwiga z uczelni z całej Polski uczcili Jego urodziny wręczając mu adresy gratulacyjne i okolicznościowe upominki.

Trzech kandydatów na Rektora AE

W regulaminowym terminie do 14 marca zostały zgłoszone trzy kandydatury do godności Rektora AE. Są to: prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski oraz prof. dr hab. Antoni Smoluk. O planowanych spotkaniach z kandydatami Komisja Wyborcza będzie informowała na bieżąco.

24 marca odbędą się wybory do kolegium elektorskiego dla wyboru Rektora, które wyłoni kandydata na kolejną kadencję 7 kwietnia.

Posiedzenie Senatu Zittau

21 marca na wyjazdowym posiedzeniu spotka się w naszej uczelni senat Internationales Hochschulinstitut Zittau. Spodziewani są goście z Niemiec, Czech i Polski, reprezentujący uczelnie założycielskie IHI Zittau. Posiedzenie będzie połączone z wyborem nowego prezydenta Senatu, w związku z upływem kadencji dotychczasowego prezydenta, prof. Mariana Nogi, rektora AE.


Biblioteka Główna informuje, że posiada dostęp do bazy:

IPS - International Publishing Service - system Asnet. Serwis oferuje dostęp on-line do pełnych tekstów artykułów czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę w wersji papierowej.

Na terenie kampusu baza dostępna jest pod adresem: http://ips.waw.pl

Pracownicy Uczelni mogą korzystać z bazy z komputerów domowych :
login: AEW2
hasło: AEW2
(wejście ze strony Biblioteki) http://www.bg.ae.wroc.pl/bazy/#44

Rynek pracy

Działa już strona www poświęcona projektowi dotyczącemu analizy rynku pracy aglomeracji wrocławskiej finansowanemu przez Unię Europejską, którego jednym z wykonawców jest nasza AE. Kto ciekawy, niech odwiedzi stronę www.rynekpracy.ae.wroc.pl

Tared 2005

Jak co roku uczelnia była obecna na Targach Edukacyjnych TARED 2005, które odbywały się we wrocławskiej Hali Ludowej w dniach 9-12 marca. Uczelniane stoisko było tradycyjnie oblegane przez tegorocznych maturzystów – odwiedziło nas ponad 4 000 osób. Zespoły promocyjne, złożone z pracowników czterech wydziałów, dwoiły się i troiły odpowiadając na pytania o nowe zasady rekrutacji, przedmioty na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, perspektywy znalezienia pracy z dyplomem AE, a nawet o stosunek studentek do studentów na naszej uczelni. Podobnie jak w ubiegłym roku do studiowania na naszej uczelni zachęcali przedstawiciele kół i organizacji studenckich: Niezależnej Gazety Studenckiej BEST, Wiggoru, NZS-u, Studenckiego Forum BCC oraz KN Sensat z Jeleniej Góry.

Akcja promocyjna

Dobiega końca tegoroczna akcja promocyjna w szkołach, w której – jak w roku ubiegłym – wzięli udział wyznaczeni przedstawiciele czterech wydziałów. Odwiedziliśmy ponad 50 szkół średnich we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a także w Częstochowie. Gościliśmy w murach uczelni wycieczki tegorocznych maturzystów, którymi opiekował się samorząd studencki.

W ramach akcji informacyjnej dla kandydatów na studia 18 marca odbędą się Dni otwarte, podczas których przedstawiciele wydziałów opowiedzą o specyfice studiów na prowadzonych kierunkach. Samorząd przewidział również zwiedzanie wybranych punktów uczelni. Aktywnie w akcję promocyjną włączyły się koła naukowe i organizacje studenckie, które przygotowały prezentacje i ulotki zachęcające do wstąpienia w ich szeregi.

Biznesowe zmagania

Akademia Ekonomiczna jest patronem merytorycznym konkursu dla studentów łączącego prawo, finanse i zarządzanie „Sprawa biznesu”. Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić się w roli inwestora wirtualnego parku rekreacji. Do wygrania atrakcyjne nagrody (notebook) oraz płatne staże w kancelariach prawniczych i u patronów konkursu. Konkurs trwa od 4 marca do 4 maja. Szczegóły na stronie konkursu.

Egzaminy !olé!

Studium Języków Obcych informuje, że rozpoczęły się zapisy na egzaminy z języka hiszpańskiego organizowane przez Instytut Cervantesa i Ministerstwo Edukacji Hiszpanii. Egzaminy odbywają się na uczelni, która jest oficjalnym przedstawicielem Instytutu Cervantesa.

Egzamin na wszystkich poziomach odbędzie się 14 maja (sobota) w Studium Języków Obcych Akademii Ekonomicznej. Ostateczny termin zapisów upływa dnia 8 kwietnia 2005.

Zapisy odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Drukarska 24a, pok. 45 w czwartek w godz. 9.00-10.00 i 17.00-18.00 oraz piątek w godz. 9.15-10.15.

Cena egzaminów:

Informacje o egzaminach można znaleźć na stronie Studium Języków Obcych (www.sjo.ae.wroc.pl) oraz www.cervantes.pl

Konferencje i zaproszenia

Wydawnictwo AE zaprasza na XI Wrocławskie Targi Książki Naukowej, odbywające się 16-19 marca w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej. Stoiska można odwiedzać od 900 do 1700, a w sobotę do 1400. Podczas targów odbywają się ciekawe spotkania i wykłady.

16 marca, godz. 1500

Portret twórców polskiej miedzi – malowany wspomnieniami. Dyskusja sentymentalna po latach jako glosa do książki Barbary Foltyn pt. Tadeusz Zastawnik – człowiek polskiej miedzi. Spotkanie prowadzi prof. Wacław Kasprzak z Politechniki Wrocławskiej.

17 marca, godz. 1230

Prawo autorskie i prawa pokrewne – nowe regulacje i nowe problemy z uwzględnieniem działalności wydawniczej. Wykład wygłosi dr Julian Jezioro z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Godz. 1500

Spotkanie z Jego Eminencją Kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem nt. Współczesne osiągnięcia i zagrożenia nauki i kultury. Rozmowę prowadzą Lena Kaletowa i Bogusław Kierc.

18 marca, godz. 1200

Poprawność językowa we współczesnej polszczyźnie – spotkanie z dr Katarzyną Sicińską, współautorką książki Kultura języka polskiego.

Godz. 1500

Spotkanie z dr Preeti Agrawal, specjalizującą się w medycynie holistycznej i psychosomatycznej, autorką książki Kobieta i natura, czyli jak zachować zdrowie na każdym etapie życia. Książka zachęca do podjęcia odnowionego, świadomego kontaktu własnym ciałem, do pełnej jego akceptacji, dostrzeżenia jego ukrytego potencjału, możliwości samoleczenia i zapobiegania chorobom. Spotkanie prowadzi Dorota Hartwich.

Wszystkie spotkania odbywają się w sali konferencyjnej 136.

X Jubileuszowy Koncert Wielkopostny

Politechnika Wrocławska zaprasza na X Jubileuszowy Koncert Wielkopostny pod honorowym patronatem Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. W programie: - Wolfgang Amadeus Mozart - AVE VERUM; - Tommaso Albinoni - ADAGIO g-moll; - KAROL SZYMANOWSKI - STABAT MATER Wykonawcy: Alan Urbanek - dyrygent Agata Młynarska - sopran Piotr Łykowski - kontratenor Bogdan Makal - baryton Marek Stawicki - organy Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Chór Uniwersytetu Wrocławskiego "Gaudium" - przygotowanie Alan Urbanek, Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej "Consonanza" - przygotowanie Marta Kierska-Witczak, Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej "Axion" - przygotowanie Jarosław Lewkow, Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu - przygotowanie Artur Wróbel. Sobota 19 marca 2005 r. godz. 19.30, Bazylika św. Elżbiety - Kościół Garnizonowy we Wrocławiu. Wstęp wolny. (za eBIP nr 101)

Konkursy

Dni negocjacji

Europejskie Forum Studentów AEGEE organizuje na terenie poznańskich uczelni konferencję „ Dni negocjacji II ” , która w tym roku przebiegać będzie pod hasłem “spójrz przez pryzmat porozumienia”. Program spotkań obejmuje ponad 30 wykładów, szkoleń i warsztatów obejmujących swą tematyką m.in. efektywną komunikację, mowę ciała, sztukę perswazji, język wpływu i manipulacji oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów. Zajęcia prowadzone będą przez profesjonalistów z firm szkoleniowych i praktyków negocjacji (m.in. negocjatorzy policyjni).

Uczestnictwo w szkoleniach jest nieodpłatne. Aplikacje można składać już od 1 kwietnia.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej: www.dninegocjacji.pl

Wirtualny menedżer

Studenci IV i V roku mogą wziąć udział w konkursie Euromanager Poland, symulacji polegającej na zarządzaniu przedsiębiorstwem na wirtualnym rynku międzynarodowym w warunkach wolnej konkurencji. Uczestnicy zarejestrowani w 3-5 osobowych zespołach wcielają się w role Zarządów przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynkach Unii Europejskiej i NAFTA. Symulacja wymaga od uczestników decyzji obejmujących wiele obszarów takich jak : produkcja, marketing, sprzedaż, dystrybucja, zarządzanie jakością czy zarządzanie personelem. Wszystkie transakcje przeprowadzane są w euro. Zwycięża zespół którego firma osiągnie najwyższa wartość akcji na wirtualnej giełdzie. Konkurs jest interaktywny – przedsiębiorstwa zarządzane przez drużyny prowadza działalność konkurencyjna. Projekt jest rozgrywany on-line.

Nagrodą główną jest udział zespołu w Międzynarodowym Finale oraz wycieczka. Rejestracja potrwa do 30 kwietnia 2005. Więcej informacji na stronie: www.euromanager.pl

Konkurs znany na świecie jako „Global Management Challenge” jest największym międzynarodowym przedsięwzięciem bazującym na symulacji biznesowej ( 25 lat tradycji, 16 państw zaangażowanych). Dotychczas w projekcie wzięło udział ponad 270.000 osób, z czego w Polsce ponad 5.000. W zeszłorocznej krajowej edycji uczestniczyło ponad 230 zespołów – 1.100 menedżerów i studentów. W projekt zaangażowana była rekordowa liczba 44 firm oraz 40 uczelni wyższych.

Wokół nas

„Idą chude lata dla uczelni. Niż demograficzny da o sobie znać z pełną mocą za około dziesięć lat – prognozuje rektor Wyższej Szkoły Biznesu Krzysztof Pawłowski. „Wówczas z czterystu istniejących dzisiaj na rynku prywatnych szkół wyższych zostanie się ok. 250” – wtóruje prof. Andrzej Koźmiński. Dane są nieubłagane: w tym roku mamy w kraju 590 tys. dziewiętnastolatków, za dwa lata będzie ich już o ponad 100 tys. mniej. Przetrwają więc tylko te szkoły, które przygotują atrakcyjną ofertę edukacyjną. Zdaniem ministra Szulca utrzymają się wyższe szkoły zawodowe z mniejszych miejscowości, wspierane przez władze lokalne, które wysyłają absolwentów na studia magisterskie uzupełniające do większych ośrodków. Więcej na stronach Rzeczpospolita

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem