W Akademii

Wybory Rektora

W czwartek, 8 kwietnia, elektorzy w tajnym głosowaniu wybrali prof. dr. hab. Bogusława Fiedora na stanowisko rektora Akademii Ekonomicznej w kadencji 2005-2008. Rektor elekt uzyskał 92 głosy na 97 ważnie oddanych.

Prof. Stanisław Nowosielski wycofał swoją kandydaturę przed wyborami.

14 kwietnia przewidziane są wybory prorektorów.

Nadzwyczajne posiedzenie senatu

W czwartek o godz. 15 Senat Akademii Ekonomicznej zebrał się na uroczystym, otwartym posiedzeniu. Zebrani oddali hołd zmarłemu Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II i, na wniosek Rektora przyjęli uroczystą uchwałę. Obecny na spotkaniu kapelan Akademii Ekonomicznej o. Tomasz Grabiec odmówił krótką modlitwę za duszę Zmarłego. Sylwetkę Ojca Świętego, jego życie i nauczanie przedstawiła prof. Bożena Klimczak


Mgr Katarzyna Łukaszewska od 1 kwietnia pełni funkcję kierowniczki Działu Nauczania. Zastąpiła na tym stanowisku inż. Janine Felińską, która przeszła na emeryturę. Pani Katarzyna Łukaszewska prowadziła do tej pory sekretariaty katedr: Analizy i Diagnostyki Ekonomicznej oraz Pracy i Stosunków Przemysłowych.


Uczelniane obiekty sportowe zostały wybrane jak jedno z miejsc organizacji Mistrzostw Świata Szkół w koszykówce. Biorą w nim udział 34 drużyny – męskie i żeńskie, w wieku 15-17 lat, m.in. z Chin, Tajwanu Iranu i Izraela. Organizatorami mistrzostw są: Szkolny Związek Szkół oraz Miasto Wrocław. Zawody odbywają się w dniach 4-9 kwietnia, z przerwą w piątek.


Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przypomina o nowościach w bazach ABI:

DISSERTATION - opcja ta umożliwia dostęp do ok. 3000 dysertacji naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu ( docelowo do 10 000). Aby z niej skorzystać należ po wejściu do bazy ABI wybrać opcję Basic Search i wpisać temat, który nas interesuje a następnie na dole strony wybrać opcję more search options i zakładkę Publication Type.

Można szukać również według innych kryteriów np. Autora.

Konkursy i zaproszenia

Stypendium im. Lesława A. Pagi

Fundacja im. Lesława A. Pagi ogłosiła drugą edycję Nagrody Lesława A. Pagi oraz Stypendium im. Lesława A. Pagi dla młodych, uzdolnionych absolwentów kierunków ekonomicznych.

Stypendium jest przyznawane absolwentom kierunków ekonomicznych, handlowych i finansowych polskich wyższych uczelni. Fundacja poszukuje młodych ludzi z wizją własnej kariery, odwagą i konsekwencją w jej realizowaniu, o wysokich kompetencjach. Stypendium stanowi równowartość 15 000 USD, z przeznaczeniem na realizację wybranego przez kandydata przedsięwzięcia służącego zdobywaniu wiedzy i doświadczeń.

Kandydaci ubiegający się o stypendium powinni wykazywać:

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 maja 2005 r.

***

Fundacja im. Lesława A. Pagi została powołana przez rodzinę, przyjaciół i współpracowników, przedwcześnie zmarłego Lesława A. Pagi. Fundatorzy chcieli upamiętnić tego wybitnego człowieka w sposób nawiązujący do jego życia i kariery, przy zaangażowaniu ludzi i środowisk, z którymi Lesław A. Paga był blisko związany w swej działalności zawodowej i publicznej. Lesław Paga był działaczem „Solidarności”, współtwórcą i wieloletnim przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, prezesem polskiego oddziału międzynarodowej firmy doradczej Deloitte & Touche. Był człowiekiem z wizją i pasją, bezkompromisowym w swoich działaniach, walczył o stosowanie zasad ładu korporacyjnego, o przejrzystość transakcji, przetargów i wszelkich działań w biznesie.

Fundacja prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą związaną z promowaniem dobrych praktyk w działalności gospodarczej, a także wspieraniem utalentowanych absolwentów szkół wyższych zajmujących się problematyką gospodarczą. Pracami Fundacji kieruje Rada Fundacji z prezesem Adamem Tańskim.

Szczegółowe informacje na temat Nagrody, Stypendium, oraz Fundacji można znaleźć na stronie: www.paga.org.pl

Kulturalne pieniądze

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w pierwszej konferencji naukowej pt.:”Sponsoring w kulturze” organizowanej 5 maja na poznańskiej AE. Celem jest wypromowanie profesjonalnego sposobu wspierania finansowego szeroko pojętej sztuki, a także ukazania ogromnych możliwości, jakie daje mecenat kultury. Przewidziany jest udział przedstawicieli świata sztuki, biznesu, nauki i mediów. Szczegóły znajdują się na stronie: www.swk.ae.poznan.pl

Wokół nas

AE w rankingach

Wraz z nastaniem wiosny kolejne czasopisma publikują rankingi wyższych uczelni. W opublikowanym 3 kwietnia w Newsweek’u zestawieniu uczelni dających absolwentowi najlepszy start na rynku pracy wrocławska AE utrzymała wysoką, jedenastą pozycję w kraju i pierwszą na Dolnym Śląsku. Organizatorzy przeprowadzili ankietę wśród 600 czołowych firm i instytucji w Polsce pytając, jakie uczelnie ukończyli ich pracownicy mający obecnie maksimum 33 lata. 460 absolwentów wrocławskiej AE znalazło zatrudnienie w 82 spośród nich: 18 na stanowiskach dyrektorskich, 126 kierowniczych i 316 jako specjaliści.

Tygodnik Polityka tradycyjnie porównuje wybrane kierunki studiów. W rankingu ekonomii i zarządzania wrocławska AE uplasowała się na 4 (spośród 129 uczestników) miejscu, poprawiając pozycję o jedno miejsce w stosunku do roku ubiegłego. Ustępujemy Szkole Głównej Handlowej oraz Akademią Ekonomicznym z Poznania i Krakowa. Wśród wybranych kryterium oceny tradycyjnie dobrze została oceniona nasza pozycja akademicka (posiadane uprawnienia, kategorie i akredytacje), do poprawienia pozostaje orientacja na studenta.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem